Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2101 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๒๕๔.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 2102 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๒๕๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2103 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๒๕๖.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 2104 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๒๕๘. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2105 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน ที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง

 
ความเห็นที่ 2106 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 2107 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ

 
ความเห็นที่ 2108 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2109 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2110 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 2111 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 2112 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2113 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์คือผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 2114 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2115 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2116 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2117 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2118 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"ความสามัคคี" คำที่พระองค์ท่านย้ำเสมอ ไม่ว่าโอกาสใด หากคนไทยไม่มีความสามัคคี ชาวไทยจะอยู่ได้อย่างไร

 
ความเห็นที่ 2119 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2120 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันแห่งสยามคือนามภูมิพล

 
ความเห็นที่ 2121 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2122 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท

 
ความเห็นที่ 2123 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2124 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 2125 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 2126 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

 
ความเห็นที่ 2127 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 2128 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 2129 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 2130 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 2131 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 2132 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้

 
ความเห็นที่ 2133 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 2134 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ

 
ความเห็นที่ 2135 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 2136 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2137 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2138 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

 
ความเห็นที่ 2139 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2140 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2141 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 2142 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

 
ความเห็นที่ 2143 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

 
ความเห็นที่ 2144 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2145 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2146 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 2147 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 2148 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2149 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2150 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2151 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรอันเร็ววัน

 
ความเห็นที่ 2152 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 2153 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2154 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 2155 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2156 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2157 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 2158 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 2159 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2160 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 2161 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 2162 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 
ความเห็นที่ 2163 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วยอวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 2164 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2165 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2166 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2167 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2168 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 2169 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2170 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน การดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 2171 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 2172 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 2173 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "  น้ำพระทัย  รดรินหลั่ง  ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิตให้ศึกษา น้ำใสด้วย  กังหันชัยพัฒนา  อนุรักษ์  พรรณนานา ฟื้นป่าคืน

 
ความเห็นที่ 2174 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 2175 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 2176 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...

 
ความเห็นที่ 2177 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2178 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 2179 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2180 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยไปสู่ความสงบสุขมั่นคงร่มเย็น อย่างถาวรแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2181 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 2182 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“พอเพียง” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 2183 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญ ให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้  คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2184 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2185 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่

 
ความเห็นที่ 2186 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้าชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2187 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2188 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2189 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 2190 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2191 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต

 
ความเห็นที่ 2192 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2193 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 2194 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 2195 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อฝนแล้งทรงพระราชทานฝนเทียม เมื่อน้ำท่วมทรงโปรดให้ทำแก้มลิง พระองค์ท่านไม่เคยนิ่งดูดาย เมื่อพสกนิกรชาวไทยทุกข์เข็ญ

 
ความเห็นที่ 2196 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิพล ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน ผู้เป็นพ่อของชาวไทยเกล้ากระหม่อมภูมิใจที่เกิดมาเป็นข้าของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2197 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 2198 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 2199 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 2200 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว