Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2001 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 2002 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 2003 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 2004 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 2005 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เหนือหัวท่านทรงเหนื่อย เพื่อคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่เราให้ท่านได้ก้อคือการทำดีให้ท่านทรงรับรู้

 
ความเห็นที่ 2006 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2007 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ

 
ความเห็นที่ 2008 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 2009 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2010 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

 
ความเห็นที่ 2011 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน

 
ความเห็นที่ 2012 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

 
ความเห็นที่ 2013 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 2014 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 2015 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2016 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 2017 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง

 
ความเห็นที่ 2018 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 2019 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2020 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2021 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย

 
ความเห็นที่ 2022 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน

 
ความเห็นที่ 2023 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 2024 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 2025 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 2026 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 2027 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า

 
ความเห็นที่ 2028 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า

 
ความเห็นที่ 2029 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2030 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”

 
ความเห็นที่ 2031 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยามพระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 2032 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล

 
ความเห็นที่ 2033 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

 
ความเห็นที่ 2034 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2035 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2036 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล

 
ความเห็นที่ 2037 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 2038 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2039 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของชาวไทยทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย เราก็ควรสามัคคีกันเพื่อให้พ่อหลวงมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน

 
ความเห็นที่ 2040 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 2041 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 2042 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

 
ความเห็นที่ 2043 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่นไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 2044 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 2045 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2046 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา

 
ความเห็นที่ 2047 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 2048 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข

 
ความเห็นที่ 2049 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2050 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

 
ความเห็นที่ 2051 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 2052 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2053 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ

 
ความเห็นที่ 2054 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2055 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 2056 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2057 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2058 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 2059 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2060 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2061 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2062 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2063 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ

 
ความเห็นที่ 2064 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 2065 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

 
ความเห็นที่ 2066 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน

 
ความเห็นที่ 2067 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ

 
ความเห็นที่ 2068 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน

 
ความเห็นที่ 2069 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2070 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 2071 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 2072 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2073 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2074 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 2075 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา

 
ความเห็นที่ 2076 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2077 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 2078 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 2079 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2080 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2081 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2082 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 2083 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม

 
ความเห็นที่ 2084 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี

 
ความเห็นที่ 2085 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2086 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2087 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2088 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 2089 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 2090 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2091 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติแผ่นดินไม่สิ้นเพราะพ่อเรา

 
ความเห็นที่ 2092 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 2093 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 2094 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2095 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 2096 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2097 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 2098 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 2099 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2100 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๒๕๓. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว