Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1901 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล

 
ความเห็นที่ 1902 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

 
ความเห็นที่ 1903 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1904 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 1905 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล

 
ความเห็นที่ 1906 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 1907 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1908 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของชาวไทยทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย เราก็ควรสามัคคีกันเพื่อให้พ่อหลวงมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน

 
ความเห็นที่ 1909 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 1910 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 1911 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

 
ความเห็นที่ 1912 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

 
ความเห็นที่ 1913 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่นไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 1914 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 1915 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1916 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา

 
ความเห็นที่ 1917 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1918 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข

 
ความเห็นที่ 1919 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1920 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

 
ความเห็นที่ 1921 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 1922 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1923 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ

 
ความเห็นที่ 1924 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1925 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1926 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1927 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1928 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1929 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1930 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1931 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1932 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1933 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ

 
ความเห็นที่ 1934 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 1935 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

 
ความเห็นที่ 1936 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน

 
ความเห็นที่ 1937 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ

 
ความเห็นที่ 1938 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน

 
ความเห็นที่ 1939 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1940 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 1941 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1942 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1943 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1944 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 1945 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา

 
ความเห็นที่ 1946 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1947 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 1948 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1949 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1950 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1951 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1952 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1953 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 1954 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม

 
ความเห็นที่ 1955 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี

 
ความเห็นที่ 1956 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1957 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1958 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1959 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1960 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 1961 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 1962 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว

 
ความเห็นที่ 1963 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่นไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 1964 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 1965 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1966 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา

 
ความเห็นที่ 1967 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1968 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข

 
ความเห็นที่ 1969 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1970 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

 
ความเห็นที่ 1971 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1972 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ

 
ความเห็นที่ 1973 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1974 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1975 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1976 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1977 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1978 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1979 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1980 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1981 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1982 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ

 
ความเห็นที่ 1983 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 1984 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน

 
ความเห็นที่ 1985 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน

 
ความเห็นที่ 1986 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ

 
ความเห็นที่ 1987 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน

 
ความเห็นที่ 1988 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1989 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 1990 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 1991 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1992 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1993 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 1994 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา

 
ความเห็นที่ 1995 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1996 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ

 
ความเห็นที่ 1997 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1998 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1999 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2000 โพสเมื่อ : 2 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว