Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1801 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ

 
ความเห็นที่ 1802 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก

 
ความเห็นที่ 1803 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 1804 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1805 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 1806 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 1807 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1808 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1809 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 1810 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1811 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1812 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 1813 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1814 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1815 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1816 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1817 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 1818 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1819 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 1820 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 1821 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1822 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1823 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1824 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1825 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1826 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1827 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1828 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1829 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 1830 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1831 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 1832 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1833 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1834 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1835 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1836 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1837 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1838 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1839 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1840 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 1841 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 1842 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1843 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1844 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 1845 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1846 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1847 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1848 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1849 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1850 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1851 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1852 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1853 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1854 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1855 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1856 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1857 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปี ไม่มีคลาย

 
ความเห็นที่ 1858 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1859 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1860 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1861 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 1862 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1863 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 1864 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 1865 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1866 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1867 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

 
ความเห็นที่ 1868 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

" สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา "

 
ความเห็นที่ 1869 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 1870 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 1871 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

 
ความเห็นที่ 1872 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 1873 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุกมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 1874 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 1875 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เหนือหัวท่านทรงเหนื่อย เพื่อคนไทยทั้งประเทศ สิ่งที่เราให้ท่านได้ก้อคือการทำดีให้ท่านทรงรับรู้

 
ความเห็นที่ 1876 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1877 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ

 
ความเห็นที่ 1878 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 1879 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1880 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

 
ความเห็นที่ 1881 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน

 
ความเห็นที่ 1882 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทยเพื่อพ่อของเรา

 
ความเห็นที่ 1883 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1884 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1885 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1886 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1887 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง

 
ความเห็นที่ 1888 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1889 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนามทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1890 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1891 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย

 
ความเห็นที่ 1892 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน

 
ความเห็นที่ 1893 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 1894 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 1895 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1896 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า

 
ความเห็นที่ 1897 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า

 
ความเห็นที่ 1898 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1899 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”

 
ความเห็นที่ 1900 โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยามพระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว