Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1701 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนึ่งเดียวในใจรักในหลวง ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1702 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 1703 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ช่วยปลดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับปวงชนชาวไทย ในการทำไร่นาสวนผสม

 
ความเห็นที่ 1704 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1705 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1706 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญญา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชลีขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1707 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1708 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 1709 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเหนื่อยยากลำบากกายเพื่อเราคนไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1710 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 1711 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1712 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1713 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1714 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1715 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1716 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1717 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1718 โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1719 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1720 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1721 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1722 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1723 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 1724 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1725 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 1726 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1727 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1728 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1729 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1730 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : ร้อย.สห.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1731 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 1732 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 1733 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1734 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1735 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 1736 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1737 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1738 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักพัฒนา เพื่อให้ราษฎรพึ่งตนเองได้

 
ความเห็นที่ 1739 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีองค์ราชันทรงเสียสละเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1740 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 1741 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวง ของเรานั้นอยู่ในใจของคนไทยมาโดยตลอด ประเทศไทยนับว่าโชคดีมากครับที่มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1742 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กาลเวลาแม้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระราชดำริและพระราชดำรัสยังทรงอยู่คู่กาลเวลาเสมอ

 
ความเห็นที่ 1743 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1744 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1745 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร พระองค์ทรง เป็นพ่อหลวงของพสกนิกรของชาวไทยไปตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1746 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่อง ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1747 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1748 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1749 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 1750 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1751 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1752 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย

 
ความเห็นที่ 1753 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1754 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 1755 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1756 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ

 
ความเห็นที่ 1757 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 1758 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1759 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1760 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า

 
ความเห็นที่ 1761 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1762 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร

 
ความเห็นที่ 1763 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 1764 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 1765 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1766 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1767 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1768 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 1769 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 1770 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1771 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1772 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 1773 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1774 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1775 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1776 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ

 
ความเห็นที่ 1777 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1778 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 1779 โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1780 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1781 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1782 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1783 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1784 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1785 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1786 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1787 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1788 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1789 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1790 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา

 
ความเห็นที่ 1791 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 1792 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 
ความเห็นที่ 1793 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1794 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1795 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา

 
ความเห็นที่ 1796 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 1797 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 
ความเห็นที่ 1798 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1799 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1800 โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว