Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1401 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1402 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1403 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1404 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1405 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1406 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1407 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1408 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1409 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1410 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1411 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1412 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1413 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1414 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1415 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1416 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 1417 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 1418 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1419 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 1420 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1421 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 15:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1422 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1423 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1424 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทรงจงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1425 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาสุขทั่วหล้าด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1426 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1427 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1428 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย  จอมทัพธรรม

 
ความเห็นที่ 1429 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 1430 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

 
ความเห็นที่ 1431 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1432 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1433 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนึ่งเดียวในใจรักในหลวง ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1434 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 1435 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ช่วยปลดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับปวงชนชาวไทย ในการทำไร่นาสวนผสม

 
ความเห็นที่ 1436 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1437 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 1438 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญญา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชลีขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1439 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1440 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 1441 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเหนื่อยยากลำบากกายเพื่อเราคนไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1442 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 1443 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1444 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 1445 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1446 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1447 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1448 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 58 : 16:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1449 โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 58 : 14:50 น.  โดย : นศท.อนุตร์  

ความเพียร
ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้น
คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป
และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง
กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง
ความเพียรทั้งสองประการนี้
เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม
ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม
พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก
ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539

 
ความเห็นที่ 1450 โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 58 : 14:53 น.  โดย : นศท.ปรัญ  


รู้ รัก สามัคคี เท่านั้นครับที่จะทำให้ประเทศไทยสงบสุข
และ ในหลวง ของเราจะได้สบายพระทัย

 
ความเห็นที่ 1451 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1452 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1453 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1454 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1455 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1456 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืน

 
ความเห็นที่ 1457 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 1458 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สดุดีองค์พระภูมิพล ล้นเกล้าชาวไทยในสยาม พระบารมีแผ่ทั่วเขตคาม เหนือใต้ล้วนสุขทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1459 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1460 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืน

 
ความเห็นที่ 1461 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1462 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเสโทไหล่หลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เดรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

 
ความเห็นที่ 1463 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้พรใดในหล้าที่ว่าใช้ ลูกขอให้พระองค์ สุขพระหฤทัยพระวรกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1464 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 1465 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 1466 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1467 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1468 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1469 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1470 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 1471 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1472 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1473 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1474 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1475 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1476 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1477 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1478 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1479 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1480 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 1481 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1482 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 1483 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1484 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1485 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 1486 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 1487 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1488 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 1489 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1490 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1491 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1492 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1493 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทรงจงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1494 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาสุขทั่วหล้าด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 1495 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1496 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1497 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย  จอมทัพธรรม

 
ความเห็นที่ 1498 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 1499 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

 
ความเห็นที่ 1500 โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 58 : 12:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว