Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1101 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:58 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1102 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:58 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1103 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:59 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1104 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:59 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1105 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:00 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1106 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:01 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 1107 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:01 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1108 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:02 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1109 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:02 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1110 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:03 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1111 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:04 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1112 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:05 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 1113 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:05 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1114 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:06 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

 
ความเห็นที่ 1115 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:06 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1116 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:07 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1117 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:07 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1118 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:08 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1119 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:08 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1120 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:08 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 1121 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 16:09 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1122 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 07:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 1123 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:29 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1124 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:40 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1125 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:41 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 1126 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 1127 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1128 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 1129 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:47 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

 
ความเห็นที่ 1130 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 09:49 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 1131 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:17 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1132 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

 
ความเห็นที่ 1133 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:19 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1134 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:19 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1135 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:20 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1136 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:20 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

 
ความเห็นที่ 1137 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:21 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1138 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:21 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1139 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:22 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง

 
ความเห็นที่ 1140 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:23 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1141 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:24 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 1142 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:24 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
พ่อหลวง คือ พ่อเรา


 
ความเห็นที่ 1143 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือผู้ให้
พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว

 
ความเห็นที่ 1144 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก

 
ความเห็นที่ 1145 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:25 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งพ่อผู้ใหญ่

 
ความเห็นที่ 1146 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:26 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1147 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:26 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1148 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:27 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1149 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:27 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1150 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:28 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1151 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:28 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1152 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1153 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 1154 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1155 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1156 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1157 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1158 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1159 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1160 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:33 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 1161 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1162 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 1163 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:35 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1164 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:36 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 1165 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:43 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 1166 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:43 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

 
ความเห็นที่ 1167 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:44 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1168 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:46 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1169 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:46 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1170 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:47 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1171 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:48 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1172 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:49 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 1173 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:49 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1174 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 1175 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1176 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1177 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 12:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1178 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1179 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:38 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 1180 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:39 น.  โดย : ฯกกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 1181 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:40 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 1182 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:41 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 1183 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:41 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1184 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1185 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1186 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:42 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1187 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:43 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

 
ความเห็นที่ 1188 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:44 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1189 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:44 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1190 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:44 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1191 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:45 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 1192 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:45 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1193 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:45 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้

 
ความเห็นที่ 1194 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:46 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง

 
ความเห็นที่ 1195 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:46 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งพ่อผู้ใหญ่

 
ความเห็นที่ 1196 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1197 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:51 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1198 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:51 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1199 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1200 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 57 : 22:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว