Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1001 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 10:05 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 1002 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 10:14 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่นศิลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 1003 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 10:15 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1004 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 57 : 10:27 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 1005 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1006 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:25 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1007 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:27 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1008 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:30 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

พสกนิกรอุ่นใจไทยทั่วหล้า พระบารมีปกเกล้า

 
ความเห็นที่ 1009 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:33 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 1010 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 15:35 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1011 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1012 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:46 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 1013 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:40 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 1014 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:44 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1015 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:45 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 1016 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:46 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำcห้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 1017 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 1018 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1019 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:49 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 1020 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:49 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 1021 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 1022 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1023 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:51 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

 
ความเห็นที่ 1024 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1025 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1026 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:54 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 1027 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:54 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1028 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1029 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:02 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1030 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:03 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1031 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:03 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 1032 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:04 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1033 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:04 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้

 
ความเห็นที่ 1034 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:05 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง

 
ความเห็นที่ 1035 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:06 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง

 
ความเห็นที่ 1036 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:06 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือยิ่งพ่อผู้ใหญ่

 
ความเห็นที่ 1037 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:07 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1038 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1039 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1040 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:09 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 1041 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:11 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1042 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:12 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 1043 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:12 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 1044 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:14 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1045 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1046 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1047 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:16 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 1048 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:16 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1049 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1050 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1051 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:19 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 1052 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:20 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1053 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:20 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1054 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:22 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 1055 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:22 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

 
ความเห็นที่ 1056 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:23 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1057 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:25 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1058 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:26 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1059 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:27 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1060 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:31 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 1061 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:32 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1062 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:34 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

 
ความเห็นที่ 1063 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:36 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1064 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:37 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1065 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:37 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1066 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 12:38 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1067 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:48 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 1068 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:48 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 1069 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:50 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 1070 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:51 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 1071 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1072 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 1073 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

 
ความเห็นที่ 1074 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:54 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 1075 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1076 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1077 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:56 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

 
ความเห็นที่ 1078 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:56 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1079 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:57 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 1080 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:57 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 1081 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:58 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1082 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:58 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 1083 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:59 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

 
ความเห็นที่ 1084 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:59 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1085 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 10:59 น.  โดย : ส.กกล.ผาเมือง  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 1086 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 11:00 น.  โดย : ส.กกล.ผาเมือง  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง

 
ความเห็นที่ 1087 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 11:01 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1088 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 11:39 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
ความเห็นที่ 1089 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี

 
ความเห็นที่ 1090 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:52 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา
พ่อหลวง คือผู้ให้

 
ความเห็นที่ 1091 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว

 
ความเห็นที่ 1092 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:53 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือผู้พอเพียง

 
ความเห็นที่ 1093 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:54 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง

 
ความเห็นที่ 1094 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือยิ่งพ่อผู้ใหญ่

 
ความเห็นที่ 1095 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 1096 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:55 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 1097 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:56 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1098 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:56 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1099 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:56 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1100 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 57 : 15:57 น.  โดย : ฯส.กกล.ผาเมือง  

เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว