Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 901 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
“เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 902 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบรมนาฏไท้ ปฐพินทร์
ภูมีภูบดินทร เกริกฟ้า
ดำหริผลิชีวิน ทวยราษฎร์
ทรงเป็นขวัญประชา คู่ถิ่นแผ่นดินทอง

 
ความเห็นที่ 903 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 904 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:57 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ไม่ฉาบฉวย ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญเทอญ

 
ความเห็นที่ 905 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนทั้ง หลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วกัน
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 906 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 907 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 908 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : กบร.ศป.  

ข้าพระพุทธเจ้า ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปสืบนานเท่านาน
ปวงชนชาวไทย ร่วมใจกันทำดีถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 909 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 910 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 10:36 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานทรงมีพระเกษมสำราญให้หายจากอาการประชวรทั้งปวงทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ และขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 911 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 10:38 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 912 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 913 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 10:51 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑.เราเกิดเป็นไทยสมใจ ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง
๒.เกิดเป็นไทยแล้วไม่รักกันใครจะมารักเรา ชาติไทยจงเจริญ รักและเชิดชูสถาบันกษัตริย์
๓.ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัลลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญ---พอแก้ขัด---ตอบสนอง
---ลูกจะดี---ลูกจะเก่ง---จะปรองดอง เป็นของขวัญ---ใส่กล่อง...ให้พ่อเอย

 
ความเห็นที่ 914 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:37 น.  โดย : 3  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 915 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:39 น.  โดย : ฉก.ม.4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 916 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:42 น.  โดย : ฉก.ม.4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 917 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:43 น.  โดย : ฉก.ม.4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 918 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:45 น.  โดย : ฉก ม 4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 919 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:46 น.  โดย : ฉก ม 4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 920 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:55 น.  โดย : ฉก ม 4  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้

 
ความเห็นที่ 921 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:57 น.  โดย : ฉก.ม.4  

๑ เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 922 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:57 น.  โดย : ฉก.ม.4  

๑ เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 923 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 15:58 น.  โดย : ฉก.ม.4  

๑ เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 924 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 57 : 16:01 น.  โดย : ฉก ม 4  

๑ เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 925 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 09:26 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

- การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
- หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
- โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
- แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่นศิลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 926 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานทรงมีพระเกษมสำราญให้หายจากอาการประชวรทั้งปวงทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยตราบนานเท่านานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2. ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ และขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 927 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 928 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 18:00 น.  โดย : พันโท วัลลภ  

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 929 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 01:55 น.  โดย : ร้อย.บก.พล.ม.๑ @ บก.00  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 930 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 02:01 น.  โดย : ร้อย.บก.พล.ม.๑ @ บก.00  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 931 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:31 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

- เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
- พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
- เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
- ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
- พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 932 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:39 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๒. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๓. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
๔. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๕. พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 933 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:40 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

แม้มีกำลังเพียงน้อยนิดก็ขอคิดแทนคุณแผ่นดิน แม้เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรก็ขอน้อมนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัดอดออม ดำรงตนเป็นคนดียึดมั่นศิลธรรม เทิดทูนสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 934 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:42 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 935 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:45 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

1. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
2. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
3. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
4. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
5. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
6. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 936 โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57 : 09:46 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์
๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 937 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 09:26 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑. พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"
๒. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริจต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คนชั่วขึ้นมามีอำนาจ
๓.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 938 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 09:30 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑.ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๒.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๓.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๔.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๕.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 939 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑.เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๒.พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๓.วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๔.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๕.หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 940 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 57 : 09:46 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

 
ความเห็นที่ 941 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:35 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑. รักและเทิดทูน และสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
๒. รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด เรารักในหลวง
๓. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๔. "ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี"

 
ความเห็นที่ 942 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 57 : 09:37 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑.การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
๒.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๓.โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 943 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 09:33 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 944 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 09:38 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑.การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
๒.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๓.โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 945 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 09:45 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 946 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 57 : 09:50 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 947 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 09:27 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
๒ ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๓ พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๔ ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๕ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 948 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 10:05 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

1.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
2.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
3.พสกนิกรอุ่นใจไทยทั่วหล้า พระบารมีปกเกล้า
4.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
5. พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 949 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุ ณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 950 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชาวประชารวมใจไว ้เป็นหนึ่ง
พสกนิกรห่วงใยใจ ติดตรึง ส่งไปถึง
พระองค์มิ่งมงคล
ขอจงมีพลานามัยใ สสะอาด
ปราศจากสิ่งมัวห มองต้องฉงน
ความเป็นไทยอยู่ ในใจไทยทุกคน
จะตั้งตนเป็นคนด ีศรีชาติไทย

 
ความเห็นที่ 951 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:15 น.  โดย : กบร.ศป.  

ล้นเกล้าของชาวไ ทย ธ สถิตย์ในดวงใจรา ษฎร์
พระอริยาบทประกา ศ ตามรอยบาทพระศาส ดา
ธรรมใด ธ แจ้งแล้ว นำคลาดแคล้วปวงม ารา
แปดสิบสี่พระพรร ษา ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 952 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:16 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 953 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 954 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:18 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 955 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 956 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชาวประชารวมใจไว ้เป็นหนึ่ง
พสกนิกรห่วงใยใจ ติดตรึง ส่งไปถึง
พระองค์มิ่งมงคล
ขอจงมีพลานามัยใ สสะอาด
ปราศจากสิ่งมัวห มองต้องฉงน
ความเป็นไทยอยู่ ในใจไทยทุกคน
จะตั้งตนเป็นคนด ีศรีชาติไทย

 
ความเห็นที่ 957 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 958 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:12 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 959 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 960 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 961 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 962 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 963 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:18 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 964 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 965 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 966 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 967 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 968 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:22 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 969 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 970 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 971 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 972 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 973 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 974 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 975 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 976 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 57 : 12:27 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 977 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 57 : 09:45 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๒ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
๓ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๔ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๕ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 978 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 57 : 09:59 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
๒ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
๓ ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
๔ ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
๕ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 979 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 57 : 09:38 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒ พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๓ ๑.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
๔ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
๕ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
๖ เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 980 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 57 : 09:41 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๒ หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย
๓ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๔ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 981 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 57 : 10:17 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๒ พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๓ ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
๔ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๕ ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 982 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 09:25 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด
๒ ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ
๓ เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา
๔ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
๕ ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ

 
ความเห็นที่ 983 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 09:34 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

๑ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร
๒ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
๓ พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา
๔ เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา
๕ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 984 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 985 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:37 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

 
ความเห็นที่ 986 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:41 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 987 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 16:38 น.  โดย : พล.รพศ.๑  

๒๗๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 988 โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 57 : 12:25 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 989 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:33 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 990 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 991 โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 57 : 15:02 น.  โดย : ฝขว.รพศ.1  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 992 โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 57 : 14:59 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 993 โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 57 : 15:00 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑  

.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 994 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 995 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 996 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 997 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 998 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 999 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 16:16 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

1.พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
2.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 1000 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 13:10 น.  โดย : กตพ.นรด  

๑. ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
๓. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
๔. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๕. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว