Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

บ้่านเมืองจะสงบลงได้เพราะ มีพ่อของแผ่นดินที่ค่อยดูแล

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

พียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:06 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:07 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:07 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:12 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเร

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

นหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:15 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:16 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๗๑ ด้วยพระ

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:17 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 88 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 89 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 90 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 91 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน

 
ความเห็นที่ 92 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 93 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 94 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

นหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 95 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 96 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่

 
ความเห็นที่ 97 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 98 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 99 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 100 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว