Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  next  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (น้ำ๔๑)
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 16:16 น.  โดย : กรมทหารพรานที่ ๔๑ (น้ำ)  

 
ความเห็นที่ 801 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล
และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

 
ความเห็นที่ 802 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล
และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

 
ความเห็นที่ 803 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 804 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 805 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 806 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 807 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:16 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 808 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

แรกดำรัส พ่อตรัส ปฐมวาท
พ่อประกาศ บอกกล่าว ชาวสยาม
เราจะครอง ผืนแผ่นดิน ถิ่นไทยงาม
ด้วยคุณธรรม ประโยชน์สุข ทุกหมู่ไทย
วันเดือนปี ผันผ่าน กาลผันเปลี่ยน
หลายปีเวียน มาบรรจบ ครบศกใหม่
สองหมื่นวัน ผันและผ่าน กาลเปลี่ยนไป
น้ำพระทัย พ่อคงมั่น คำสัญญา
พระจริยวัตร ทรงปฏิบัติ อย่างชัดเจน
วางหลักเกณฑ์ ทฤษฎีใหม่ ไทยศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างพลัง สร้างพารา
บ้านเมืองไทย งดงามตา ด้วยบารมี
พ่อทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พ่อทรงเป็น นักปราชญ์ ศาสตราศี
พ่อทรงเป็น นักประดิษฐ์ คิดวิธี
พ่อทรงเป็น บุพพการี ชีวีไทย

 
ความเห็นที่ 809 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 13:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
- กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
- กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมีพ่อหลวงไทย
- ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
- มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
- ขอจงทรงพระเจริญ
- รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่
- พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก
- รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 810 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 13:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

อธิษฐานให้บ้านเมืองจงเรืองรุ่ง
และผดุงปกติสุข มิทุกข์ร้อน
เพื่อความสุขสวัสดีนิรันดร
ถวายพระพรฯ แด่ในหลวงของปวงไทย
ด้วยทุกฝ่ายในชาติปรารถนา
จะรักษาหน้าที่นี้เป็นใหญ่
เต็มกำลังสติปัญญาและจริงใจ
มุ่งยกให้ประโยชน์ล้วนแก่ส่วนรวม
โดยเข้าใจหน้าที่อย่างกระจ่างชัด
ปฏิบัติเที่ยงตรงไปไม่หละหลวม
เพราะถิ่นไทยนี้หรือคือส่วนรวม
ที่ควรร่วมใจกันให้มั่นคง
แล้วความสุขสวัสดีที่มุ่งหมาย
จะเฉิดฉายได้ตามความประสงค์
งามหน้าที่ ทุกถิ่นไทยใฝ่ดำรง
คือพระพรที่ลัดตรง “ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 811 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 812 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:15 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 813 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:56 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 814 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 815 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 816 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 817 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 818 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 819 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 09:31 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 820 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:05 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 821 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 11:38 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 822 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อน เรื่องทำนาไม่มีฝน ท่านก็ทำฝนเทียมมาให้ประชาชน

 
ความเห็นที่ 823 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:31 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 824 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 11:03 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 825 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 826 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 19:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 827 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 828 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 14:40 น.  โดย : nnapasorn  

ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน

 
ความเห็นที่ 829 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 830 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 831 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:37 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 832 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 833 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:38 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 834 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:46 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน

 
ความเห็นที่ 835 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:25 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 836 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 14:00 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 837 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 09:05 น.  โดย : รพศ1พัน1  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 838 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 
ความเห็นที่ 839 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 840 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 841 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

" พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์

 
ความเห็นที่ 842 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57 : 14:20 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 843 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:20 น.  โดย : รพศ1พัน1  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 844 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 845 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 846 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 847 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 848 โพสเมื่อ : 4 มี.ค. 59 : 14:31 น.  โดย : bankninil  

“...กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริม การศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าที่จะให้ประโยชน์...”
พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 849 โพสเมื่อ : 4 มี.ค. 59 : 14:38 น.  โดย : nutum  

“บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ
ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒

 
ความเห็นที่ 850 โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59 : 09:48 น.  โดย : nutum  

 โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

 
               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับเขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ 360 ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษมีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือและใต้สำหรับด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณสมควรจัดทำเป็น โครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม

 
ความเห็นที่ 851 โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 59 : 10:04 น.  โดย : bankninil  

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

 
               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับเขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ 360 ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษมีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือและใต้สำหรับด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณสมควรจัดทำเป็น โครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม

 
ความเห็นที่ 852 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 59 : 07:46 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 853 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 59 : 15:18 น.  โดย : nutum  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับวงจรของธรรมชาติอยู่เสมอ  เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างเหมาะสมในเรื่องสำคัญ ๓เรื่อง คือ ที่ดิน ป้าไม้ และน้ำ

 
ความเห็นที่ 854 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 59 : 13:04 น.  โดย : bankninil  

“...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก

 
ความเห็นที่ 855 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 59 : 13:27 น.  โดย : bankninil  

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงโหมรอนราญได้บันทึกข้อความกล่าวถึงบรรยากาศในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่อำเภออำนาจเจริญว่า
“หญิงชราคนหนึ่งนำส้มซ่าผลเล็กทูลเกล้าฯ ถวายโดยไม่มีอะไรใส่ ทรงรับโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใด และสนพระทัยถามว่า ส้มชนิดนี้เรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าอย่างไร ปลูกเองหรือซื้อเขามา เมื่อทูลว่าปลูกเองก็ทรงซักถามว่า ปลูกสักกี่ปีจะได้ผลและทำอะไรรับประทานบ้าง ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้แก่หญิงชรานั้น”

 
ความเห็นที่ 856 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 59 : 13:35 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผูกพันกับ “น้ำ” มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการวิทยุ “พูดจาประสาช่าง”  ว่า  “มีการเล่นอย่างหนึ่งที่ท่านโปรดตั้งแต่ท่านยังเล็กๆ จนถึงในระยะหลังโตแล้วก็ยังชอบเล่นชอบดูอยู่ คือเรื่องภูมิประเทศ ท่านชอบขุดดินเอามาปั้นเป็นรูปเขื่อน รอเวลาฝนตกน้ำจากนี่จะไหลมาทางนี้  ถ้าเปลี่ยนภูมิประเทศนี้มันจะไหลไปอีกทาง เล่นตั้งแต่เด็กจนถึงโตขึ้น เล่นอยู่ชายหาด ไปหัวหินท่านก็ลองก่อดู แล้วดูลักษณะน้ำทะเลว่าซัดขึ้นมาอย่างไร ถ้าเราทำที่ดักไว้อย่างที่มันจะไหลไปอย่างไร”

 
ความเห็นที่ 857 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59 : 08:05 น.  โดย : nutum  

  “....ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะ สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมาย***กอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 
ความเห็นที่ 858 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 59 : 08:35 น.  โดย : bankninil  

“...กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริม การศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าที่จะให้ประโยชน์...”
พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 859 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 59 : 07:57 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 
ความเห็นที่ 860 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 59 : 08:46 น.  โดย : nutum  

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541

 
ความเห็นที่ 861 โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 : 11:27 น.  โดย : nutum  

พระราชดำรัสของพระองค์ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2536 ว่า
          “ในเมืองไทยนี้ได้สร้างหลายๆแห่งตั้งแต่เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตรและสิ่งอื่นๆในทางเทคโนโลยีขั้นสูงก็มากมาย ฉะนั้นถ้าให้กำลังใจเขาเมืองไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กำลังการวิจัยของเราเอง และส่วนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ต่อไปอาจเป็นชื่อเสียงและเป็นรายได้ของประเทศก็ได้”

 
ความเห็นที่ 862 โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 59 : 15:55 น.  โดย : bankninil  

พระราชดำรัสของพระองค์ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2536 ว่า
          “ในเมืองไทยนี้ได้สร้างหลายๆแห่งตั้งแต่เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตรและสิ่งอื่นๆในทางเทคโนโลยีขั้นสูงก็มากมาย ฉะนั้นถ้าให้กำลังใจเขาเมืองไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กำลังการวิจัยของเราเอง และส่วนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ต่อไปอาจเป็นชื่อเสียงและเป็นรายได้ของประเทศก็ได้”

 
ความเห็นที่ 863 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 59 : 15:39 น.  โดย : nutum  

การอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั้งมวลในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่หว่านไถไร่นา ดูแลรักษาแหล่งน้ำและป่าของชาติ...พระองค์ทรงยึดมั่นในคติพจน์ว่า “พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอันมั่นคง”

 
ความเห็นที่ 864 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 59 : 15:51 น.  โดย : bankninil  

การอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั้งมวลในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่หว่านไถไร่นา ดูแลรักษาแหล่งน้ำและป่าของชาติ...พระองค์ทรงยึดมั่นในคติพจน์ว่า “พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอันมั่นคง”

 
ความเห็นที่ 865 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 59 : 11:04 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรัสไว้หลายครั้ง และข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า การพัฒนาและการอนุรักษ์ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่จริง ๆ แล้วการพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์

 
ความเห็นที่ 866 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 59 : 12:54 น.  โดย : bankninil  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการยกย่องว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา พระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจตามรอยพระยุคคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงเป็นสัญลักษณ์ของผู้อุทิศตน เพื่อมนุษยชาติและมนุษยธรรมอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 867 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 59 : 11:15 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ในระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเริ่มต้นโครงการนับพันโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่

 
ความเห็นที่ 868 โพสเมื่อ : 7 เม.ย. 59 : 15:55 น.  โดย : bankninil  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามหลายพระนาม พระสมัญญานามหนึ่งคือ “ครูของผู้คนในแผ่นดิน” จากการที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานหนักและเสียสละพระองค์เองอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ หลักเกณฑ์เดียวที่สำคัญของการพัฒนาประเทศที่ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอคือ การพัฒนาประชาชนให้มีการศึกษา

 
ความเห็นที่ 869 โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 59 : 09:12 น.  โดย : bankninil  

เมื่อครั้งยังทรงพระชนมพรรษาน้อยกว่าปัจจุบัน และยังทรงมีพระพลานามัยดี โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบ่อยครั้งมาก เพื่อไปทรงเยี่ยมเยียนสถานที่ตั้งโครงการต่างๆเหล่านี้ ทรงติดตามทอดพระเนตรความก้าวหน้า พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อศูนย์มีปัญหาหรือต้องเผชิญกับอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพระราชทานกำลังใจให้แก่พสกนิกรของพระองค์ด้วย

 
ความเห็นที่ 870 โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 59 : 09:39 น.  โดย : ืnutum  

 ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็นราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์ และนานาประเทศ แนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวง มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าคุณจะนำเอาหลักการทรงงานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อความสำเร็จ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งนั้นหมายถึงส่วนหนึ่งของความั่นคงของประเทศไทยเรา

 
ความเห็นที่ 871 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 59 : 07:20 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม2534 ให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตการส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ฝึกอบรม และนำผล การดำเนินงานผลิตปศุสัตว์ ขยายผลไปสู่เกษตรกร เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย การเผาไม้ทำลายป่า และให้มีการปลูกป่า บริเวณศูนย์ฯโป่งแดง โดยไม่มีการตัดป่า หรือถางป่าเดิมออก

 
ความเห็นที่ 872 โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 59 : 11:47 น.  โดย : bankninil  

พระราชกรณียกิจด้านพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังมีบทเรียนที่ปรากฏให้เห็นและจับต้องได้ คือ โครงการพัฒนาต่างๆ ที่มีมีอยู่หลายพันโครงการ ซึ่งนอกจากมีผลด้านการพัฒนาประเทศแล้ว โครงการเหล่านี้ยังสอนในเรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การประสานงาน และการร่วมมือกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 
ความเห็นที่ 873 โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 59 : 10:43 น.  โดย : nutum  

"...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริง คือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง..."
พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 874 โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 59 : 13:40 น.  โดย : nutum  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

 
        ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 875 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 59 : 20:23 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 876 โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 59 : 20:01 น.  โดย : nutum  

 “....ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะ สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมาย***กอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 
ความเห็นที่ 877 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 59 : 20:55 น.  โดย : nutum  

“ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด
การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

 
ความเห็นที่ 878 โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 59 : 09:30 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลกซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ในระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเริ่มต้นโครงการนับพันโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่

 
ความเห็นที่ 879 โพสเมื่อ : 4 พ.ค. 59 : 10:40 น.  โดย : bankninil  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม2534 ให้เร่งรัดพัฒนาอาชีพของ เกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตการส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ฝึกอบรม และนำผล การดำเนินงานผลิตปศุสัตว์ ขยายผลไปสู่เกษตรกร เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย การเผาไม้ทำลายป่า และให้มีการปลูกป่า บริเวณศูนย์ฯโป่งแดง โดยไม่มีการตัดป่า หรือถางป่าเดิมออก

 
ความเห็นที่ 880 โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 59 : 12:32 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 881 โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 59 : 15:45 น.  โดย : nutum  

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระ
กันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 

 
ความเห็นที่ 882 โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 59 : 12:40 น.  โดย : nutum  

พระราชดำรัสของพระองค์ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2536 ว่า

          “ในเมืองไทยนี้ได้สร้างหลายๆแห่งตั้งแต่เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตรและสิ่งอื่นๆในทางเทคโนโลยีขั้นสูงก็มากมาย ฉะนั้นถ้าให้กำลังใจเขาเมืองไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กำลังการวิจัยของเราเอง และส่วนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ต่อไปอาจเป็นชื่อเสียงและเป็นรายได้ของประเทศก็ได้”

 
ความเห็นที่ 883 โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 59 : 13:19 น.  โดย : bankninil  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรัสไว้หลายครั้ง และข้าพเจ้าเห็นด้วยว่า การพัฒนาและการอนุรักษ์ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่จริง ๆ แล้วการพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์ 

 
ความเห็นที่ 884 โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 59 : 08:43 น.  โดย : bankninil  

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระ
กันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 

 
ความเห็นที่ 885 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 59 : 14:13 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 886 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 59 : 17:21 น.  โดย : nutum  

หลักการในการพัฒนา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จะทรงพิจารณาถึงปัญหาสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่เป็นหลักโดยเฉพาะความกระตือรือล้นของคนในพื้นที่รวมทั้งปัญหาและความต้องการของเขาเหล่านั้นเป็นพิเศษ  ทรงมีพระราชดำรัสว่า  “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา  ภูมิประเทศทางสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิด อย่างอื่นไม่ได้  เราต้องแนะนำ  เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราให้ได้  แต่ถ้าเราไปแล้วเราไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ  แล้วอธิบายให้เขาเข้าใจหลักการเข้าไปพัฒนานี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

 
ความเห็นที่ 887 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 59 : 09:08 น.  โดย : bankninil  

“....ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ
แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะ สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 
ความเห็นที่ 888 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 59 : 15:32 น.  โดย : nutum  

 การอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั้งมวลในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่หว่านไถไร่นา ดูแลรักษาแหล่งน้ำและป่าของชาติ...พระองค์ทรงยึดมั่นในคติพจน์ว่า “พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอันมั่นคง”

 
ความเห็นที่ 889 โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 59 : 17:19 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับวงจรของธรรมชาติอยู่เสมอ  เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างเหมาะสมในเรื่องสำคัญ ๓เรื่อง คือ ที่ดิน ป้าไม้ และน้ำ

 
ความเห็นที่ 890 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 59 : 15:32 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้ว

 
ความเห็นที่ 891 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 59 : 18:19 น.  โดย : nutum  

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
 
               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับเขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ 360 ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษมีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือและใต้สำหรับด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณสมควรจัดทำเป็น โครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม

 
ความเห็นที่ 892 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 59 : 12:26 น.  โดย : nutum  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถคปฏิบัติที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 
ความเห็นที่ 893 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 59 : 14:50 น.  โดย : bankninil  

ที่ใด ,uความทุกข์ ความเดือดร้อนกระจายตัวไปถึง ที่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ พระราชทานความช่วยเหลือไปให้อย่างเร่งด่วน และทันต่อเหตุการณ์

 
ความเห็นที่ 894 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 59 : 09:10 น.  โดย : nutum  


เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรและพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนาต่างๆ ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาพพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติในปี 2489 แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 
ความเห็นที่ 895 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 59 : 14:23 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 
ความเห็นที่ 896 โพสเมื่อ : 2 มิ.ย. 59 : 08:56 น.  โดย : ิbankninil  

พระราชดำรัสของพระองค์ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2536 ว่า
          “ในเมืองไทยนี้ได้สร้างหลายๆแห่งตั้งแต่เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตรและสิ่งอื่นๆในทางเทคโนโลยีขั้นสูงก็มากมาย ฉะนั้นถ้าให้กำลังใจเขาเมืองไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กำลังการวิจัยของเราเอง และส่วนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ต่อไปอาจเป็นชื่อเสียงและเป็นรายได้ของประเทศก็ได้”

 
ความเห็นที่ 897 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 59 : 11:12 น.  โดย : bankninil  

หลักการในการพัฒนา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จะทรงพิจารณาถึงปัญหาสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่เป็นหลักโดยเฉพาะความกระตือรือล้นของคนในพื้นที่รวมทั้งปัญหาและความต้องการของเขาเหล่านั้นเป็นพิเศษ  ทรงมีพระราชดำรัสว่า  “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา  ภูมิประเทศทางสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิด อย่างอื่นไม่ได้  เราต้องแนะนำ  เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราให้ได้  แต่ถ้าเราไปแล้วเราไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ  แล้วอธิบายให้เขาเข้าใจหลักการเข้าไปพัฒนานี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

 
ความเห็นที่ 898 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 59 : 16:51 น.  โดย : nutum  

พระราชดำรัสของพระองค์ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2536 ว่า
          “ในเมืองไทยนี้ได้สร้างหลายๆแห่งตั้งแต่เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตรและสิ่งอื่นๆในทางเทคโนโลยีขั้นสูงก็มากมาย ฉะนั้นถ้าให้กำลังใจเขาเมืองไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กำลังการวิจัยของเราเอง และส่วนมากทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก ต่อไปอาจเป็นชื่อเสียงและเป็นรายได้ของประเทศก็ได้”

 
ความเห็นที่ 899 โพสเมื่อ : 7 มิ.ย. 59 : 09:45 น.  โดย : nutum  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ส่วนพระองค์และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ มิได้ทรงนึกแต่เพียงว่า ทรงเป็นประมุขของประเทศโดยทางนิตินัย หรือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างประเทศอื่นๆ เท่านั้น แต่พระองค์ทรงระลึกอยู่เสมอว่า พระองค์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ไม่ว่า เพศ วัย ศาสนา หรืออาชีพใด และมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยไว้อย่างสุดกำลัง เหมือนคนไทยทั่วไป จึงทรงพระราชทานพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป้นอยู่ของราษฎรเหล่านี้ให้เกิดความ “พอดีและพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 900 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 59 : 18:19 น.  โดย : bankninil  

ในหลวงกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
        ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว