Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 11:16 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:31 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 56 : 12:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 56 : 11:14 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 10:29 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 08:30 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 14:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 10:20 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 09:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 10:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความดีของในหลวงที่ข้าพเจ้าประทับใจเมื่อชาวนาเดือด

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 13:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 56 : 10:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 56 : 10:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 08:10 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:53 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56 : 09:28 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56 : 08:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 13:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:15 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 10:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 56 : 09:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 56 : 09:30 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 57 : 12:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:00 น.  โดย : king  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : นศท  

ขอสดุดีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:43 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:27 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 57 : 12:25 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:26 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 10:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:55 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:27 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:17 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:08 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 08:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 20:35 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:44 น.  โดย : รพศ1พัน1  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:48 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เราจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 58 : 14:33 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว