Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 10:21 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 11:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 12:48 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ ขพ.  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 12:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 56 : 09:59 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:40 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:51 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 56 : 12:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:42 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:43 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:44 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:45 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:45 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:46 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:47 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:48 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:49 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:50 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:51 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:52 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:52 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:53 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:53 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:54 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:54 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:55 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:55 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 09:56 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป


 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:40 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:39 น.  โดย : king  

เรารักนายหลวง

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 09:08 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  


ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 08:16 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:39 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:05 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:45 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:24 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์พ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 15:56 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 09:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:35 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เรารักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:36 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว