Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 56 : 11:02 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 56 : 11:21 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

ทรงสั่งฝนจากฟ้ามาสู่ดิน ทรงให้ผันน้ำกินจากเขื่อนใหญ่ ทรงผลิตกังหันชัยมาให้ใช้
และทรงให้ปลูกหญ้าแฝกกันดินทราย ทรงบรรเลงดนตรีแสนไพเราะ
แสนเสนาะเหนือกว่าใครทั้งหลาย ทรงมุ่งมั่นแต่งเพลงแสนมากมาย
ล้วนความหมายเหมาะสมทุกข้อความ ทรงเปลี่ยนฝิ่นจากไร่มาสู่สวน
ไม้ผลล้วนชวนทานชวนให้ถาม เปลี่ยนจากภัยสู่ประโยชน์ชวนให้ตาม
ทั่วสยามเปลี่ยนได้ด้วยใครกัน ทรงกีฬาเรือใบรวดเร็วรี่ ทรงนำถี่ชนะเลิศมองหัน
ทรงแนะแก้รถติดให้หายพลัน ทรงให้ผันอากาสกลางเป็นถนน
ทรงว่ายน้ำมากล้นลงสู่บ่อให้ต่อท่อไปมาอย่าสับสน ทรงสร้างเขื่อนแก้มลิงให้ชุมชน
เป็นเหมือนกลกันน้ำท่วมได้อย่างดี ทรงแนะให้เลือกคนดีมาเป็นนาย
คนทั้งหลายก็พลอยเลิศประเสริฐศรี ทรงแนะให้คนไทยมิราวี สามัคคีแล้วไทยเจริญ
ทรงบำบัดเภทภัยภายในชาติ แสนประหลาดราบเรียบน่าสรรเสริญภัยทั้งหลายที่คนไทยต้องเผชิญ
กลับเจริญดีได้เพราะพระบารมี ขอทรงระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอประทานพรทั้งหลายในโลกนี้
มหาราชย์อัจฉริยะที่ไทยมีทั่วโลกนี้ล้วนเชิดชูพระองค์เอ่ย

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 09:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 13:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:40 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 12:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 56 : 09:59 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:51 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:53 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 56 : 10:57 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 56 : 11:06 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 10:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 09:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 09:14 น.  โดย : กคพบ.ยศ.ทบ.  

“เทิดไว้เหนือเกล้า ชาวไทย แสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้ง และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 56 : 15:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 56 : 09:32 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 09:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 09:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:03 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 09:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 14:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 09:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 10:38 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 10:31 น.  โดย : m  

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
" ...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้ มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ... " (18 มี.ค.2533)

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 13:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56 : 08:12 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 13:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:36 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : king  

.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:43 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:11 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 57 : 08:35 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์พ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 15:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 16:05 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 57 : 02:18 น.  โดย : ชนม์สวัสดิ์  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:12 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:48 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:17 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เรารักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:36 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 58 : 20:22 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว