Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  2  3  4  5  next  
ตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 16:05 น.  โดย : คนกันเอง  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 16:08 น.  โดย : คนกันเอง  


ตลาดเก้าห้องเล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยชาวจีนคนหนึ่งชื่อ “นายฮง“ อพยพมาจากกรุงเทพฯ มาทำมา ค้าขายอยู่บริเวณละแวกบ้านเก้าห้อง กิจการค้ารุ่งเรืองดี ในราว พ.ศ. 2424 ได้แต่งงานกับ “นางแพ” ซึ่งเป็นหลานสาวของขุนกำแหงฤทธิ์แห่งบ้านเก้าห้อง และได้ประกอบอาชีพค้าขายที่แพซึ่งสร้างขึ้นไว้ 1 หลัง จอดอยู่ริมน้ำหน้าบ้านเก้าห้อง ซึ่งในสมัยก่อนเป็นย่านค้าขายที่มีเรือนแพขายของสองฝั่งแม่น้ำ นายฮง หรือที่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่า “เจ๊ก-รอด” ทำการค้าขายสินค้าทุกประเภทโดยเฉพาะเครื่องบวช เครื่องมืออุปกรณ์ทำนาและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายจนร่ำรวยและรู้จักกันในนามต่อมาว่า “นายบุญรอด เหลียงพานิช”
--------------------------------
บรรยากาศริมน้ำท่าจีน หลังตลาด

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 16:12 น.  โดย : คนกันเอง  


ในปี พ.ศ. 2467 โจรได้ปล้นแพของนายบุญรอด และได้ทำการประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรม หลังจากนั้นไม่นานนายบุญรอดได้สมรสกับนางส้มจีน นายบุญรอดเริ่มวางแผนผังและสร้างตลาดบริเวณฝั่งตรงข้าม บ้านเก้าห้อง โดยโยกย้ายแพทั้งหลายทั้งหลายขึ้นไปค้าขายบนบกคือในตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำในบริเวณนั้นและเปิดการค้าทางบกมากขึ้นและนำชื่อบ้านเก้าห้อง มาเป็นชื่อตลาด คือ “ตลาดเก้าห้อง”
-----------------------------------------------
ภาพ หอโจร หรือ หอดูโจร
เนื่องจากในสมัยก่อน โจรที่นี่ชุกชุม ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้าง หอคอย แห่งนี้ขึ้น

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 16:30 น.  โดย : คนกันเอง  


หอดูโจร (สถาปัตยกรรมจีน)

เป็นหอิฐถือปูน ขนาดกว้าง 3 x 3 เมตร สูงเท่าตึก 4 ชั้น ชนบนเป็นลานดาดฟ้า ชั้น 2-3 มีรูเจาะไว้รอบผนัง 4 ด้าน เพื่อไว้สำหรับส่องปืนซุ่มยิงโจรที่จะมาปล้น โดยนายบุญรอด เหลืองพานิช เป็นผู้สร้างขึ้น ใช้เวลาก่อสร้าง ราว 1 ปี เศษ ซึ่งมีพระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้ทำพิธิเปิดเมื่อปี พ.ศ.2477
เหตุที่สร้างหอนี้มาเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายซึ่งขณะนั้นมีโจรชุกชุมมาก เช่น โจรมเหศวร เสือดำ ฯลฯ จะให้ชายฉกรรจ์เข้าเวรยามที่ป้อมคอยระวังโจรที่จะเข้ามาปล้นตลาด
หอนี้จะมองเห็นทัศนียภาพได้ในระยะไกลไม่ว่าทั้งทางบกและทางน้ำ เมื่อสร้างหอนี้เสร็จทำให้โจรไม่กล้าเข้ามาปล้นตลาดเก้าห้องอีกเลย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นายบุญรอดได้สร้างป้อม ซึ่งกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร มี 5 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้า แต่ละชั้นบริเวณฝาผนังของทุกด้านมีรูกลมโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยมีพระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นมาเป็นผู้ทำพิธีเปิด เหตุที่สร้างป้อมขึ้นมาเพราะในระยะนั้นพวกโจรหรือที่เรียกว่า “เสือ” หลายคนออกปล้นฆ่าตามริมน้ำท่าจีนเสมอ จึงได้สร้างป้อมไว้สังเกตการณ์และมีการเตรียมการป้องกันการปล้นสะดมของเสือทั้งหลายด้วย ถ้าเสือมาคนจะขึ้นไปประจำอยู่ในป้อมตามชั้นต่างๆเอาปืนส่องยิงตามรูทั้ง 4 ด้านของป้อม เพื่อต่อสู้กับเสือที่มาปล้น และจากคำบอกเล่าของยายของผู้เขียนเอง เล่าว่าในสมัยสงครามโลก เวลากลางคืนจะมียามขึ้นไปคอยสังเกตการณ์ บนป้อม ถ้ามีเครื่องบินบินมาก็จะส่งสัญญาณให้คนในตลาดหรี่หรือดับตะเกียงเพื่อไม่ให้เครื่องบินมองเห็นไฟ จะได้ไม่ทิ้งระเบิดลงมา
---------------------------------
ภาพช่องสอดปืน และดูโจร

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 16:33 น.  โดย : คนกันเอง  


บนลานดาดฟ้า มีรูปปั้นดูเหมือนสิงห์มากกว่า แต่ตามประวัติว่าเป็นเสือ อยู่ประจำทั้งสี่มุม
ผมถ่ายมาครบ ด้านหน้าขวาเป็นตลาด ด้านหน้าซ้ายเป็นตลาดและวัด
ด้านหลังซ้ายเป็นแม่น้ำท่าจีน และบ้านเก้าห้อง
ด้านหลังขวาเป็นม่น้ำท่าจีนและวัด

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 17:03 น.  โดย : คนกันเอง  


ในอดีตตลาดเก้าห้องนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าขายแล้วยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ทางน้ำที่สำคัญ ผู้คนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่จะเดินทางหรือไปทำการค้าขายตัวในเมืองสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ จะต้องมาลงเรือโดยสารที่ตลาดเก้าห้อง เพราะสมัยก่อนหนทางยังไม่เจริญจึงต้องใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ตัวผมเองในสมัยยังเป็นเด็กเคยไม่เยี่ยมญาติ แถวสามชุก ก็ต้องเดินทางด้วยเรือ นั่งเนานป็นชัวโมง
--------------------------------------
ทิวทัศน์โดยรอบ จากจุดชมวิวน บนหอโจร

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 51 : 17:13 น.  โดย : คนกันเอง  


บ้านเก้าห้อง เป็นหมู่บ้านเก้าห้อง เก่าแก่ในประว้ติศาสตร์ มีอายุประมาณ 150 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากเมืองเวียงจันทร์ เชียงขวาง อพยพมาตั้งแต่สมัย ร.3 ปัจจุบันเรียกตนเองว่า ไทยพวน มีภาษาพูดของตนเองเป็นภาษาลาวพวน ผู้คนบริเวณนี้ได้รับการกล่าวขานว่าขยันขันแข็งมากซึ่งหัวหน้าของชาวลาวพวนคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งบรรนาศักดิ์เป็น "ขุนกำแหงลือชีย" ทำหน้าที่เป็นนายกองเก็บส่วยและยังมีประเพณีเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีกำฟ้า ประเพณีบั้งไฟไทยพวน

นอกจากนี้ยังมีคนจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานพร้อมกันโดยพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างสงบสุขและมีงานประจำปีของศาลเจ้าพ่อและเจ้าแม่ทั้ง 3 ตลาดซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ทั้ง ไทย จีน ลาวพวน
-------------------------------------------------------------------
ภาพศาลเจ้า

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 09:54 น.  โดย : Janet  

ดิฉันได้ไปเที่ยวมาแล้ว ราดหน้าของป้าจุกอร่อยมาก ป้าจุกจะมีเส้นกรอบโดยใช้เส็นเล็กทำ เส้นจะกรอบมากขนาดราดน้ำราดหน้าไปแล้วเส็นยังกรอบอยู่เลย แต่ไม่แนะนำให้ผู้สูงอายุทานนะค่ะเพราะจากกรอบจะคิดว่าแข็ง ถึงเป็นเส้นใหญ่ก็กรอบ แต่จะกรอบแป็ปเดียว เมนูอื่นก็มี ผัดซึ้อิ้ว, ข้าวผัด, ก๊วยเตี่ยว ฯลฯ น่าเที่ยวค่ะเหมาะสำหรับคนชอบของโบราณ และดูบ้านสมัย 100 ปีที่แล้ว คุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่นั่นจะเป็นกันเองมาก อยากรู้ประวัติฯความเป็นมาก็จะเล่าให้ฟัง ที่นี่จะถูกถ่ายละครหลายเรื่อง จะเป็นแนวคนจีนมาอาศัยเมืองไทย

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 12:47 น.  โดย : คนกันเอง  


ลักษณะบ้านเรือนที่นี่ บ้านไม้ทรงไทย แบบ 1-2 ชั้น
เสาทีวีต้องสูง เพื่อรับสัญญาณได้ชัดขึ้น
กำแพงด้านนอกเป็นสังกะสี หน้าบันบนประตูด้านบันเป็นตะแกงด้วยไม้หรือลวด เพื่อระบายลม ประตูบ้านเป็นแบบบานพับทำด้วยไม้
ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิง ใส่เสื้อคอกระเช้า มักออกมานั่งหน้าระเบียงบ้าน รับลมเย็น สนทนากับคนบ้านใกล้เรือนเคียง

คนหนุ่มสาวไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่แล้ว ออกไปทำงานกันในกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่ นับวันจะหาดูวิถีชีวิตแบบนี้ได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 13:00 น.  โดย : คนกันเอง  


พิพิธภัณฑ์เก้าห้อง
พิพิธภํณฑ์ของเก่าเก็บ เอกชน โดยร้านเจริญสวัสตี อยู่ฝั่งตรงข้าม
เจ้าของใจดี ให้การต้อนรับไทยทัวร์พร้อมเล่าประวัติของเก่าสะสมแต่ละชิ้นอย่างละเอียด

ส่วนใหญ่เป็นของใช้จริงในชีวิตประจำวันในอดีต 40-60 ปีก่อน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 13:02 น.  โดย : คนกันเอง  


ของเก่าสะสมต่างๆ ของร้านเจริญสวัสดี

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 13:05 น.  โดย : คนกันเอง  


ร้านโชว์ห่วย อิทธิพลของ 7-eleven ยังเจาะที่นี่ไม่ได้

ความเก่าความเป็นไทย ความรู้จักมักคุ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ร้านค้าเหล่านี้ยังคงอยู่ ณ ที่แห่งนี้

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 13:08 น.  โดย : คนกันเอง  


ร้านขายขนมเป๊ยะ (ร้านตั้งกุ้ยกี่ หรือ ร้านจันอับ)
ขึ้นชื่อ เอกลักษณ์ของตลาดเก้าห้อง มาแล้วต้องซื้อกลับ
ผมลองชิมดูแล้ว อร่อยดี

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 13:12 น.  โดย : คนกันเอง  


ร้านของเฮียบุญชู

เฮียบุญชูเป็นคนที่นี่ อากง อาม่าของแกอยู่ที่ตลาดเก้าห้อง ส่วนตัวแก มักจะมาบายมะม่วงดองกับไส้อั่วปากทางเข้าตลาดตลาด

ไส้อั่ว....อร่อยมาก
แกบอกว่ามาเก้าห้อง ต้อง ชิม ไม่ซื้อไม่ว่า
แต่ชิมแล้วต้องซื้อกลับ เพราะอร่อย

ผมไม่ได้ชิมหรอก แต่กลิ่นเครื่องเทศหอมมาก เลยต้องซื้อกลับ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 14:03 น.  โดย : คนกันเอง  


ตลาดเก้าห้อง : มีอยู่ 3 ประเภท ประกอบด้วย
ตลาดบน
ตลาดกลาง
และ
ตลาดล่าง
-------------------------------
ตลาดบน มีอายุประมาณ 74 ปี ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้น คุมด้วยหลังคาสูง แบบสถาปัตยกรรมจีนปนไทย ประมาณ 20 ห้อง พระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้าง
สิ่งน่าสนใจ ได้แก่
-สถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณ 2 ชั้น
-ฮู้ใหญ่โบราณ เดิมที่ชาวบ้านตลาดบนมักเจ็บไข้ได้ป่วยและเสียชีวติอยู่บ่อยๆ เนื่องจากเชื่อกันว่าเกิดมาจากที่เมรุวัดลานคาตั้งตรงข้ามกับตลาดต่อมาจึงให้ซินแสมาตรวจดูว่าเกิดจากสาเหตุใด ภายหลังซินแสได้แนะนำให้สร้างฮู้ขึ้นตั้งไว้บนชื่อ เพื่อเป็นการแก้เคลิด และป้องกันภัญสิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เข้ามาหลังจกานั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านตลาดบนจึงอยู่อย่างสงบสุขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
-ชักรอก (ม่านบังแสงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบัานในอดีต)

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 14:04 น.  โดย : คนกันเอง  


ตลาดกลาง สภาพเดิมเป็นโรงสีของนายทองดี ต่อมาสร้างเพิ่มเติม อีก 10 ห้อง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ในอดีตมีท่าเรือที่สำคัญในการขนส่งซื้อขายสินค้าข้าวสาร อีกทั้งยังมีท่าเรือในการรับส่งชาวบ้านในตลาดรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้องการเดินทางไปยังตัวเมือง จ.สุพรรณบุรี, บางกอก(กทม.) ฯลฯ
ปัจจุบันตลาดกลางมีอายุประมาณ 74 ปี เคยใช้เป็นที่ถ่ายภาพยนต์ ละคร และโฆษณามาแล้วมากมาย เช่น
อั้งยี่, 7 ประจันบาน, อยู่กับก๋ง, แม่เบี้ย

สิ่งที่น่าสนใจได้แก่
โรงสีเก่า
เรือนไม้เก่า
เครื่องพิมพ์โบราณอายุร่วม 80 ปี (โรงพิมพ์ไพโรจน์)
บ้านสะสมเหล้าเก่า

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 14:06 น.  โดย : คนกันเอง  


ตลาดล่าง มีอายุประมาณ 104 ปี ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้น แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ สร้างโดยนายบุญรอด เหลียงพาณิช
ที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

สถานที่ท่องเที่ยวในตลาด : หอดูโจร พิพิธภัณฑ์บ้านเก้าห้อง ของเก่าโบราณบ้านมหาเจริญ (นาฬิการ และตะเกียง)
ที่เนี่เป็นที่ถ่ายละคร ภาพยนต์ และสารคดี เช่น ลอดลายมังกร ดงดอกเหมย อยู่กับก๋ง

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 14:10 น.  โดย : คนกันเอง  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาตลาดเก้าห้อง
คุณศิริพรรณ ตันศักดิ์ดา โทร. 08 -1828-8695
หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 โทร. 0-3558-7044
ชุมชนตลาดเก้าห้อง โทร. 081 – 7634133 / 081 – 7042183

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 51 : 18:26 น.  โดย : คนกันเอง  

การเดินทาง
ประมาณ 6 กม. ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี (มาจากตลิ่งชัน กทม) จะมีทางให้เลี้ยวซ้าย หากเลยต้องไม่ยูเทิน ไม่ไกลนัก ป้ายทางเข้าตลาดเก้าห้อง จะเล็กหน่อย อยู่ในซอย ต้องสังเกตุดีๆ ผมเองยังมองไม่ทันเลย

จากปากทางเข้าขับไปประมาณ 3 กม. ตามทางตลอดจนถึง สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน(ดูเหมือนคลองมากกว่า) จะผ่านชุมชนเก้าห้อง จอดรถหน้าตลาดเก้าห้อง

หรืออีกวีธี คือ
จาก ตัวเมืองสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางสุพรรณบุรี-บางแม่หม้าย ประมาณ 9 กิโลเมตรจะมีทางแยกซ้ายมือ เข้าตลาดเก้าห้อง มีลานจอดรถด้านหน้าตลาดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดบ้านหมี่

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 51 : 11:46 น.  โดย : ............................  

อยากให้อ.ด่านช้างมีอย่างนี้มั่งจัง

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 51 : 13:08 น.  โดย : อ  

สวยดี

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 51 : 21:35 น.  โดย : บิ๋ม  


ไปมาละคร่า ขนมไข่ปลากระน้ำใบเตยชื่นใจที่สุด
อ่อละก้อพี่ๆและคนในพื้นที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆคร่า
ปวิตรา
มหาวิทยาลยธุรกิจบัณฑิตย์

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 51 : 10:36 น.  โดย : บัวแดง  

แสดงว่าคุณปวิตราไม่มีโอกาสได้ลิ้มชิมรสของกระหรี่ปั๊ปเก้าห้อง ขอบอกว่าอร่อยมาก อาหารที่นี่ก็อร่อยเกือบทุกอย่าง ที่รู้เพราะไปบ่อยมากเนื่องจากใกล้กรุงเทพฯ ชาวบ้านก็เป็นกันเองมาก

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 51 : 16:35 น.  โดย : mew dpu  

ไส้อั่วอร่อยมากๆๆๆ จิงๆนะค่ะ หนูกินไปตั้งหลายอัน.....
อยากไปเที่ยวอีกจังค่ะ..

บรรยากาศก้อแบบว่า...เก่ามากๆ ให้ควาวมรู้สึกดีมากๆ
เหมือนย้อนยุคเลยค่ะ

ผู้คนก้อใจดีค่ะ ต้อนรับกันเต็มที่ทั้งเด็กและผุ้ใหญ่ค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆนะค่ะ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 5 ต.ค. 51 : 18:51 น.  โดย : teen  

ดูแล้วน่าไปมากคะ ถ้ามีโอกาสนะคะ แล้วจะมาเล่าให้ฟัง

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 08:59 น.  โดย : พลอย  

ตำบล สาลี มีอะไรให้เที่ยวบ้างค่ะ

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:12 น.  โดย : เพ้ง  

ผมก็ชอบ ไปบ่อยมาก ไม่วุ่นวายคนละแนวกับส่มชุก

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 15:59 น.  โดย : ต้นข้าว  

จะไปวันอังคารนี้ไม่รู้ว่าจะเงียบกว่าวันอาทิตย์ มากมั้ย แต่ก้อดีนะ
เราไม่ชอบไปแย่กันกิน...แย่กันเที่ยวนะ

ถ้ามีโอกาสจะม่เล่าให้ฟังบ้างอะ

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 51 : 17:58 น.  โดย : ต้นข้าว  

ไปมาเมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2551 ค่ะ เงียบเหงาไปหน่อยร้านค้าไม่ค่อยได้เปิดเนื่องจากไม่ใช่วันอาทิตย์ เราไปกัน 4 คนค่ะแล้วก้อดูเหมือนว่าเป็นแค่ 4 คนที่แปลกหน้า ณ ตอนนั้น แต่ชาวบ้านที่นั้นทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม บอกให้ดูนั้นดูนี่ คุณลุงคุณป้านั่งทานข้าวหน้าบ้านเห็นเราเดินผ่านเรียกพวกเราทานข้าวด้วย คงหามิตรภาพแบบนี้ไม่ได้ในสังคมเมือง....
เราได้กินขนมไข่ปลา อร่อยดีค่ะ...หอมกลิ่นลูกตาล

อยากให้เพิ่มวันหยุดพิเศษต่าง ๆ เป็นวันนัดด้วยค่ะ(จากที่เดิมเป็นวันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์)

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 51 : 14:20 น.  โดย : slongch  

เคยไปสมัยเรียนวิชา vernacular architecture ตอนปี 4.
เกือบยี่สิบปีแล้ว ยังไม่เคยกลับไปอีก

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 51 : 14:44 น.  โดย : ่ji  

ขนมเปี๊ยะอร่อยมากครับ ถูกด้วยครับ ร้านขนมเปี๊ยะจะอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำ ที่ข้ามไปวัดลานคา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเก้าห้องครับ บ้านเก้าห้อง จะอยู่ตรงข้ามคนละฝั่งกับ ตลาดเก้าห้องครับ

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 51 : 10:07 น.  โดย : น็อต สุพรรณ  

ของสุพรรณมีดีอยู่ในตัวมันเสมอคับ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 51 : 10:30 น.  โดย : นกน้อย  

เมื่อวันอาทิตย์เราก็ไปตลาดเก้าห้องมาแหละ แต่อยากบอกว่าตรงที่มีฮู้ศักดิ์สิทธ์เราจะยืนถ่ายรูปซะหน่อย ต้องวิ่งหนีเลยเหม็นมากๆ แต่คนแถวนั้นเก่งนะที่อยู่ได้

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 51 : 12:56 น.  โดย : คนตลาดบน  

ขอแนะนำให้ไปจันทร์-ศุกร์ จะได้บรรยากาศ กว่า เพราะ เสาร์-อาทิตย์ คนค่อนข้างเยอะ แต่จะไม่มีไกด์ตัวน้อยคอยแนะนำ สามารถสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้ครับ

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 51 : 04:06 น.  โดย : อารายแว๊  

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 51 : 04:27 น.  โดย : ปอฝ้าย  

อย่างว่าน่ะนะของงเค้าดีจริงๆก็ต้องบอกต่อกันหน่อย

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 51 : 10:45 น.  โดย : ชาย  

เปงที่ที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งในไทยเลยแหละ ยิ่งถ้าคัยชอบกลิ่นไอของสมัยก่อนก้อจะเปงอะไรที่ถูกจัยมาก

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 51 : 13:31 น.  โดย : Amp Music  

ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยอย่างมาก เพราะว่าแม่ของข้าพเจ้าเป็นคนบ้านเหนือวัดลานคา เลยทำให้มาเที่ยวที่นี่อยู่บ่อย ๆ ทำให้ข้าพเจ้าผูกพันกับที่นี่มาก ก้เลยอยากเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 1 ธ.ค. 51 : 10:19 น.  โดย : pumpui  

อยากไปจัง

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 51 : 16:43 น.  โดย : คนเก้าห้อง  

ปายเที่ยวกันเยอะนะ

ถ้าใครชอบความสงบ

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 51 : 10:18 น.  โดย : หมีแดง  

จะไปวันอาทิตย์นี้ จะไปกินกระหรี่ปั๊บ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 51 : 11:26 น.  โดย : หอมฉุน  

กำลังวางแผนไปเที่ยวสุพรรณ ไปด้วยกันมั๋ย

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 51 : 22:04 น.  โดย : อู๊ดตลาดบน  

คิดถึงตอนเด็ก ๆ คิดถึงทุก ๆ คน อู๊ดตลาดบน

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 51 : 02:45 น.  โดย : อีแตน  

ตลาดเก้า...ไปแล้วต้องชิมผัดไทยไฮโซ!ป้าอ๊อด แหนมคุ๊กป้าเอี๊ยดปากแดงแจ๊ด ตั้งแต่ยังสาวสดสีปาก..ฝีปาก..และฝีมือปลายจวักไม่เคยตก.......ราดหน้าเจ๊จุกก็สุดยอด!...เป็ดพะโล้ตาโฮง (ลิ้มไฮ้จั๊ว)รสเด็ด...ขนมไข่ปลาเจ๊เซียมแปลกจิงๆๆๆทำจากขนมตาลเนเส้นแล้วขดเป็นตังUคลุกมะพร้าวขูดเป็นเส้นโรยนำตาลทรายเล็กน้อย.....เคยกินตั้งแต่จำความได้จากมาตั้ง25ปีกลับไปได้มีโอกาศได้ลิ้มรสอีกครั้ง หนึบอร่อยจัง!ขนมไข่ปลาร้านเจ๊เซียมตลาดล่างข้างศาลเจ้า แต่เสียดายฉันพลัดถิ่นไปแดนใต้คนใจดีเมืองลุงถ้าอยู่ กทม.จะไปทุกอาทิตย์เลย ขอช่วย คน..กทม.และจังหวัดใกล้ๆๆๆไปตลาดเก้าห้องแทนฉันที ไปแอบขึ้นหอดูโจรเฒ่าแก่รอดแทนฉันทีอยู่ตลาดเก้าตั้งแต่เกิดจนอายุ20ปีไม่เคยขึ้นสักที จนป่านนี้48ไปอีกทีก็ยังเหมือนกัน

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 51 : 21:50 น.  โดย : pook  

ทางเข้าตลาดเก้าห้องอยู่หน้าบ้านตัวเอง
เดินมาตั้งแต่เด็กยังไม่คอยไปดูหอดูโจรเลย

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 51 : 18:31 น.  โดย : nooaom  

มันเปิดกี่โมงอ่าค่ะ
อยากรู้จะไปเที่ยวปีใหม่

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 2 ม.ค. 52 : 00:34 น.  โดย : นิว  

ไส้อั่วอย่อยนะร้านบุญชูอ่า
เด็กบางม้าจ้า

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 52 : 11:03 น.  โดย : ninid  

เคยยูสุ1000นะ
แต่ไม่เคยแวะเข้าไปเที่ยวสักที
อยากไปจัง

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 52 : 11:58 น.  โดย : ต้องลืมให้ได้ผู้ชายคนนี้  


เคยเที่ยวแค่บางที่อ่ะ มิเคยไปเยอะแยะ

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 52 : 14:42 น.  โดย : น้ำตาล  

ไปตลาดเก้าห้องต้องไปกินเป็ดพะโล้ ร้านลิ้มไฮ่จั๊ว ขอบอกว่าอร่อยมาก
ครอบครัวของเราขับรถจากกรุงเทพมากินเกือบทุกอาทตย์เลย
แต่ไปกินที่ร้านนะ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสูงสุมาร อ.บางปลาม้า
เป็ดพะโล้ กับ ตุ๋นมะระอร่อยมากๆ(ไม่ขมเลย) มีอาหารตามสั่งด้วยนะ
ปลาม้าฉู่ฉี่ ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม กุ้งน้ำมันหอยอร่อยดี
เป็นเมนูประจำของครอบครัวเราเลย

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 52 : 14:46 น.  โดย : ฝ้าย  

เป็ดพะโล้ร้านลิ้มไฮ่จ๊ว เราก็เคยไปกิน
อร่อยกว่าที่ตลาดสามชุกอีกนะ
ร้านอยู่เยื้งๆกับโรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์-อ.บางปลาม้า
ชอบกินตุ๋นมะระเหมือนกันเลย

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 52 : 15:43 น.  โดย : tee.za  


ผมก็เคยไป

แต่ตอนนันยังไม่เป้นตลาด

พอดีแฟนอยู่นันอะ

นะ

อิอิอิ

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 52 : 21:19 น.  โดย : pingping  

ยังม้ายเคยไปเรยอยากไปอยากไปอิอิ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 52 : 16:01 น.  โดย : bbbbbba  

จะโฆษาทำมัยไอ้บ้าแฟนคุณอยู่ที่ไหนจะบอกเข้าทำมัย

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 52 : 11:32 น.  โดย : เด็กอู่ทอง  


หนูเปนคนสุพรรณแท้ๆๆๆหนูยังไม่เคยได้ยินเลยว่ามีตลาดเก้าห้อง
เพิ่งได้ยินนี้แหละ
....อยากไปเที่ยวจังเลย
ว่างๆๆๆเด่วหนูไปเที่ยวบ้างดีกว่า
55555+
อู่ทอง.com

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 52 : 12:54 น.  โดย : ่่jj  

อยากไปจังเลย.....

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 9 เม.ย. 52 : 22:44 น.  โดย : เด็กสร้างเมือง  


น่าสนใจมาก
วันหลังจะไปแน่ๆกำลังหาที่ทำวิทยานิพนธ์อยู่
อยากไปน่าจะทำแนวอนุรักษ์ได้

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 52 : 13:09 น.  โดย : คนสุพรรณคะ  

ก็ดีนะ แต่น่าจะทำwebให้น่าสนใจกว่านี้ คิดว่ายังธรรมดาไป
เพราะมีคนเข้ามาดูตลาดเก้าห้องทางwebเยอะนะ
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ
ติชมด้วยความหวงดีนะ

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 52 : 22:27 น.  โดย : kob  

กำลังอยากจะไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอยู่พอดี จะต้องไปเที่ยวแน่ๆ ฮิๆๆๆๆๆๆ

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 52 : 22:29 น.  โดย : แอนน  

^
^
^ ความเห็น 49-50 IP เดียวกันเลยน่ะ
แหมมม ขยันโพสเนอะ

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 52 : 12:34 น.  โดย : ดรีมเชียงราย  


อยากไปจังเยย

ชีวิตนี้จะมีโอกาศได้ไปไหมน่า

จากเด็กเชียงราย

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 6 พ.ค. 52 : 11:35 น.  โดย : เราชอบหม่ำของอย่อย  

แถวบริเวณที่จอดรถที่หน้าตลาดมีกล้วยปิ้งสูตรโบราณอย่อยด้วยแล้วขอดูที่หนีบกล้วยสิเก่ามากมีอายุกว่าร้อยปีด้วยนะและขนมถั่วต้มน้ำตาลก็อย่อย เช่นถั่วแดง ลูกเดือย ถั่วเขียวและอีกมากมาย

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 2 มิ.ย. 52 : 12:22 น.  โดย : อีซุสุพรรณ  

น่าเที่ยวมากเลย
อยากไปจัง
ขนาดเปนคนสุพรรณยังไม่เคยไปเลย
แค่ขับรถผ่าน
เพราะไปร้านพี่อู๋อิงเจ็ทที่เก้าห้องบ่อยมาก

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 52 : 01:40 น.  โดย : v love khohong  

ใครอยากไปตลาดเก้าห้องไปได้เลยทุกวัน

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 52 : 01:55 น.  โดย : tourism  

ใครชอบของกิน อร่อยๆ หากินยาก ต้องไปเสาร์-อาทิตย์ แต่อย่าไปเย็นนะเค้าจะปิดร้าน ปิดบ้านกันหมดเดี๋ยวจะไม่มีอะไรให้ชิม 10.00-16.30 เวลากำลังดี ของกินที่ไม่ควรพลาดคือราดหน้าเจ๊จุก เป็นราดหน้าสูตรโบราณต้องลองเด็ดสุด มีกรี่ปั๊บด้วยที่ไม่นาพลาด ขนมก็มีทั้งขนมไทยและขนมแบบจีนๆ และอีกมากมาย ลองชิมดูเองแล้วกันนะคร๊าบบบบบบบบบ

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 52 : 02:05 น.  โดย : นิด  

เห็นด้วย ราดหน้าเจ้จุก เส้นของแกอร่อยเหนียวนุ่ม คุณแม่ชอบทาน...

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 19:40 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  

วันนี้(เสาร์ที่ 13 มิ.ย.)ไปเยี่ยมบ้านเกิดมาครับ(ตลาดบน) บวชหลานด้วยที่ตลาดเเก้ห้อง นำบุญมาฝากทุกท่านด้วยครับ และไปร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดเก้าห้อง(ตลดบน)ด้วย มีแขกผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติมาหลายท่านมาร่วมงาน โดยมี ท่านส.ว.อนุศักดิ์ คงมาลัย (ส.ว.สุพรรณบุรี) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานดังกล่าว และเมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคคลอื่นๆอีกหลายท่านด้วยกัน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจคณะกรรมการจัดงาน มา ณ ที่นี้
ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง
08-1939-8058
info@phuditservices.com

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 21:41 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปถ่ายร่วมกับ ท่าน ส.ว.อนุศักดิ์ คงมาลัย

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 21:51 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปถ่ายร่วมกับท่านนายก อบจ. สุพรรณบุรี (คุณบุญชู จันทร์สุวรรณ)

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 21:59 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปถ่ายกับรูปประวัติ คุณพระชาญสุพรรณเขต ( ชื่อเดิม เจริญ ยามะรัต นามสกุลพระราชทานจาก รัชกาลที่ 6) ผู้ก่อตั้งตลาดเก้าห้อง (ตลาดบน)

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:06 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปป้ายตลาดเก้าห้อง 100 ปี (ตลาดบน) และ ป้ายเสาหินภาษาจีน ตลาดเก้าห้อง

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:08 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปป้ายเสาหินภาษาจีน ตลาดเก้าห้อง

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:12 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปป้ายศาลเจ้าพ่อทุ่งแค ตลาดเก้ห้อง (ตลาดบน)

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:23 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปศาลเจ้าพ่อทุ่งแค ตลาดบน เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองตลาดเก้าห้อง เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาครั้งบรรพชน มานานนับ 100 ปี ตั้งแต่ยังเด็กๆ

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:28 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปถ่ายที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง 13 มิถุนายน 2552

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 22:46 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  


รูปถ่ายบ้านเก้าห้อง ของท่านขุนกำแหงฤทธิ์ ต้นตระกูล อาจารย์วิบูลย์ ประทีปทอง (ทายาทรุ่นที่ 4) นายกองส่วยผู้นำชุมชน อพยพจากสงครามประเทศลาว สมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2370

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 52 : 23:05 น.  โดย : ภูดิทฯ ทายาทตั้งตระกูลบ้านเก้าห้อง  

เรียนเชิญชวนลูกหลานตระกูล-แซ่ บ้านเก้าห้องและตลาดเก้าห้อง คนรุ่นใหม่ทุกท่านร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลสืบสานต้นตระกูล พร้อมทั้งขอเรียนเชิญขอคำแนะนำจากท่านผู้อาวุโส ของตระกูลชาวชุมชนบ้านเก้าห้อง และตลาดเก้าห้องทุกท่านด้วยเช่นกัน เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือที่ระลึกของแต่ละวงศ์ตระกูล " ภราดรภาพแห่งวงศ์ตระกูลชาวชุมชนบ้านเก้าห้องและตลาดเก้าห้อง " สืบต่อไป รบกวนเสนอชื่อและจัดส่งข้อมูลมาได้ที่ ภูดิท สุรัติรางคกุล ทายาทตั้งตระกูลตลาดเก้าห้อง และทายาทไทยพวน บ้านเก้าห้อง โทร. 08-1939-8058 , E-mail : info@phuditservices.com , phudit.su@aerothai.co.th ชอบพระคุณครับ.

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 52 : 12:29 น.  โดย : ภูดิท สุรัติรางคกุล ทายาทตั้งตระกูลตลาดเก้าห้อง  

(กราบขออภัยครับ! แก้ไขข้อความ)
ต้นตระกูลคุณตาวิบูลย์ ประทีปทอง (ทายาทเชื้อสายขุนกำแหงรุ่นที่ 3) และอาจารย์ชูเกียรติ ประทีปทอง (ทายาทเชื้อสายขุนกำแหงรุ่นที่ 4)

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 52 : 18:25 น.  โดย : กระต่ายน้อย  

มานอยู่หนาย


ปายเท่วด้วยคน


น่าหนุกดีน้า


ไปงัยบอกมั่งจิคร้า]

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 52 : 22:59 น.  โดย : คนไกล  

อยากไปมั้งจังเลย เมืองไทยนี้มีที่สวยๆงามๆน่าเที่ยวน่าอนุรักษ์ไว้มาก
เที่ยวเมืองไทย กินของไทย ใช้ของไทยนะค่ะทุกคน อิอิ

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 52 : 15:46 น.  โดย : น้องหลินปิง มช.  

ขนมจีนน้ำเงี้ยว กับกระเพาะปลา สูตรดั้งเดิมร้านคุณหมิงที่ตลาดเก้าห้องอร่อยมากๆเลย ไปชิมมาแล้ว อร่อยสุดๆ จนต้องกลับไปชิมอีก ขนาดคนเหนือยังบอกว่า ลำแต้ๆเจ้า ส่วนกระเพาะปลาก็ราคาไม่แพง แต่เนื้อกระเพาะปลาเนี้ย ของแท้เลย เดินไปอีกนิดก้ถึงร้านขนมเปี๊ยะดั้งเดิมของเก้าห้องแล้ว ซอยนี้ของกินเพียบเลย โอ๊ย!! อยากกินมากๆ ต้องกลับไปอีกให้ได้ อ้อ! ลืมบอกไปว่า ช่วงหลังที่ไป มีข้าวหมกไก่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีปลาส้มสูตรดั้งเดิม และน้ำพริกหลากรสให้เลือกชิมด้วย ว่าจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวอีก

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 52 : 12:57 น.  โดย : pit-chy  

ไปมาเมื่อ20มิ.ย.52ชอบมากเพราะของกินเยอะ ขนมเปี๊ยะอร่อย เดนไปเจอร้านแรก (ตั้งเช่งกี่)ก็ชื้อเลย พอเดินไปอีก ยังมีอีกร้าน กลุ่มที่ไปด้วยกันเขาซื้อร้านจันอับ....แต่ก็อร่อยทั้ง 2 ร้านนะคะ ถ้าไปต้องชิมให้ได้นะคะ

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 52 : 13:50 น.  โดย : 0  

น่าไปเที่ยวมากๆๆๆๆๆ

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 52 : 15:50 น.  โดย : เด็กบางปลาม้า  

ดูแล้วอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านจัง

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 52 : 14:23 น.  โดย : rlyjepyh;jet  

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 52 : 15:36 น.  โดย : แมว  

เราก็คนเก้าห้องเหมือนกัน และอยู่มาตั้งแต่เกิด ดีใจมาก ที่ได้เห็นการพัฒนาตลาดเก้าห้องอีกครั้ง อยากให้คนมาเที่ยวเยอะๆ ชอบมากค่ะ

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 52 : 14:51 น.  โดย : อนุศักดิ์  

มาจนถึงวันนี้ ต้องขอปรบมือให้กับพี่น้องชาวตลาดเก้าห้องที่ร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันกันมา จนชื่อตลาดเก้าห้องก้าวเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองสุพรรณได้อีกระดับหนึ่ง แต่ต้องเรียนว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องนำเสนออีกมากมาย โดยเฉพาะตัวบ้านเก้าห้อง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวตลาดเก้าห้อง มีประวัติความเป็นมาที่มีเนื้อหาสาระมากมายและเชื่อมโยงถึงการอพยพโยกย้ายถิ่นของประชากรแหล่งอื่นในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพี่น้องชาวลาว ที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 จึงมีบรรพบุราษชาวจีน(ของพวกเราบางคน)อพยพย้ายถิ่นมาทำมาหากินเช่นเดียวกับถิ่นอื่นๆทั่วประเทศไทย ดังนั้น หากทีมงานท่านนายกเทศบาลบางปลาม้า(ที่ได้มีส่วนจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างคึกคักในช่วงหลังนี้) จะได้ประสานมือกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดเก้าห้อง ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและของความร่วมมือสนับสนุนจากท่านชูเกียรติ ประทีปทอง ทายาทคนสำคัญของท่านขุนกำแหง ท่านจะมีส่วนช่วยให้ภาพของบ้านเก้าห้อง(ฝั่งตะวันออก) และตัวตลาดเก้าห้อง(ฝั่งตะวันตก)มีภาพย้อนอดีตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเป็นตัวช่วยเสริมให้ภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเก้าห้องเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผมได้เสนอความคิดเห็นไว้เมื่อวันเปิดป้ายตลาดบน ที่มีคุณมณฑล หนุ่มลูกหลานคนเก้าห้องที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้ขับเคลื่อนแรงสำคัญ นั่นคือ การสานแนวคิดจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนในลุ่มน้ำภาคกลาง” ขึ้นที่ตลาดก้าห้อง ซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกหลายยก
อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องที่เคยคุยไว้แล้ว คือเรื่องสตูดิโอถ่ายหนังย้อนยุค ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีความคื่บหน้าไปขนาดไหน ผมเองฝันเห็นว่าที่ตลาดเก้าห้องจะมีห้องฉายหนังเล็กๆที่นำเอาหนังที่มาถ่ายทำที่ตลาดเก้าห้องมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม จะช่วยให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกแบบที่ที่อื่นเขาไม่มีด้วย
สุดท้าย ภารกิจกิจกรรม “สนุกเที่ยว อร่อยอิ่ม ริมแม่น้ำสุพรรณ” ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับ คุณวิศรุติ ททท.ได้รับแนวคิดนี้ไปบรรจุไว้ในแผนงานปีต่อๆไปเรียบร้อยแล้ว เพราะนี่คือโปรแกรมการท่องเที่ยวที่อิงอยู่บนพื้นฐานความร่วมมืออย่างแท้จริงของคนในชุมชน ซึ่งน่าจะมีความเติบโตยั่งยืนแน่นอนครับ
หมอหน่อย ครับ (ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี)
ขอปรบมือให้กับทุกคนอีกครั้งครับ

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 52 : 17:09 น.  โดย : เหมียว  

ชอบอ่ะ ไปเที่ยวมาแล้ว ......ชอบอ่ะค่ะ ชาวสุพรรณบุรีน่าร๊าก เป็นกันเองมากๆ โดยเฉพาะที่ตลาดเก้าห้องอ่ะ.....(^ 0^).....

 
ความเห็นที่ 88 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 52 : 13:25 น.  โดย : ซูก้า  

อยากไปอ่ะพอดีแฟนก้เคยไปอยู่สุพรรณเหมือนกันแต่อยู่สามชุก

 
ความเห็นที่ 89 โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 52 : 20:31 น.  โดย : คนไทย  

ตลาดเก้าห้องนะอยากให้ปรับปรุงกลิ่นสาบของตลาดบนหน่ะจะน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะขอบอก

 
ความเห็นที่ 90 โพสเมื่อ : 8 ส.ค. 52 : 10:06 น.  โดย : lak  

ตลาดเก้าห้องเหรอ ขอบอกว่าไปจนนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่เด็กจนโต
เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลจากตลาดเก้าห้อง ใครอยากไปเที่ยวตลาดเก่าๆ
ขอแนะนำตลาดเก้าห้องค่ะ จะคนละแนวกับตลาดสามชุก คนไม่แออัด
ถ้าใครแวะมาสุพรรณอย่าลืมแวะตลาดเก้าห้องนะค่ะ คนแถวนั้นน่ารักค่ะ

 
ความเห็นที่ 91 โพสเมื่อ : 9 ส.ค. 52 : 13:50 น.  โดย : tear1412  


ไปมาแว้ว
สวยมากเรยยย

 
ความเห็นที่ 92 โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 52 : 15:47 น.  โดย : แอม(บางเขน)  

ไปแล้วไม่เห็นเจอร้านเป็ดพะโล้ที่อร่อยๆเลย
ย้ายไปขายที่ไหนอ่ะ ถามแม่ค้าแถวนั้นเค้าบอกอยู่หน้าโรงเรียนสูงสุมาร
ไม่รู้จักอ่ะ ไปไม่ถูกขับรถมาตั้งไกล
ไปกินที่ตลาดสามชุกมาไม่อร่อยเลย
ใครรู้จักร้านเป็ดพะโล้บอกด้วย

 
ความเห็นที่ 93 โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 52 : 10:38 น.  โดย : คนกันเอง  

เป็ดพะโล้อร่อย ต้องที่ ตลาดดอนหวาย
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=583

 
ความเห็นที่ 94 โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 52 : 20:59 น.  โดย : คนสุพรรณค่า  


เป็นประโยชน์กับรายงานของชั้นมากกกกกกกกกกกกกมายยยยยยยยยยย
เลยล่ะ
แล้วชั้นก้อภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนสุพรรรณมากๆ
แถมบ้านยังอยู่ที่อ.บางปลาม้าด้วย

 
ความเห็นที่ 95 โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 52 : 21:45 น.  โดย : เด็กดี  

อยากไปนะแต่กลัวไปไม่ถูก

 
ความเห็นที่ 96 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 52 : 11:08 น.  โดย : นิรนามGirl  

สนุกดีนะคะ

หนูเพิ่งไปมาไม่กี่วันเอง

ตลาดมีของเยอะเลย

หนูเปงคนสุพันเเท้ๆ

เเต่ทามมายเพิ่งไปเเค่ครั้งเดียวเอง

ขึ้นหอดูโจรสนุกมากเลยค่ะ555+

 
ความเห็นที่ 97 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 52 : 18:10 น.  โดย : 123456789  

 
ความเห็นที่ 98 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 52 : 00:23 น.  โดย : ตลาดเก่าริมน้ำ เก้าห้อง ๑๐๐ ปี  


พอดีมีแต่รูปตลาดล่าง...แต่อยากมาแชร์ให้ดูครับ...พลังหนุ่มเก้าห้อง

 
ความเห็นที่ 99 โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 52 : 16:08 น.  โดย : *-*  

ส่ อ ง ก ร ร ม / ต ร ว จ ด ว ง / ด้ ว ย ญ า ณ ทิ พ ย์

ตำ ห นั ก ท ร ง ดู ด ว ง

ห ล ว ง ปู่ ท ว ด เ ห ยี ย บ น้ำ ท ะ เ ล จื ด

http://www.luangputuad.com

 
ความเห็นที่ 100 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 52 : 23:04 น.  โดย : พลังหนุ่มเก้าห้อง  


คราวหน้า จะเอารูปของกินน่าทานมาอวดกันนะครับ...พลังหนุ่มเก้าห้อง

 

[1]  2  3  4  5  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว