Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 56 : 10:07 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 10:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 11:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 11:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 56 : 10:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:37 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 11:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 4 ต.ค. 56 : 11:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 10:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 11:16 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:31 น.  โดย : king  

ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 09:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  


ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 08:15 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:43 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:38 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:06 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 15:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:48 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:16 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:58 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว