Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
รักนายหลวง
โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 56 : 09:03 น.  โดย : ร.๑๕๓  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 6 เม.ย. 56 : 23:34 น.  โดย : หมาย  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 56 : 11:16 น.  โดย : ฝกบ.  

"เดิมพันของเรา"
ครั้งหนึ่ง เมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่" ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสตอบว่า"ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูง เหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ"

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 56 : 14:43 น.  โดย : orachoon  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 10:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 11:21 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จงช่วยขจัด นักการเมืองไม่ดี
อย่าเอาสถาบัน มาเกี่ยวข้องการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงอยู่
เหนือการเมืองและความขัดแย้ง คนไทยทุกคน มีหน้าที่ปกป้องเทิดทูน
และรักษาไว้ สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบ ปชต. ที่มีพระ
มหากษัตริย์ เป็นประมุข....... ทหารไทย สนับสนุนนักการเมือง ที่มุ่งอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชน ...

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 56 : 10:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:37 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 56 : 09:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:18 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 56 : 09:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 56 : 09:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 15:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 16:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:21 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 09:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:33 น.  โดย : king  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:38 น.  โดย : king  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 09:12 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  


ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 08:16 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:51 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 57 : 08:37 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:45 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:48 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 57 : 01:28 น.  โดย : sawat  

ประชาชนร้อยดวงใจไทยทั้งผอง
จักปรองดองรวมหัวใจมิห่างหาย
จักเทิดทูนเหนือเกล้าพระทรงชัย
จักทำดีดำรงค์ไว้ชาติพงศ์พันธ์

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 22:01 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 20:03 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:15 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:36 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว