Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 56 : 10:29 น.  โดย : ส.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 11:04 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:11 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:11 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:12 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:12 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:12 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:12 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:13 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:13 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:13 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:14 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:14 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:15 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:15 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:15 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:16 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:16 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:16 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:16 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:17 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:18 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 56 : 07:19 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 07:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 07:45 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 07:45 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 08:32 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:30 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:31 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:31 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:33 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:33 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:33 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:34 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:34 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน


 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:36 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:36 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:37 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:38 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:38 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:38 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:39 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:40 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:40 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 56 : 09:41 น.  โดย : กรม ทพ 41  

เราจงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 11:20 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จงช่วยขจัด นักการเมืองไม่ดี
อย่าเอาสถาบัน มาเกี่ยวข้องการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงอยู่
เหนือการเมืองและความขัดแย้ง คนไทยทุกคน มีหน้าที่ปกป้องเทิดทูน
และรักษาไว้ สถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบ ปชต. ที่มีพระ
มหากษัตริย์ เป็นประมุข....... ทหารไทย สนับสนุนนักการเมือง ที่มุ่งอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชน ...

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:36 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 12:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:47 น.  โดย : kukkik  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่า เป็นงานที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกร ทำการเพาะปลูกได้อย่าง สมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ทุกภาคของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝน และน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่ สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการเป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ มากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ "น้ำคือชีวิต" ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความว่าตอนหนึ่ง

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:48 น.  โดย : kukkik  

หลักและวิธีการที่สำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑. การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมาะสมกับราย ละเอียดสภาพ ภูมิประเทศเสมอ
๒. การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีในแต่ละท้องถิ่นเสมอ
๓. พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:49 น.  โดย : kukkik  

พระราชดำรัสเรื่องการจัดการน้ำ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี ๕ ประเภท
๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ และฝายทดน้ำ
๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
๔. โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม
๕. โครงการบรรเทาอุทกภัย

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:50 น.  โดย : kukkik  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ โดยการสร้างฝายเก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำลำธาร เป็นชั้นๆ พร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายต่างๆ ไปสู่พื้นที่สองฝั่งของลำธาร ทำให้พื้นดินชุ่มชื้น และป่าไม้ตามแนวสองฝั่งลำธาร เขียวชอุ่มตลอดปี ลักษณะเป็นป่าเปียกสำหรับป้องกันไฟป่าเป็นแนว กระจายไปทั่วบริเวณต้นน้ำ ลำธาร ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ต่อไป

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:51 น.  โดย : kukkik  

พระบรมราโชวาทสอนสั่งปวงชนชาวไทย
ทีนี้ในประเทศไทยของในหลวง เป็นประเทศที่สงบสุข เพราะเราได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงศีลทรงธรรมเป็นเจ้าประเทศ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดประชาชนของพระองค์ให้มีความสุขสงบสันติด้วยประการต่าง ๆ พระองค์ทรงสอนให้ประชาชนของพระองค์เป็นผู้มีศีลมีธรรม และช่วยกันทำให้ประเทศไทยที่พระองค์ทรงประทานให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ให้เป็นประเทศที่สงบสันติ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันสมควรตามธรรมพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทสอนสั่งปวงชนชาวไทย ดังนี้
“...เราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผล เราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้ เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษย์ชาตินี้เอง และประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้น ความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหรา ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่ มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคน แต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกิน...”

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:57 น.  โดย : kukkik  

พระราชดำริ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี และพระองค์ได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการสัญจรไปมาจากในหมู่ บ้านพุระกำออกมาติดต่อราชการรวมทั้งเดินทางเรียนศิลปาชีพเครื่องดินเผา ณ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า ซึ่งการเดินทางเฉพาะในฤดูฝน น้ำในแม่น้ำภาชีมีปริมาณมากขึ้น ทำให้การเดินทางสัญจรไปมามีความยากลำบาก
ผลการดำเนินการ
กองทัพภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 9 โดยกองพันทหารช่างที่ 9 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำ ภาชี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2547 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2547

สะพานข้ามลำน้ำภาชีอำนวยความ สะดวกแก่ราษฎรที่สัญจรไปมา เพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตรราษฎรเข้าฝึกอาชีพศิลปาชีพ นักเรียนเดินทางไปเรียนต่างหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการลาดตระเวนตรวจพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:58 น.  โดย : kukkik  

ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นสำคัญ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อ ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนใน สังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรประมาณสองในสามอยู่ในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาการเกษตรเป็นสาขาที่ได้รับความสำคัญอย่างสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติทุกฉบับ
แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่างๆ ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ทั้งพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้รวมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา ฯลฯ และสัตว์ปีกทั้งหลายด้วย เพื่อแนะนำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ราคาถูก ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดำเนินการเองได้และที่สำคัญ คือ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือเทคนิควิธีการดูแลต่างๆ นั้น จะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม มีพระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหารก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ


แนวทางที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการที่ทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพึ่งพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงอย่าง เดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทางออกคือทรงสนับสนุนให้ทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและมีรายได้ตลอดปี ขณะเดียวกันเกษตรกรควรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังเช่นในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ ที่ทรงสนับสนุนให้เกษตรกรได้ทำงานหัตถกรรม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ซึ่งทำให้เกิดรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้นทรงเห็นว่า การพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร จึงทรงมุ่งที่จะให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่อการที่จะทำนุบำรุง ปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากที่สุด

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 14:59 น.  โดย : kukkik  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ และต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดำริ "การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก" ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื่นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง "การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง" ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูกแล้วยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้แย่งยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56 : 15:56 น.  โดย : เสาวลักษณ์  

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน

ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 56 : 12:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 56 : 12:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 10:11 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากบรรพบุรุสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาษของเรา

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 10:28 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่น
ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา
เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ
งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:00 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:09 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคน
ทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ
และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคน
ทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ
และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

ตลอดเวลาในการทรงงาน พระองค์จะมีรับสั่งที่ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอบอุ่นใจ เช่นเมื่อทรงต้องการให้มีการทำงานร่วมกัน จะทรงรับสั่งว่า “ไปตามพรรคพวกมา” ยัง ความอบอุ่นใจให้กับผู้รับใช้เบื้องยุคลบาททุกท่าน ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงงานต่างๆ ทรงแสดงให้เห็นว่ามิได้ทรงพอพระราชหฤทัยแค่ มีรับสั่ง - สั่งการเท่านั้น จะทรงลงมือทำเองแทบทุกเรื่องโดยแรกๆนั้น ทรงโรเนียวด้วยพระองค์เอง ทรงทำตั้งแต่บีบหมึกจากหลอดใส่เครื่องเพื่อโรเนียว ไม่ได้ทรงรังเกียจหมึกโรเนียวที่เปื้อนพระหัตถ์ ทรงคิดเอง ทรงทำเอง ทรงรวบรวมข้อมูลและทรงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:22 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มดำเนินงานโครงการต่างๆ ในระยะแรกที่ไม่ได้มีความพร้อมในการดำเนินงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่นดำเนินงานนั้นๆ ให้สำเร็จ

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:29 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ดำเนินไปบน "ทางสายกลาง" และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:37 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า
"...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น..."

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 11:45 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด
และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้
และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:13 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:26 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมี ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2545

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:39 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:44 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

...งานด้านการศึกษาเป็น งานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ว่า ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการศึกษาด้วยอย่างแน่นอน จึงพูดได้เต็มปากแล้วว่า เราจะต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น...
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
12 ธันวาคม 2512

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 1 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

...การให้การศึกษานั้น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่แท้จริง คือการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติและจิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและราบรื่น ทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน เพื่อส่วนรวมได้ตามควรแก่อัตภาพ ผู้ทำหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ ควรจะได้มุ่งทำงานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด...
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 27 พฤศจิกายน 2515

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 08:35 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 11:20 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มดำเนินงานโครงการต่างๆ ในระยะแรกที่ไม่ได้มีความพร้อมในการดำเนินงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัย ทรงอดทนและมุ่งมั่นดำเนินงานนั้นๆ ให้สำเร็จ

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 56 : 10:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่า อย่างไร

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56 : 08:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : king  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:11 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:30 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 07:56 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว