Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  [3]  
ข้อความเทิดพระเกียรติ ฯ
โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 56 : 10:14 น.  โดย : ฝกร.พล.พัฒนา ๔  

 
ความเห็นที่ 201 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:08 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 202 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:09 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 203 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 204 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 205 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:10 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 206 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:11 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 207 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 56 : 12:12 น.  โดย : กรมทพ 41  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 208 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:19 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 209 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 210 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 211 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 212 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 213 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 214 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 215 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 216 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน


 
ความเห็นที่ 217 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 13:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 218 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 219 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 220 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 221 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 222 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 223 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 224 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 225 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 226 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:23 น.  โดย : กรม ทพ 41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 227 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 56 : 14:23 น.  โดย : กรม ทพ41  

สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 228 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 56 : 09:30 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 229 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 56 : 09:02 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.4  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 230 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 09:09 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 231 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 11:56 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 232 โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 56 : 12:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต

 
ความเห็นที่ 233 โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56 : 09:11 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 234 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:20 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 235 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:37 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 236 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : king  

พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 237 โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 57 : 12:52 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 238 โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 57 : 12:56 น.  โดย : กรมทพ 41  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 239 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 06:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 240 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:20 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 241 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 242 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 243 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:27 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 

back  1  2  [3]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว