Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติ ฯ
โพสเมื่อ : 4 มี.ค. 56 : 15:55 น.  โดย : ฝกร.พล.พัฒนา ๔  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 56 : 11:03 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:24 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์
สองพระบาทนั้นบุกทุกแห่งหน
สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล
หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 20:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 07:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว