Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 16:11 น.  โดย : ฝกร.พล.พัฒนา๔  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 56 : 07:42 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ชาวไทยน้อมใจรักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 56 : 07:44 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ชาวไทยน้อมใจรักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 11:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 56 : 13:46 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 56 : 09:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:18 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:29 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:29 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:30 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:30 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:32 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:32 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:33 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:33 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:34 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:43 น.  โดย : กรม ทพ 41  

.พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้อง

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:57 น.  โดย : กรม ทพ 41  

.พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้อง

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:58 น.  โดย : กรม ทพ 41  

.พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้อง

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 56 : 10:59 น.  โดย : กรม ทพ 41  

.พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้อง

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:02 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:29 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 07:55 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๑๒. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๓. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๕. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๖. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๗. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๘. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๑๙. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๒๐. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

๒๑.ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดี เราก็จะได้สิ่งดี ๆ ทำดีถวายพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๒.พระทรงเป็นดวงใจของไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๓.พระ บารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๔.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ
๒๕.พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์แตกแยก ขาดความสามัคคี ดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายประชวร ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ทรงพระเจริญ
๒๖.ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง ทวยราษฏร์ไทยพบภัย มิพรั่นพรึง ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณาขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๗.มิ่งขวัญฟ้าราชันมหาราช อภิวาทเดชะพระทรงศรี ทหารกล้ามอบชีวิตเป็นราชพลี ป้องจักรีภูมิพลทรงพระเจริญ
๒๘.เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๙.พ่อ พระของปวงชน พ่อเปี่ยมล้นพระบารมี สถิตย์ทั่วทุกธรณี ทุกถิ่นที่ มีพระองค์เป็น ผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
๓๐.พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๑.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๓๒.เป็น ดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๓๓.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป
๓๔.รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
๓๕.ทรง เหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว
๓๖.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
๓๗.ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทางพระบาท ลาดดำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี
๓๘.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๓๙.ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๔๐.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

๔๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔๒. ขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกัลปวสาน
๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๔๕. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๔๖. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๗. ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงพระเจริญ
๔๘. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระเจ้าอยู่ หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรงขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทยขอให้ พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ
๔๙. ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
๕๐. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

๕๑. ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระวรกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ในเร็ววัน
๕๒. ขอพระองค์ท่านทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นแบบอย่างให้ชาวไทยประพฤติปฏิบัติอย่างพอมีพอเพียงตลอด ทรงเป็นแบบอย่างที่ทำให้คนรัก หวงแหนประเทศมีความสามัคคีกันในประเทศ เราจะดำรงรักษาความดี เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตถวายแด่พระองค์ท่านตลอดจนชีวิตของข้าเจ้าจะหมด สิ้นลมหายใจ
๕๓. ขอพระองค์ท่านและราชวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญ อายุยิ่งยืนนาน
๕๔. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
๕๕. ขอพระองค์มีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระฤทัยแจ่มใสสดชื่นอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
๕๖. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๕๗. ขอให้คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ทำความดี เพื่อพ่อหลวง
๕๘. ขอให้คนในชาติรักกัน พ่อหลวงทรงพระเจริญ
๕๙. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
๖๐. ขอให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าเราคือคนไทย

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

๖๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
๖๒. ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุหมั้นขวัญยืนตลอดไป
๖๓. ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป นานเท่านาน
๖๔. ขอให้ประชาชนมองเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญด้วยการสามัคคี ไม่ก่อความวุ่นวาย
๖๕. ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
๖๖. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายป่วยเร็วๆ และครองราชย์นานๆ
๖๗. .ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยั่งยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่ เหล่าตลอดไป
๖๘. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ
๖๙. ขอให้พระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร คู่คนไทยไปนานๆ
๗๐. ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยพลานามัยที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

๗๑. ขอให้พระองค์จงมีความสุขทั้งกายและใจ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
๗๒. ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวไทย
๗๓. พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
๗๔. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
๗๕. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
๗๖. กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
๗๗. ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
๗๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๗๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๘๐. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

๘๑. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๘๒. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๘๓. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
๘๔. ขอจงทรงพระเจริญ
๘๕. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
๘๖. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
๘๗. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๘๘. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
๘๙. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
๙๐. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
2. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
3. เรารักนายหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
5. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
6. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
7. รู้รักสามัคคี เพื่อ พ่อหลวงของชาวไทย
8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
9. ทำความดีเพื่อในหลวงของชาวไทย
10. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้
11. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง
12. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
13. พระบารมีอันแผ่ไพศาล
14. ทรงพระเจริญ....ยิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
15. เรารักในหลวง
16. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
17. ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
18. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
19. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
20. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

21.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
22.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
23.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
24.บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
25.ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
26.แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
27.ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
28.ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ ทรงพระเจริญ
29.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
30. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
31.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
32.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
33.ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
34.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
35.กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
36.พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
37.พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
38.พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
39.พระผู้มีแต่ให้
40.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริงKing of Kings, King of Kings ราชันผู้ยิ่งใหญ่ก้องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิธราชธรรมพระชี้นำให้มี ความรักและสามัคคีKing of Kingsพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไปทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๒.ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
๓.สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
๔.กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
๕.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
๖.เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
๗.พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๘.พระนำไทยพ้นภัยนานาพระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๙.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๑๐.พระองค์ทรงเป็นเบ้าหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-"ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชน
ชาวไทยต่อไปนาน ๆ
๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปวสาน
๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวร
๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่ องค์ในหลวง
๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระ ชนม์มายุยิ่งนาน

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๒ เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน
๓ เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๔ เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๕ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๖ ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
๘ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๙ สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๑๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้
๑๑ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
๑๒ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๓ สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
๑๔ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
๑๕ กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๑๖ พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
๑๗ พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
๑๘ พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
๑๙ พระผู้มีแต่ให้
๒๐ กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

๒๑ พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
๒๒ พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
๒๓ พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
๒๔ พระผู้มีแต่ให้
๒๕ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
๒๖ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้
๒๗ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๘ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๙ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๓๐ ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

๓.จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

๔.จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์

พระมหากษัตริย์

๕.ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

๖.ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

๗.ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน "

๘.ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

๙. ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น

๑๐.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

. ขอให้พระองค์มี อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
. พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
. พ่อหลวงยิ่งใหญ่ ประเทศไทยยั่งยืน
. ขอให้คนในชาติรักกัน พ่อหลวงทรงพระเจริญ
. ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง
. มิ่งขวัญของชาวไทยไม่มีใครเกินพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒.ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

๓.จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

๔.จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์

พระมหากษัตริย์

๕.ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

๖.ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

๗.ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน "

๘.ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

๙. ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น

๑๐.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:54 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
๒. พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
๓. พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
๔. ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
๕.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง
๗. ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
๘. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
๙. ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
๑๐. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
๑๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
๑๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
๑๕. ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
๑๖. จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๗. คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพxxxกเล่า
๑๘. พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
๑๙. พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๑. ขอจงทรงพระเจริญ
๓๒. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
๓๓. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
๓๔. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๓๕. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
๓๖. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
๓๗. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
๓๘. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
๓๙. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
๔๐. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 3 พ.ย. 58 : 12:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
2.สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
3.ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
4.ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5.เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล
6.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
7.พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
8.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
9.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
10.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
11.ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
12.เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล
13.รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง
14.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
15.พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
16.พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
17.พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
18.พระผู้มีแต่ให้
19.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
20.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว