Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 56 : 11:43 น.  โดย : ส.พัน.๒ พล.ร.๒ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 56 : 10:22 น.  โดย : ร.๑๒ พัน.๓ รอ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 9 เม.ย. 56 : 11:13 น.  โดย : ร.๑๒ พัน.๓ รอ.  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 56 : 10:17 น.  โดย : ร.๑๒ พัน.๓ รอ.  

พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 56 : 15:10 น.  โดย : พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.๑๕  

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งได้แก่ การให้ คือการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน ไม่ถือโทษกัน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 56 : 11:58 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 11:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 12:30 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 12:51 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 56 : 14:38 น.  โดย : orachoon  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 56 : 06:52 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 56 : 08:25 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 56 : 08:25 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 56 : 08:28 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 56 : 08:28 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 56 : 13:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 56 : 19:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 56 : 10:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:39 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 56 : 09:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 56 : 09:05 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:01 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 09:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:23 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 10:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

ฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 14:48 น.  โดย : king  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : นศท  

โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 57 : 14:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย
๒. พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕
๓. พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ
๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 57 : 14:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

-รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน
-พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา
-ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ
-พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ
-พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล
-บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง
-เทอดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 57 : 14:26 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
- กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
- กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
- ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
- มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 57 : 11:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 57 : 11:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 57 : 11:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ ขอให้ ในหลวง ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยืนนาน
๒ พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วทั้งปฐพี
๓ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
๔ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
๕ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
๖ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
๗ ผมจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ
๘ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของความพอเพียงที่ยั่งยืน
๙ King พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทยผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำเลิศ เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกคราไป
๑๐ King ร้อยพันล้านดวงใจเทิดไว้ซึ่งองค์ราชัน ทรงสร้างสรรค์สิ่งดีดีไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 57 : 11:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อคือหนึ่งซึ่งเผื่อแผ่แลประชา
ความอ่อนแรงเหนื่อยล้าหาได้เห็น
คอยพิทักษ์ ปกปักให้ร่มเย็น
สมกับเป็น มิ่งขวัญ ราชันไทย.
น้อมกราบแทบพระบาท ด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ขอล้นเกล้าของปวงชนชาวไทย
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดนานตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหาร
และสิ่งศักดิ์ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลให้ล้นเกล้า ของชาวไทย ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคพยาธิพิบัติภัย ใดมาแพ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัย ทุกประการ..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระคุณพ่อนั้นยิ่งใหญ่ในใจลูก
พ่อปลูกฝังให้เรียนเพียรสั่งสอน
พ่อดูแลอบรมและตัดทอน
อยากขอพรให้พ่อสมดังใจ
ขอให้พ่อมีความสุข เมื่อมีทุกข์เร่งมลายคลายสดใส
ยามแก่เฒ่าขอให้พ่อไร้โรคภัย
รำลึกในพระคุณพ่อ ขอสัญญา.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพเจ้าสมาชิกชมรมเทิดพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย.

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงค์ชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 57 : 11:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

น้อมเศียรศิรวาทบาทบงสุ์ องค์จักรีภูมินทร์ถิ่นสยาม
ทรงวิริยะอุสาหะพยายาม บำบัดความยากไร้ให้ปวงชน
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล
ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง
ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง
ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย
ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย
ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงดูแล พัฒนาชาติบ้านเมืองมาตลอด และทำให้ประชาชนของท่านมีความสุขเสมอมา พวกที่คิดร้ายต่อสถาบันจงมีความสำนึกในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนตลอดมา ถ้าท่านสำนึกไม่ได้ขอให้ท่านจงพินาศตลอดไป

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันและสร้างความความรัก สามัคคี ให้เป็นหนึ่งใจเดียวกัน
- บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้ ด้วยชาวไทยเรามีองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้นจงอย่าให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
ธ ทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา
ธ ทรงเป็นนักคิดพิจารณา
ธ ทรงเป็นนักพัฒนาเพื่อชาติไทย

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็นมิ่งขวัญประชาราษฎร์
ข้าพระบาทร้อยอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติองค์ราชันด้วยดวงใจ
ขอพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 57 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 12:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:16 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

“...สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั่นคือ ความมั่นคงของบ้านเมือง...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:18 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:19 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:19 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 57 : 16:43 น.  โดย : ฉก ม 4  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 57 : 16:49 น.  โดย : ฉก ม 4  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 57 : 16:49 น.  โดย : ฉก ม 4  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 57 : 16:54 น.  โดย : ฉก ม 4  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

องค์กษัตริย์ภูมิพลมหาราช
มหาปราชญ์แผ่นดินไทยทั้งผอง
ทรงครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง
เฉลิมฉลองพระพรรษาข้าผองชน
พระชีพชนม์ยั่งยืนนานทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบสี่ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
๖๔ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน
พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร
ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร
ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านการกีฬา แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 57 : 18:20 น.  โดย : พันโท วัลลภ ตัณฑิกุล  

พระเสโท หยดหยาด เพื่อชาติสุข
พระบาทบุก ธานินทร์ ทั่วถิ่นที่
พระทรงเคียว เกี่ยวข้าว ธ รู้ดี
พระทรง ปรีชาชาญ งานฝนเทียม

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 13:31 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 88 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 13:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 89 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 13:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 90 โพสเมื่อ : 1 ส.ค. 57 : 13:44 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 91 โพสเมื่อ : 2 ส.ค. 57 : 16:05 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 92 โพสเมื่อ : 2 ส.ค. 57 : 16:06 น.  โดย : กรมทพ 41  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง 
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้ 
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด 
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี 
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก 
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี 
ขอน้อมใจถวายความภักดี 
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 93 โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 57 : 12:23 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 94 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:28 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 95 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 06:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 96 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 97 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:12 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 98 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 99 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:27 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว