Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
พระเกียรติคุณ
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 22:41 น.  โดย : Boy  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 55 : 09:23 น.  โดย : ฝธก./กพ.พลพัฒนา ๒  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 56 : 10:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 14:13 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 57 : 14:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:04 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:46 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:24 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์พ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 15:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 57 : 10:07 น.  โดย : นศท.สถาพร  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 57 : 01:52 น.  โดย : ชนม์สวัสดิ์  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 15:09 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 09:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 16:30 น.  โดย : love the king  

จะจดจำคำพอเพียงเลี้ยงชีวิต
จะตั้งจิตเป็นคนดีที่พ่อฝัน
เดินตามรอยเท้าพ่อไม่ท้อตัน
เป็นของขวัญวันพ่อ ก่อความดี...

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรา

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 14:23 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 10:55 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:35 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 10:02 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 57 : 11:54 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:10 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:36 น.  โดย : รพศ1พัน1  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:09 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 08:58 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:45 น.  โดย : รพศ1พัน1  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 09:55 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 57 : 14:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:08 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาโครงการต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ เราต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว