Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

 
ความเห็นที่ 2301 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:35 น.  โดย : ร้อย ทพ.4208  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 2302 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:39 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2303 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:44 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2304 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:47 น.  โดย : ร้อย ทพ.4209  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 2305 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:48 น.  โดย : ร้อย ทพ.4210  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 2306 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:50 น.  โดย : ร้อย ทพ.4211  

ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2307 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:51 น.  โดย : ร้อย ทพ.4212  

แกล่งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพด้วยปูนขาว จนกระทั้งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้

 
ความเห็นที่ 2308 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:53 น.  โดย : KK.  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 2309 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:56 น.  โดย : ร้อย ทพ.4213  

จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง"
ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 2310 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 14:58 น.  โดย : ร้อย ทพ.4214  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า

 
ความเห็นที่ 2311 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:00 น.  โดย : ร้อย ทพ.4215  

พระองค์ทรงคิดค้นพลังงานน้ำมันทดแทนให้กับประเทศไทยในอนาคต โดย “ โครงการน้ำมันแก๊สโซฮอล “ ( น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินและเอทานอล ) , พ.ศ.๒๕๒๘ ทรงให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ศึกษาต้นทุนการผลิต และทรงพระราชทานเงินทุนวิจัยจัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดลอง และเริ่มผลิตเอทานอลจากอ้อย , แอลกอฮอล์จากอ้อยในปี พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๔๐ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันปรังปรุงคุณภาพ เอทานอล สามารถเปิดจำหน่วยใช้งานได้ในปี พ.ศ.๒๕๔๔

 
ความเห็นที่ 2312 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:01 น.  โดย : ร้อย ทพ.4216  

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2313 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:03 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาให้แก่นักการศึกษา สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและสม่ำเสมอ

 
ความเห็นที่ 2314 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:04 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2524 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรนำไปปฏิบัติโดยให้ใช้เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จ จ.จันทบุรี เป็นเงินทุนก่อสร้าง

 
ความเห็นที่ 2315 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:04 น.  โดย : ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 2316 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:05 น.  โดย : ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า
แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 2317 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:08 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขัวญปวงชนชาวไทย


 
ความเห็นที่ 2318 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:09 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
- พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
- พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
- พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
- พระผู้มีแต่ให้

 
ความเห็นที่ 2319 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:10 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่

 
ความเห็นที่ 2320 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:11 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2321 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:11 น.  โดย : KK.  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 2322 โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 55 : 15:12 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2323 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:29 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว
สมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 
ความเห็นที่ 2324 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:33 น.  โดย : กองสิทธิกำลังพล  

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2325 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 09:53 น.  โดย : KK.  

ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 2326 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:12 น.  โดย : KK.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2327 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:18 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2328 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:21 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2329 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:23 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

หยาดเหงื่อของพระองค์ซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2330 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 2331 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 2332 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:37 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 2333 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:40 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพราะพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2334 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:40 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2335 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2336 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:41 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 2337 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:42 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2338 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:42 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ


 
ความเห็นที่ 2339 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:43 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยทุกวันไม่มีวันหยุด ก็เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2340 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 2341 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 
ความเห็นที่ 2342 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:45 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 2343 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

รัฐบาลน้อมนำพระดำริ
ด้วยปีติพระกรุณาค่ายิ่งใหญ่
จะสร้างชาติสร้างคนให้พ้นภัย
ประชาไทยทุกมวลหมู่อยู่กินดี

 
ความเห็นที่ 2344 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย

 
ความเห็นที่ 2345 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:46 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 2346 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:47 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 2347 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:47 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติ ให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 2348 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:48 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานานัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทรของพสกนิกรตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2349 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:48 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยได้ร่มเย็น
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 2350 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:52 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2351 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:52 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

 
ความเห็นที่ 2352 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 10:53 น.  โดย : กตพ.กพ.ทบ.  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล


 
ความเห็นที่ 2353 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:26 น.  โดย : ฉก.ทพ.๔๒  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระคุณประเสริฐของปวงชนชาวไทยนั้น
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
มิใช่เพื่อพระองค์ แต่เพื่อความเจริญของประเทศ เพื่อความอยู่ดี มีสุข
ของราษฎร โดยไม่ได้ทรงนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแห่งพระวรกาย

 
ความเห็นที่ 2354 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:27 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย

 
ความเห็นที่ 2355 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:29 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก เหมือนพ่อลูก ของประชา หน้าตาใส ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2356 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:30 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

คือจอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ รักชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณีกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภาวาร 60 ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติไปทั่วหล้า ถวายนาม "องค์กษัตริย์ นักพัฒนา" สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2357 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:32 น.  โดย : ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒  


เฉลิมรัช ฉัตรชัย ไอยศวรรษ์ เฉลิมขวัญ ภูบดินทร์ ปิ่นเกศี ถวัลย์ราช เถลิงศก 60 ปี น้อมภักดี ถวายองค์ พระทรงชัย ขอถวาย ชัยมงคล กุศลสวัสดิ์ เจริญพระชนม์ เพ็ญพิพัฒน์ นิรัติศัย เจริญเกียรติ แซ่ซ้องก้องเกริกไกร เป็นมงคล มิ่งขวัญไทย สืบไปเทอญ

 
ความเห็นที่ 2358 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:33 น.  โดย : ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒  


พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 2359 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:33 น.  โดย : อศจ.ฉก.ทพ.๔๒  

บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล

 
ความเห็นที่ 2360 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:34 น.  โดย : นธน.ฉก.ทพ.๔๒  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2361 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:35 น.  โดย : ฝกง.ฉก.ทพ.๔๒  

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญ
ต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข
น่าอยู่..”

(เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์
กรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

 
ความเห็นที่ 2362 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:35 น.  โดย : ร้อย ทพ.4201  

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง
จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่
ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วง
ละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้..”

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 4 ก.ค. 40)

 
ความเห็นที่ 2363 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:36 น.  โดย : ร้อย ทพ.4202  

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
“.. ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการ
หาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยง
ชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา
เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัย
สำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้อง
และเป็นธรรม..”

(พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้
จ. ปัตตานี 24 ส.ค. 19)

 
ความเห็นที่ 2364 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:37 น.  โดย : ร้อย ทพ.4203  

ประชาชนชาวไทยมีความสุขได้ก็เพราะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 2365 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:38 น.  โดย : ร้อย ทพ.4205  

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 41,200 ไร่และทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ เขต อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 
ความเห็นที่ 2366 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:39 น.  โดย : ร้อย ทพ.4207  

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดานให้ในหลวงทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสืบไป

 
ความเห็นที่ 2367 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:41 น.  โดย : ร้อย ทพ.4209  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2368 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:42 น.  โดย : ร้อย ทพ.4210  

พระผ่านฟ้าปวงประชาต่างจงรัก
ด้วยประจักษ์พระบารมีที่ไพศาล
อีกพระคุณต่อไพร่ฟ้านาประการ
พระภูบาล-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2369 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:42 น.  โดย : ร้อย ทพ.4211  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2370 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:43 น.  โดย : ร้อย ทพ.4212  

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2371 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:43 น.  โดย : ร้อย ทพ.4213  

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือ ๓ สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลาย

 
ความเห็นที่ 2372 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:44 น.  โดย : ร้อย ทพ.4214  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2373 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:47 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง ๔๒  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

 
ความเห็นที่ 2374 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:53 น.  โดย : ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2375 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 11:54 น.  โดย : ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒  

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
“..ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้อง
รู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดย
ไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล
และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่
ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว..”

 
ความเห็นที่ 2376 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 12:04 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน

 
ความเห็นที่ 2377 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 12:32 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2378 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 13:09 น.  โดย : ฝ่ายธุรการ กองบัญชาการช่วยรบที่๔  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 2379 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 14:08 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง
พ่อมองเห็น ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว
ให้แคล้วภัย อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจ พอเพียง
เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้
ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 2380 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55 : 16:36 น.  โดย : กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5  


พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 2381 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:05 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 2382 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 2383 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
.ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ
เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2384 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:51 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 2385 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:59 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2386 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 09:59 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

60 ปี มหาราช ฉัตรปกเกล้า
ไทยทุกเผ่า ร้อยรัก สมัครสมาน
ทศพิธ ราชธรรม น้อมนำกาล
พระทรงงาน ยอดยิ่ง มิ่งเมืองไทย
เป็นแบบอย่าง ทางถูก ให้ลูกหลาน
ก่อเกิดการ งานหลัก จากพิสัย
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน คู่ถิ่นไทย
น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

 
ความเห็นที่ 2387 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 10:04 น.  โดย : 1005  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2388 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 10:10 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน รักพระเจ้าอยู่หัว ขอปฏิญาณว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


 
ความเห็นที่ 2389 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 10:28 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2390 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 10:30 น.  โดย : ร้อย.บก.ส.พัน.๓๕  

ดวงทหัยของท่านนั้นล้ำค่า
ไม่สามารถหาสี่งใดมาเทียบได้
ทุกนาทีท่านเฝ้าคิดถึงแต่คนไทย
ทำทุกทางที่จะให้ลูกหลานเจริญ

 
ความเห็นที่ 2391 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 11:08 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

ดวงทหัยของท่านนั้นล้ำค่า
ไม่สามารถหาสี่งใดมาเทียบได้
ทุกนาทีท่านเฝ้าคิดถึงแต่คนไทย
ทำทุกทางที่จะให้ลูกหลานเจริญ

 
ความเห็นที่ 2392 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 11:09 น.  โดย : กวค.กพ.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2393 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 11:29 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.42  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง

 
ความเห็นที่ 2394 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 11:38 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า
เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

 
ความเห็นที่ 2395 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 13:20 น.  โดย : KK.  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2396 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 13:28 น.  โดย : KK.  

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราคนไทยต้องรู้รักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 2397 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 16:47 น.  โดย : ใบบัว  

“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

 
ความเห็นที่ 2398 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 16:49 น.  โดย : ใบบัว  


“...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้ในการผลิตทำให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือยพร้อมกันนั้นก็ทำให้คนว่างงานลงเพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปทำ เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตกต่ำทางเศรษฐกิจขึ้นเพราะคนที่ว่างงานยากจนลงและผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออกจึงน่าจะต้องดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘

 
ความเห็นที่ 2399 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 16:50 น.  โดย : ใบบัว  

“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทยเรานี่ก้าวหน้าดี การเงิน การอุตสาหกรรม การค้าดีมีกำไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่า เรากำลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้น ๆ มีการกู้เท่านั้น ๆหมายความว่า เศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วก็ ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้น ไม่มีทาง...”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม

 
ความเห็นที่ 2400 โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 55 : 16:51 น.  โดย : ใบบัว  

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...

...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้...

...ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว