Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

 
ความเห็นที่ 101 โพสเมื่อ : 7 มี.ค. 54 : 13:03 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 102 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:35 น.  โดย : สามารถ  

ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์

 
ความเห็นที่ 103 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:39 น.  โดย : สามารถ  

พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้านเรือน

 
ความเห็นที่ 104 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:42 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 105 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:45 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 106 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 54 : 10:41 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 107 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 54 : 10:41 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 108 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:03 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้ในหลวงทรงมีสุขแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 109 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:04 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ในหลวงทรงทำงานหนักเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทรงพระจริญ

 
ความเห็นที่ 110 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 111 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

คุณธรรมนำจิตใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเหลี่ยงอบายมุข ทุกชีวิตสดใส เทิดไท้องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 112 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:06 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป

 
ความเห็นที่ 113 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 54 : 15:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๒  

ขอให้ในหลวงทรงมีสุขแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 114 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 54 : 19:11 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อย
ทหารช่างที่ ๔ กองพันทหารช่างที่ ๖

 
ความเห็นที่ 115 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:11 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 116 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:17 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 117 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:19 น.  โดย : สามารถ  

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 118 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:21 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 119 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:41 น.  โดย : สามารถ  


Warning: getimagesize(upload/1300196515.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/thaitour/public_html/include/old/wb/lib/utility.php on line 91

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 120 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 54 : 17:13 น.  โดย : นายรัตนะ ภัทรสมบัติ  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 121 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:24 น.  โดย : สามารถ  

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 122 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:30 น.  โดย : สามารถ  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศมาเป็นเวลาช้านาน

 
ความเห็นที่ 123 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:33 น.  โดย : สามารถ  

ทำความดี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและสามัคคี
เพื่อรอยยิ้มของพ่อ

 
ความเห็นที่ 124 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:36 น.  โดย : สามารถ  

พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 125 โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 54 : 10:08 น.  โดย : ส.อ.อนุชิต พลไธสง  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระองค์ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 126 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 54 : 10:54 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 127 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 54 : 12:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 128 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:47 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 129 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:49 น.  โดย : สามารถ  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 130 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:55 น.  โดย : สามารถ  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนต้องปกป้อง

 
ความเห็นที่ 131 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:00 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 132 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:01 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 133 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:01 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 134 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 15:31 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 135 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 54 : 09:59 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 136 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 54 : 10:03 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

. ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 137 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:03 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 138 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:04 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตอดกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 139 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

จะแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดเพื่อให้พ่อได้สบายใจ

 
ความเห็นที่ 140 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:07 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ร่วมกันทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 141 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:37 น.  โดย : สามารถ  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 142 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:39 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 143 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:45 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 144 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:49 น.  โดย : สามารถ  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 145 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:55 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 146 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:58 น.  โดย : สามารถ  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 147 โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 54 : 16:35 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 148 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 54 : 10:38 น.  โดย : tulakan  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเสมอมา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวโลกและชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 149 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 09:24 น.  โดย : กธก.กร.ทบ.  

“ แหลมผักเบี้ย-หนองหาร ” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัญหาที่ได้รับการแก้ไขด้วยโครงการพระราชดำริโดยส่วนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอย และรักษาสภาพป่าชายเลน ทั้งนี้ แบ่งการบำบัดเป็น 2 ส่วนคือ ระบบบำบัดหลัก และ ระบบบำบัดรอง สำหรับระบบบำบัดหลักนั้น ซึ่งมีบ่อสำหรับตกตะกอนและปรับสภาพน้ำเสียจำนวน 5 บ่อโดยส่งน้ำเสียผ่านท่อไปยังบ่อบำบัดและในบ่อสุดท้าย จะมีคณะวิจัยตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนส่งต่อ ส่วนระบบบำบัดรองนั้นอาศัยการบำบัดโดยธรรมชาติ ประกอบด้วย1.ระบบบึงชีวภาพซึ่งจะปลูกพืชที่สามารถเจริญได้ดีในน้ำขังเสียดูดซับสารพิษและสารอินทรีย์ได้ เช่น กก อ้อ เป็นต้น 2. ระบบกรองน้ำเสียด้วยหญ้า เช่น หญ้าเนเปีย หญ้าแฝกหญ้านวลน้อยหญ้ารูซี่เป็นต้นโดยจะส่งน้ำเสียไปขังในแปลงหญ้าเป็นระยะๆ และ 3. ระบบกรองด้วยป่าชายเลนโดยในพื้นที่ป่าชายเลน
จะปลูกโกงกางแสมขาวเป็นต้นเพื่อให้มีสภาพใกล้เคียง ธรรมชาติน้ำที่ผ่านป่าชายเลนก็จะได้การบำบัด
ตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีโครงการตามพระราชดำริเพื่อบำบัดน้ำเสียใน อ.เมืองจ.สกลนครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้วิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโดยได้ทรงทอดพระเนตรน้ำเสียบริเวณหนองสนมข้างโรงงานผลิตน้ำประปาซึ่งมีแนวทางแก้คือ
รวบรวมน้ำเสียมาระบายลงหนองหาเป็นจุดเดียวกันเพื่อจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียโดย
วิธีธรรมชาติรวมกับการใช้เทคโนโลยีแบบประหยัด
น้ำเสียจากตัวเมืองสกลนครจะถูกรวบรวมโดยระบบท่อส่งและผ่านการบำบัดให้ดีในระดับหนึ่ง ก่อนส่งต่อไปยังแปลงพืชน้ำบำบัดแล้วระบายลงสู่หนองหารต่อไป สำหรับพืชน้ำที่ใช้บำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ธูปฤาษี กกเล็ก แพงพวยน้ำ บอน ผักตบชวา หญ้าปล้องละมาน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 150 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 09:25 น.  โดย : กธก.กร.ทบ.  

โครงการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายโครงการ ส่งเสริมเพิ่มทักษะตำรวจด้านอาชีพเสริม จำนวน 106 คน
1. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการแหล่งน้ำที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการไม่เหมือนกัน จึงดำเนินการปรับและประยุกต์ตามสภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อนำไปต่อยอดขยายการดำเนินการเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. เงื่อนไขของโครงการ
3.1 ต้องมีบ่อที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาขนาดอย่างน้อย 1 งาน
3.2 เงินทุนสมทบที่จะดำเนินการ นอกเหนือจากกรมประมงสนับสนุน
3.3 ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายต้องขยันขันแข็งและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประมง
4. เป้าหมายของโครงการ
4.1 สามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำคลองข้างบ่อที่มีอยู่ในการเลี้ยงปลาได้ตลอดปี
4.1 สามารถใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ฯ ในการสร้างงานและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
6.1 ปีงบประมาณ 2550 ( ตั้งแต่เดือน กันยายน 2550 - เมษายน 2551 )
7. แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
7.1 ออกคำสั่งแบ่งข้าราชการตำรวจ ออกเป็นกลุ่ม ( ตามสายงาน )
7.2 รับผิดชอบจัดหาและให้อาหารปลา และหาพืชผักตามธรรมชาติ เช่นผักบุ้ง ตามคำสั่งเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาด
7.3 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงตรวจให้คำแนะนำการเลี้ยงตามความเหมาะสม
8. พื้นที่ดำเนินการ
8.1 สระน้ำหน้าสถานีตำรวจ พื้นที่ประมาณ 2 งาน
9. งบประมาณการดำเนินการและหน่วยงานสนับสนุน
9.1 ค่าอาหารปลาและพืชผักตามธรรมชาติโดยใช้งบปกติของหน่วย
9.2 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก สถานีประมงน้ำจืด สุโขทัย
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการตำรวจได้รับความรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ข้าราชการตำรวจ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 
ความเห็นที่ 151 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 09:25 น.  โดย : กธก.กร.ทบ.  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2524 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็น ตัวอย่างแก่ราษฎรนำไปปฏิบัติโดยให้ใช้เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จ จ.จันทบุรี เป็นเงินทุนก่อสร้าง
ต่อมาทรงมีพระราชดำริกับม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี โดยสรุปว่า ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนา ที่ดินชายทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน เพื่อพัฒนาการประมงชายฝั่งอนุรักษ์ป่าชายเลนและสภาพแวดล้อม โดยรอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่สมบูรณ์ให้คงสมบูรณ์ตลอดไป
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยการปลูกสร้างสวนป่า
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ราษฎรในโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ป่า
ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ
1. กองแผนงาน
2. สำนักวิชาการป่าไม้
3. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
4. สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
5. สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2536 - 2540 รวม 5 ปี
ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2541 - 2545 รวม 5 ปี
พื้นที่โครงการ ประมาณ 36,000 ไร่.

 
ความเห็นที่ 152 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 09:26 น.  โดย : กธก.กร.ทบ.  

โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี
ความเป็นมา
ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้ที่มีค่าบางชนิดที่เริ่มจะหายากและใกล้จะสูญพันธุ์
ไปอนุชนรุ่นหลังแทบจะไม่รู้จักหรือพบเห็น ความคิดริเริ่มรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่มีค่านำมา ปลูกเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์จะก่อให้เกิดผล ประโยชน์แก่ ประเทศชาติหลายประการทั้งทางตรงและทางอ้อม อันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้โดยการจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ ป่าเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นโครงการหนึ่งที่มี คุณค่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2535 นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพันธุ์ไม้ หายาก
2. เพื่อดำรงรักษาสภาพป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำหรับเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ป่า
และเป็นแหล่งป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรรม ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
4. เพื่อป้องกันแหล่งสำหรับศึกษาวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการป่าไม้
5. เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
6. เพื่อทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่า เพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัว
ที่ตั้งโครงการ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักวิชาการ (ส่วนวนวัฒนวิจัย)
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2536 - 2540 รวม 5 ปี
ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2541 - 2545 รวม 5 ปี่
พื้นที่โครงการ ประมาณ 3,000 ไร่

 
ความเห็นที่ 153 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 10:38 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 154 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 10:40 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 155 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 11:41 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 156 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 11:42 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อย
ทหารช่างที่ ๔ กองพันทหารช่างที่ ๖

 
ความเห็นที่ 157 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 11:44 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี ขอถวายความดีต่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 158 โพสเมื่อ : 2 พ.ค. 54 : 11:45 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  


พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิจนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 159 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 54 : 20:59 น.  โดย : ยิ่งยง  

ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอันมากมาย ประดุจต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 160 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 54 : 21:17 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 161 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 54 : 21:20 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 162 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 54 : 21:22 น.  โดย : สามารถ  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่าง และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 163 โพสเมื่อ : 3 พ.ค. 54 : 21:24 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 164 โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 54 : 12:33 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓  

พระองค์ท่านไม่เคยนิ่งดูดาย เมื่อพสกนิกรชาวไทยทุกเข็ญ

 
ความเห็นที่ 165 โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 54 : 16:19 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 166 โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 54 : 10:39 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓  

ปลูกป่าเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 167 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 54 : 11:12 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓  

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน

 
ความเห็นที่ 168 โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 54 : 12:30 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 169 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 54 : 12:56 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 170 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 54 : 17:03 น.  โดย : สามารถ  

หากเราชาวไทยรวมพลังสามัคคีกันในหลวงของเราคงสบายพระทัย

 
ความเห็นที่ 171 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 54 : 17:05 น.  โดย : สามารถ  

รักในหลวงมากที่สุดในโลก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 172 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 54 : 17:09 น.  โดย : สามารถ  

ในหลวง พระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทอง ของพระบวรพุทธศาสนา และทุกศาสนาในประเทศ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 173 โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 54 : 17:13 น.  โดย : สามารถ  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 174 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 54 : 12:08 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 175 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 54 : 12:16 น.  โดย : ร.๑๙ พัน.๓/batta193@gmail.com  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเสมอมา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวโลกและชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 176 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 54 : 11:56 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 177 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 54 : 23:18 น.  โดย : สามารถ  

ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 178 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 54 : 23:20 น.  โดย : สามารถ  

ทุกโครงการตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 179 โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 54 : 23:21 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 180 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:31 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 181 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:33 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 182 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:36 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 183 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:36 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 184 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:45 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 185 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:48 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 186 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:49 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 187 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 09:53 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.๙  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 188 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 54 : 15:05 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

เราจงภูมิใจที่เกิดเป็นไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงใจทุกดวง
ให้เป็นหนึ่งเดียว ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 189 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 54 : 12:32 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 190 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 54 : 11:21 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 191 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 54 : 11:25 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 192 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 54 : 11:33 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 193 โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 54 : 11:44 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 194 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 54 : 14:13 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 195 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 54 : 14:18 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 
ความเห็นที่ 196 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 54 : 14:54 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 197 โพสเมื่อ : 6 มิ.ย. 54 : 10:08 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

เราจงน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 198 โพสเมื่อ : 6 มิ.ย. 54 : 10:14 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ
เรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 199 โพสเมื่อ : 6 มิ.ย. 54 : 10:20 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 200 โพสเมื่อ : 6 มิ.ย. 54 : 10:24 น.  โดย : ร.151 พัน.3  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ไม่เคยทรงย่อท้อ ทรงเสด็จ ฯไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 

back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว