Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

 
ความเห็นที่ 1201 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 1202 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:41 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ปวงชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1203 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:42 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1204 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1205 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:43 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

ขอให้พระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ ของชาวไทยตลอดไปเทอญ

 
ความเห็นที่ 1206 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 55 : 14:44 น.  โดย : กธก.กพ.ทบ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1207 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:56 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ
ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ. ผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันเอา
วิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆ มาใช้
กันอย่างกว้างขวาง . วิทยาการเครื่องกลเหล่านี้ เมื่อนำมาปฏิบัติการ
แล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือถ้าใช้ถูก ก็ทำให้ได้ประโยชน์

 
ความเห็นที่ 1208 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:57 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

ถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆ กัน. การจะนำเอาสิ่ง
เหล่านั้นมาใช้งาน จึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอด
ก่อนทั้งโครงงานที่จะทำ ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้. มิฉะนั้นจะเกิด
ความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าได้ง่ายดายที่สุด”
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 
ความเห็นที่ 1209 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 06:59 น.  โดย : ฝกม รร สพศ ศสพ  

ข้าพระพุทธเจ้า จักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า จักจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์
ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการ"
ไม่ ว่าจะเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่านี้สักเพียงใด แต่พอคิดถึงพระพักตร์ของในหลวงในวันนั้น ความเหนื่อยล้าของชีวิตทหารคอราบอย่างผมก็หายเป็นปลิดทิ้ง ผมภูมิใจในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ได้เกิดมารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
“ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป”

 
ความเห็นที่ 1210 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:09 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร

 
ความเห็นที่ 1211 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:11 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

 
ความเห็นที่ 1212 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 1213 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 09:12 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

 
ความเห็นที่ 1214 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 10:05 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้ององค์พระมหาราชาไทย

 
ความเห็นที่ 1215 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 13:46 น.  โดย : เทิดมาตุภูมิ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข ตามปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1216 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 15:06 น.  โดย : ฉก.ทพ.42  

อยากเห็นในหลวงยิ้ม อยากเห็นในหลวงหายประชวร
อยากเห็นในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน
อยากเห็นในหลวงเยี่ยมเยียนประชาชน
อยากเห็นในหลวงมีพระชนมายุยืน
อยากเห็นในหลวงมีความสุข

 
ความเห็นที่ 1217 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 55 : 15:08 น.  โดย : หมู่ ทพ.หญิง42  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1218 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:22 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 1219 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:23 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1220 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 09:29 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1221 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 11:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1222 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 14:16 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 1223 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55 : 18:20 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ให้พอเพียงนี้หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรทำ สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง ที่พ่อหลวงของประชาชนคนไทยทุกคนให้ไว้

 
ความเห็นที่ 1224 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 08:53 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ  

ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญยิ่งยืน นาน

 
ความเห็นที่ 1225 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:16 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

 
ความเห็นที่ 1226 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:17 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1227 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:18 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข
เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ.

 
ความเห็นที่ 1228 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 09:54 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมอภิบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 1229 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 10:02 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 1230 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 55 : 13:49 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1231 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 05:54 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 1232 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 08:49 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พ่อหลวงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 1233 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 09:28 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน ¬ที่ช่วยให้เราไ ด้มีแผ่นดินอยู่ ¬จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 1234 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 09:52 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 1235 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 55 : 10:29 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1236 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:36 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1237 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:57 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

 
ความเห็นที่ 1238 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 08:58 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1239 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:02 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

 
ความเห็นที่ 1240 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:03 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1241 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:04 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 1242 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:25 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

ขอเทิดทูนพระองค์พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
ศูนย์รวมใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาน้อมสดุดี
ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1243 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 09:41 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1244 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 55 : 10:21 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พิ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1245 โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 55 : 07:42 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเ¬ป็นสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธ¬ิราชผู้ทรงเป็นพระพลังแห่งแผ่นด¬ิน ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยานุวัตรอัน¬สุดประเสริฐ และพระอัจฉริยภาพ น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมต¬ตากรุณา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปก¬ารเพื่อขจัดทุกข์ยากน้อยใหญ่ ผดุงพสกนิกรร่มเย็นเป็นสุข ทรงนำความเจริญและความอุดมสมบูร¬ณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทยทรงปัดเป่า¬วิกฤตการณ์นานัปการให้ผ่านพ้นได¬้อย่างน่าอัศจรรย์ มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี น้อมชีวี ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1246 โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 55 : 09:02 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์เป็นดวงใจไทยทั่วหล้า พระทรงเป็นบิดาไทยทั้งผอง พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณเลิศล้ำเรืองรอง ทั่วโลกแซ่ซ้ององค์พระมหาราชาไทย

 
ความเห็นที่ 1247 โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 55 : 09:46 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1248 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:53 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เหนือสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 1249 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:54 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 1250 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:54 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ

 
ความเห็นที่ 1251 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:54 น.  โดย : ร้อย.ม.(ลว.)๑ พล.๑ รอ.  

.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 1252 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท

 
ความเห็นที่ 1253 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 08:55 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 1254 โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 55 : 12:31 น.  โดย : KK.  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1255 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 55 : 08:10 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ความเห็นที่ 1256 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 55 : 08:39 น.  โดย : ป.พัน.11 รอ.  

คนไทยรู้รักและสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 1257 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 55 : 09:43 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระองค์ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธร¬รมโดยแท้จริง
พระองค์ทรงครองในทศพิธราชธรร¬ม
พระองค์ทรงชี้นำให้มีความรักและสามัคค¬ี
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุก¬ข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ¬่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไป
ทรงพระ¬เจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1258 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 09:37 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1259 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:04 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

แปดสิบสี่ปีที่ ธ ปกปัก หกสิบล้านใจภักดิ์ ธ รักษา
ด้วยประดำรัสตรัสสอนชาวประชา เหล่าทวยราษฎร์ทั่วหล้าล้วยเปรมปรีดิ์
องค์พระสยามราชามหาราช ทุกรอยบาท ธ ยาตราพาสุขศรี
ราษฎร์จึงร้อยใจรักสามัคคี สดุดีพระภูมินทร์ปิ่นฤทัย

 
ความเห็นที่ 1260 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:05 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 1261 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:09 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1262 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:11 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ

 
ความเห็นที่ 1263 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:14 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 1264 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:15 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

เราชาวไทยเทิดไท้ใจตั้งมั่น องค์ราชันขวัญใจไทยทั้งผอง
ถวายพรแด่นริศจิตปรองดอง เฉลิมฉลองวันครบรอบภูวไนย

 
ความเห็นที่ 1265 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:16 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1266 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:17 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

84 พรรษาเวียนครบรอบ ขอน้อมนอบถวายพรชัยศรี
เพื่อราชันแห่งสยามจอมชีวี ธ ท่านที่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ขอให้พ่อหลวงเรามีความสุข ไร้ความทุกข์เศร้าโศกอันหมองหม่น
ท่านทรงเป็นดุจดั่งดวงกมล วอนเทพดลให้ ธ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1267 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:18 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

เป็นเเหล่ง รวมใจไทย ให้ปรองดอง
เราทุกผอง จงร่วมใจ ถวายพร

 
ความเห็นที่ 1268 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 10:29 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
ทรงพระ¬เจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 1269 โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 55 : 13:36 น.  โดย : KK.  

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 1270 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:28 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ.  

ขอให้พระองค์อาย ุยืนนานเป็นร่มโ พธิ์ของคนไทยตลอ ดไป

 
ความเห็นที่ 1271 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:45 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ทรงเป็นยิ่งกว่ามหาราช ธ ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 1272 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:45 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ขอประนมก้มกราบอภิวาท มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์ ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1273 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:46 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

84 พรรษาเวียนครบรอบ ขอน้อมนอบถวายพรชัยศรี
เพื่อราชันแห่งสยามจอมชีวี ธ ท่านที่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ขอให้พ่อหลวงเรามีความสุข ไร้ความทุกข์เศร้าโศกอันหมองหม่น
ท่านทรงเป็นดุจดั่งดวงกมล วอนเทพดลให้ ธ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1274 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:47 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระบารมีเหนือสิ่งใดในพื้นหล้า เป็นผู้กล้าผู้ดำริสิ่งนับแสน
มิให้ใครมาดูถูกและดูแคลน ซึ่งเป็นแกนของปวงชนสยามทอง
ขออัญเชิญทวยเทพไท้ทั้งพิภพ มาบรรจบ ณ ที่นี้เพื่อฉลอง
เหล่าปวงชนชาวไทยร่วมครรลอง พระผู้ครองดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 1275 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:48 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1276 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:48 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 1277 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:49 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระองค์ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธร¬รมโดยแท้จริง
พระองค์ทรงครองในทศพิธราชธรร¬ม
พระองค์ทรงชี้นำให้มีความรักและสามัคค¬ี
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุก¬ข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ¬่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไป
ทรงพระ¬เจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 
ความเห็นที่ 1278 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:50 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

แปดสิบสี่ปีเวียนบรรจบสบสมัย ผองชาวไทยปรีเปรมเกษมสันต์
ใต้ร่มพระบารมีชื่นชีวัน เราช่วยกันร่วมกันสร้างความปรองดอง
ธ ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงไทย ศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งผอง

 
ความเห็นที่ 1279 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:51 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 1280 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 09:52 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ธ เป็นดั่ง ร่มไทร ไทยทั่วหล้า
ธ เป็นดั่ง ฟ้าโอบดิน ทุกถิ่นเเดน
ธ เป็นเเหล่ง รวมใจไทย ให้ปรองดอง
เราทุกผอง จงร่วมใจ ถวายพร

 
ความเห็นที่ 1281 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55 : 10:09 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

วิกฤติเศรษฐกิจชาวไทยจักพ้นภัยได้ หากเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทในเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"
ทรงเป็นพระมหาบพิตร ที่สถิตย์ในดวงใจปวงประชา

 
ความเห็นที่ 1282 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 07:14 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 1283 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 09:00 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 1284 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 09:01 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 1285 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 09:09 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม
พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

 
ความเห็นที่ 1286 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 09:22 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 1287 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 09:30 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1288 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 10:06 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 1289 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 10:06 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 1290 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 10:07 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 1291 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 10:08 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 1292 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 10:08 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 
ความเห็นที่ 1293 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 11:11 น.  โดย : ส.อ.ธนพร  

พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์

ทรงขจัดผองภัยให้ไทยผอง

บ้านเมืองเกิดขุ่นเคืองทรงปรองดอง

พสกฯปราศมัวหมองเพราะพระบารมี

พระองค์ทรงประชวรมวลไทยชาติ

น้อมอภิวาทอัญเชิญองค์พระชินศรี

อัญเชิญเทพรัตน์สถิตแคว้นทั่วธาตรี

น้อมถวายความจงรักภักดีขอองค์พระภูมีทรงพระเกษมสำราญเทอญ

 
ความเห็นที่ 1294 โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 55 : 12:17 น.  โดย : ฉก.ทพ.42  

ไม่ว่าประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะใด แต่คนไทยก็ไม่เดือดร้อน เพราะคนไทยมีในหลวงคอยห่วงใย และแก้ไขเรื่องต่างๆให้ดีขค้ ทรงมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

 
ความเห็นที่ 1295 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 07:25 น.  โดย : แผนกเภสัชกรรม จทบ.สฎ  

สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ

 
ความเห็นที่ 1296 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 08:18 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.  

จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี
หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน
แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น
ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1297 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 09:18 น.  โดย : พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย๓  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 1298 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 09:41 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 1299 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 10:16 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 1300 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 55 : 10:16 น.  โดย : ฝสส.มทบ.23  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  764  765  766  767  768  769  770  771  772  773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว