Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เยี่ยมชม กิน เที่ยว บ้านมอญ ในกรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:38 น.  โดย : ธีรภัทร์  


บ้านมอญบางกระดี่ ( Mon Bang kradi )
ตั้งอยู่ที่ ม.2-8-9 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
การ เดินทาง ใช้เส้นทาง ถนนพระราม 2 เลย วงแหวนกาญจนาภิเษก ( ธนบุรี-ปากท่อ ) กม.10 เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนบางกระดี่ มุ่งเข้าสู่วัดบางกระดี่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สะดวงต่อการเดินทางสามารถเที่ยวได้ตลอดปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-603-3038 E:mail –t_nature@hotmail.com

ลักษณะเด่น
ชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ มีความโดดเด่นตรงที่มีประชากรกว่า 3000 คน ที่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรม ในการดำเนินวิถีชีวิตในแบบมอญดั้งเดิม ทั้งในการอยู่อาศัย อาหารการกิน ภาษา และ การแต่งกาย

หลักฐานที่สามารถอธิบายความเป็นมา และความเก่าแก่ของชุมชนมอญบางกระดี่ได ้ก็คือ สถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างภายในวัดบางกระดี่ ได้แก่ เจดีย์ พระพุทธรูป ซึ่งเป็นงานศิลปะแบบพื้นบ้าน และวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น๔ คาดว่ามีอายุประมาณ 150 ปี และความเชื่อมโยงทางด้านสังคม และวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

ชุมชน ในปี 2550 ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ปี 2550 โดยเป็น ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาบริหาร และจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และชุมชนมีปัจจัยพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสมดุล โดยชุมชนได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ขึ้นภายในบ้านของตน
หมู่ที่ 2 มีกลุ่มบ้านสานกก บ้านเปลมอญ บ้านไม้ฟืน บ้านขนม พิพิธภัณฑ์การแต่งกายและมารยาทมอญฯลฯ
หมู่ที่ 8 มี บ้านขนม บ้านทะแยมอญ บ่อนสะบ้า บ้านฉัตรธง บ้านแส้ ฯลฯ
หมู่ที่ 9 มี พิพิธภัณฑ์ภาพมอญ พิพิธภัณฑ์ต้นจาก บ้านทำนา บ้านขนม ฯลฯhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=t-nature&month=04-09-2008&group=7&gblog=4

กิจกรรมท่องเที่ยว
- สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญแท้และดั้งเดิม
- ชมการสาธิตและทดลองทำขนมไทย เช่น ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุนลูกโต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
- ชมกรรมวิธีการเย็บจาก การทำแส้ปัดยุงจากสะโพกจาก และสารพัดประโยชน์ จากต้นจาก
- เรียนรู้วิถีชีวิต การทำวังกุ้ง-ปลา ระบบปิดตามธรรมชาติ ของชุมชน
- ชมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การละเล่น ทะแยมอญ สะบ้ามอญ
- ร่วมประเพณีทำบุญ ตักบาตร ถือศีล กินแกงรวม
- เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตจากชุมชน
- ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสายน้ำชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง บ้าน พร้อมชมฝูงลิงแสมอาศัยตามธรรมชาติ แวะแหล่งรวมของฝาก ท่องเที่ยว บางขุนเทียนชายทะเล
- เลือกใช้โปรแกรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิน เที่ยวใกล้กรุง ล่องธรรมชาติ สัมผัสวัฒนรรมมอญ
หรือ เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 12 เดือน ได้ตลอดทั้งปี เช่น
เดือนกันยายน เทศกาลตักบาตรน้ำผึ้ง ของชุมชนมอญบางกระดี่
เดือนตุลาคม ช่วงออกพรรษา เทศกาลตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรเทโว เทศกาลกวนกระยาสารท

เดือนเมษายน ก่อน วันที่ 13 เทศกาลกวนกะละแม ข้าวแช่
วันที่ 13-15 เทศกาลส่งข้าวแช่ ทำบุญตักบาตร
วันที่ 16-18 เทศกาลสรงน้ำพระ ทรงเจ้าพ่อบางกระดี่
การละเล่นบ่อน สะบ้า ทะแยมอญ
ช่วงค่ำของวันที่ 18 ประเพณีคอนเสิร์ตลอยชาย เป็นต้น
เงื่อนไขด้านการตลาด
- ต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และ การเดินทางเป็นหมู่คณะ
- วัฒนธรรมบางรูปแบบสามารถสัมผัสได้ เฉพาะช่วงที่มีการจัดงาน
- หากเลือกใช้โปรแกรมท่องเที่ยว กรุณาแจ้งล่วงหน้า (ใช้เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธีรภัทร์ สุนทรหัทยา โทร. 086-603-3038
E:mail .- monbangkradi@hotmail.com , t_nature@hotmail.com
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=t-nature&month=09-2008&date=04&group=7&gblog=4


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:43 น.  โดย : t_nature  


โปรแกรม ท่องเที่ยว บ้านมอญบางกระดี่ 1 วัน

10.00 น. เดินทางถึงบ้านมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ไหว้ พระพุทธรูปยืนไม้แกะสลักจากไม้ทั้งต้น เจดีย์ โบสถ์ แบบมอญ อายุเก่าแก่ ชมสถาปัตยกรรมภายใน วัดซึ่งเป็น ศิลปะแบบพื้นบ้าน ซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาของชาวบ้าน สมัยปลายรัชกาลที่ 3 ถึง ต้นรัชกาลที่ 4 อายุกว่า 135 ปี
10.30 น. แวะชมการ สาธิต ชิม และ ทดลองทำขนมไทย บ้านขนม (ป้าเปี๊ยก) อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ
11.00 น. ชมบ้านเรือนไทย อายุเก่าแก่ ของชุมชนมอญบางกระดี่ เป็นชุมชนที่มอญเพียงแห่งเดียว ในกรุงเทพฯที่ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนมอญบางกระดี่ ไว้ อย่างเหนียวแน่น
11.15 น. ชมพิพิธภัณฑ์ บ่อนสะบ้ามอญ ทะแยมอญ สาธิตและมีส่วนร่วมในการละเล่นพื้นบ้าน ฟังการขับกล่อม จากวงดนตรีหงส์ฟ้ารามัญ วงดนตรีปี่พาร์ทมอญแห่งเดียวในประเทศไทย
11.45 น. ชมการสาธิตและทดลองทำแส้ปัดยุงโบราณจากสะโพกจาก ทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมา
เพิ่มมูลค่า ทำให้เกิด สินค้า ( OTOP ) ชั้นเยี่ยมของชุมชน
12.15 น. ชมพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายมอญ ภาพเก่าเล่าอดีต กับความเชื่อการถ่ายรูปทำให้อายุสั้น โดยความร่วมมือของ ชุมชนชาวบางกระดี่ พร้อมชม วีดีทัศน์ภาพเก่า
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวันเลิศรส (อาหารไทย,มอญ) set menu เช่น แกงกระเจี๊ยบ น้ำพริกมอญ ปูทะเลผัดผงกะหรี่ กุ้งอบวุ้นเส้น ผัด หมี่น้ำ ปลาหมอเทศ แดดเดียว สังขยาเปียก ฯลฯ ระหว่างรับประทานอาหาร เชิญท่าน โชว์เสียงเพลงและลีลา การร้องเพลงที่เร้าใจในเพลงหลากหลายสไตท์ ถ่ายรูปกับชุดแต่งกายมอญ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. ชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของชุมชน ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดง ถึงวิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่อดีต พร้อมแสดงแผนผังชุมชนบางกระดี่
15.00 น. แวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

...............................................................................................

ท่านสามารถติดต่อจองเรือได้ ืเพื่อล่องเรือชมวิถีชีวิต

ล่องเรือ พร้อมรับของว่าง เลือก 1 รายการ
- ชมวิถีชาวบ้าน เข้าชมสาธิตและทดลองการทำวังกุ้ง วังปลา ระบบปิด ( เลี้ยงตามธรรมชาติ) อีก อาชีพหนึ่งของชุมชน พายเรือ ตกปลา ชมธรรมชาติ ท่านสามารถเลือกซื้อหา กุ้งปลา ปู สดได้จากที่นี่ เพื่อเป็น เป็นของฝากกลับบ้าน พร้อมชมฝูงลิงแสมอาศัยตามธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกับชุมชนมานาน แวะแหล่งรวมของฝาก ท่องเที่ยว บางขุนเทียนชายทะเล
- ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง บ้าน พร้อมชมฝูงลิงแสมอาศัยตามธรรมชาติ ตามรอยเส้นทางประพาสทางเรือ และ สักการะ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ทหารในสมัยพระเจ้าเสือ พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัยhttp://www.bloggang.com/mainblog.php?id=t-nature&month=04-09-2008&group=7&gblog=4

กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อยืนยัน การใช้โปรแกรม ก่อนการเดินทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติิดต่อ 086-603-3038

................................................................................................................................


ค่าบริการท่านละ 290 บาท เด็ก (อายุ 4-12 ปี) 200 บาท
ราคานี้รวม
1.ค่าอาหารกลางวัน set Menu +อาหารว่าง
3.บริการน้ำดื่มตลอดรายการ
4.รับของที่ระลึก ของแจก
5.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ - ทุกโปรแกรมใช้เฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เท่านั้น
- การแสดงพื้นบ้านชุดเล็ก 500 บาท/ ชุด
- เวลาและโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เยี่ยมชมและมีส่วนร่วมในงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานเปิง
สงกรานต์ ลอยชาย กวนกะละแม ตักบาตรน้ำผึ้ง ตักบาตรดอกไม้ กวนกระยาสารท ฯลฯกรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อยืนยัน การใช้โปรแกรม ก่อนการเดินทาง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:44 น.  โดย : t_nature  


การเล่นสะบ้ามอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:48 น.  โดย : t_nature  


การเล่นทะแยมอญ คณะหงฟ้ารามัญ ที่เหลือเพียง คณะเดียวในประเทศ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:50 น.  โดย : t_nature  


พิพิธภัณฑ์ ต้นจาก การเยบจากอีกอาชีพหนึ่งของชุมชนที่หลงเหลืออยู่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:52 น.  โดย : t_nature  


บ้านภาพมอญ ภาพเก่าเล่าอดีต กับ ความเชื่อการถ่ายภาพทำให้อายุสั้น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:54 น.  โดย : t_nature  


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญ ที่รวบรวมของใช้ของชุมชนในอดีต

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:56 น.  โดย : t_nature  


โบสถ์เก่าสร้าง ประมาณ ปี 2420 ที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันจากความ ร่วมมือของชาวบ้าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 13:58 น.  โดย : t_nature  


บ้านเรือนไทยอายุเก่า กว่า 100 ปี ที่ยังคงอยู่คู่ชุมชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:00 น.  โดย : t_nature  


การทำวังเลี้ยงกุ้ง-ปลา ตามธรรมชาติ ที่ยังคงอยู่ของชุมชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:02 น.  โดย : t_nature  


การทำแส้ปัดยุงจากสะโพกจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:04 น.  โดย : t_nature  


ตามรอยแนว เศรษฐกิจพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:07 น.  โดย : t_nature  


ชมวิว วิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง แวะเที่ยวชมวังกุ้ง และแหล่งซื้อของฝากบางขุนเทียนชายทะเล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:12 น.  โดย : t_nature  


วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย ที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชนมอญบางกระดี่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:19 น.  โดย : t_nature  


แผนที่การเดินทาง กรุณาติดต่อล่วงหน้า 086-603-3038 มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เนื่องจากส่วนใหญ่ เปนพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตามบ้านต้องประสานกับ แต่ละบ้านเพื่อแจ้งให้ทราบ)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 51 : 14:41 น.  โดย : t_nature  


ท่านสามารถดู mv ท่องเที่ยวบางกระดี่ได้ที่นี่

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=t-nature&month=04-09-2008&group=7&gblog=4

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 52 : 16:54 น.  โดย : เด็ก มอญ หมู่ 9 ฃื่อ....  

ปม เด็ก มอญ บางกระดี่ คับหมู่ 9 คับบบบ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 2 ก.ย. 55 : 23:06 น.  โดย : อาร์ท  

คือ ผมอยู่ สงขลา คับ อยากไปคับ แนะนำการเดินทางหน่อย คับ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว