Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
แนะนำรีสอร์ท อุ้มผางริเวอร์ไซด์ จ.ตาก
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 51 : 02:31 น.  โดย : อุ้มผางริเวอร์ไซด์  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 51 : 18:59 น.  โดย : อุ้มผางริเวอร์ไซด์  


สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติกับการล่องแพยาง และชมน้ำตกทีลอซูที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ราคาพิเศษ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551

วันแรก (กรุงเทพฯ-อุ้มผาง) โดยรถตู้ปรับอากาศ
19.00 น. ออกจากกรุงเทพฯโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่อ.อุ้มผาง จ.ตาก
วันที่สอง (อุ้มผาง-ล่องแพ)
05.30น. สู่เส้นทางถนนลอยฟ้าสายอุ้มผาง ชมบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม
07.00 น. ถึงอุ้มผางเข้าสู่ที่พักอุ้มผางริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ริมแม่น้ำอุ้มผาง พักผ่อนแบบสบายๆในยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านล่องเรือยาง ชมบรรยากาศและธรรมชาติของสายน้ำแม่น้ำแม่กลอง ชมไม้ไผ่ป่าและป่าเบญจพรรณ น้ำตกสายฝนหรือน้ำตกทีลอจ่อ แวะเล่นน้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง บ่าย ขึ้นจากเรือ เดินเท้าเข้าเขตทีลอซู
18.00 น. ตั้งแคมป์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน
วันที่สาม (อุ้มผาง-ทีลอซู)
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินชมน้ำตกทีลอซู ชมผืนป่าตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งป่าไผ่และป่าสักทองธรรมชาติ เดินเท้าถึงน้ำตกทีลอซูที่ยิ่งใหญ่งดงาม เชิญพักเล่นน้ำถ่ายภาพตามอัธยาศัย อาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องแล้วเดินเท้ากลับสู่ผาเลือด เพื่อล่องเรือยาง และกลับสู่รีสอร์ท
15.00 น. กลับถึงที่พัก เล่นน้ำในลำธารอุ้มผางใสสะอาดหน้าบ้านพัก และรับประทานอาหารเย็น พักผ่อน
วันที่สี่ (อุ้มผาง-แม่สอด-กรุงเทพฯ)
05.30 น. ตื่นเช้าก็จะพาไปเที่ยวชมทะเลหมอกบนดอยหัวหมดที่สวยงาม
07.00 น. กลับถึงที่พักก็รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด
12.00 น. ถึงแม่สอด รับประทานอาหารกลางวัน ( ข้าวมันไก่ร้านดังของแม่สอด )
จากนั้นไปเที่ยวช็อปปิ้งตลาดริมเมยชายแดนไทย-พม่า
14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะนมัสการเจ้าพ่อศาลพระวอ และแวะตลาดมูเซอ
ซื้อผักสดผลไม้และของฝากคนทางบ้าน แวะรับประทานอาหารเย็นที่นครสวรรค์ตามอัธยาศัย
21.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
ราคาทัวร์ท่านละ 3,850 บาท (8 ท่านขึ้นไป / 1 รถตู้ / แพ 1 ลำ) เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ ครึ่งราคา
ราคานี้รวม 1. ค่ารถตู้ไป-กลับกรุงเทพฯ-อุ้มผาง 2. ค่าล่องเรือยาง
3. ที่พักแคมป์ 1 คืน , รีสอร์ท 1 คืน
4. อาหารตามโปรแกรม 8 มื้อ (พร้อมกาแฟหรือโอวัลติน)
5. ค่ารถท้องถิ่นเข้าชมน้ำตกทีลอซู
หมายเหตุ ท่านที่เดินทางเองถึงอุ้มผาง ราคาท่านละ 2,500 บาท รวมทุกอย่างตามโปรแกรมเที่ยวอุ้มผาง 2 คืน
ดังรายละเอียดข้างบน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว