Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
ททท.ขอเชิญร่วมสัมมนา “Amazing Thailand มนต์เสน่ห์เมืองไทย” วันพฤหัส
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 51 : 12:21 น.  โดย : เฮโลสาระพา  

การท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Amazing Thailand มนต์เสน่ห์เมืองไทย ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม C โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วง 48 ปี ที่ผ่านมา และรวบรวมแนวคิด มุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทยของตัวแทนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีความต้องการและอยากสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบไหน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต สนใจเข้าร่วมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงาน โทร.0-2503-9850-1 โทรสาร 0-2503-9826

กำหนดการสัมมนา
Amazing Thailand มนต์เสน่ห์เมืองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าวกรุงเทพ

08.30-09.30 น. ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียน ชมนิทรรศการรับของที่ระลึก และรับประทานอาหารว่าง
09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา
09.45 น. กล่าวเปิดงาน
โดย นางพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10.30 น. การเสวนาหัวข้อ Amazing Thailand มนต์เสน่ห์เมืองไทย ช่วงที่ 1
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. นายชัยสงค์ ชูฤทธิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคกลาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. ดร.ผาณิต กันตามระ อาจารย์นักบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา
และตัวแทนกลุ่มคนสูงอายุ
3. นายอนุสรณ์ ศรีบุญมา แฟนพันธุ์แท้ ท่องเที่ยวไทย 3 สมัย
ตัวแทนคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ที่รักการท่องเที่ยว
4. นายอรรณพ กิตติกุล พิธีกร และนักจัดรายการวิทยุ และ นักแสดง
ตัวแทนสื่อมวลชน
ดำเนินการเสวนา โดย นายสัญญา คุณากร
11.30 น. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนา และสรุปสาระสำคัญ
11.45 น. มอบของที่ระลึกวิทยากรรับเชิญ ถ่ายรูปร่วมกัน และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. การเสวนา หัวข้อ Amazing Thailand มนต์เสน่ห์เมืองไทย ช่วงที่ 2
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
1. นางสาวมนัสนันท์ พันธ์เลิศวงศ์สกุล ตัวแทนนักแสดงภาคเหนือ
2. นายศุกลวัฒน์ คณาเรศ ตัวแทนนักแสดงภาคอีสาน
3. นางสาวรินลณี ศรีเพ็ญ ตัวแทนนักแสดงภาคกลาง
4. นายศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ตัวแทนนักแสดงภาคใต้
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ
14.30 น. สรุปสาระสำคัญ และประเด็นการสัมมนา
14.45 น. จับรางวัล แพ็คเก็จท่องเที่ยวเมืองไทย 4 ภูมิภาค จำนวน 4 รางวัล
สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ตอบแบบสอบถาม คุณจะเติมเสน่ห์เมืองไทย ให้ประทับใจคนทั่วโลกอย่างไร
15.00 น. มอบของที่ระลึกแขกรับเชิญ /ถ่ายรูปร่วมกัน /ปิดงาน /และรับประทานอาหารว่าง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
 แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว