สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

นราธิวาส

Imperial Narathivas Hotel

นราธิวาส > แผนที่นราธิวาส > ที่พักนราธิวาส > ร้านอาหาร ของฝาก > การเดินทาง > ประวัติ


 นราธิวาส ของฝาก
นราธิวาส

ลองกอง

เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนราธิวาสและปลูกมากที่สุดในประเทศไทย จะมีมาก ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์จากกระจูดและใบปาหนัน เรือกอและจำลอง และผลิตภัณฑ์เซรามิค

ผ้าบาติก

แสดงออกถึงความมีศิลปะของภาคใต้ตอนล่าง โดยมีลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งการผลิต ผ้าโสร่งผ้าปาเต๊ะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ปลากุเราเค็ม

เป็นปลาเค็มที่มีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยที่สุดของภาคใต้

 

แผนผัง นราธิวาส
::: ประวัติ
::: ทัวร์นราธิวาส
::: ที่พักนราธิวาส
 

::: เที่ยวนราธิวาส:
::: อำเภอเมืองนราธิวาส
:::
อำเภอระแงะ
:::
อำเภอสุไหงโก-ลก
:::
อำเภอสุไหงปาดี
:::
อำเภอตากใบ

::: อำเภอบาเจาะ
::: การเดินทาง
  ::: แผนที่นราธิวาส
::: เทศกาล
::: ร้านอาหาร
::: ของฝาก

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว