สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ตาก

Tak English Version, Please Click Here !!

ตาก > ที่พักตาก > แผนที่ตาก > ร้านอาหารตาก > การเดินทางตาก > ประวัติตาก > ของฝากตาก


"ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

ตาก สถานที่ท่องเที่ยว
ตาก

 อำเภอเมืองตาก
 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
 วัดสีตลาราม
 ตรอกบ้านจีน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสีตลาราม  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ตรอกบ้านจีน  
ท่องเที่ยว
 ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
 หนองน้ำมณีบรรพต
 วัดมณีบรรพตวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลหลักเมืองสี่มหาราช  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หนองน้ำมณีบรรพต  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดมณีบรรพต  
ท่องเที่ยว
 วัดเขาถ้ำ
   
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หน้าบริเวณวัดเขาถ้ำ  
ท่องเที่ยว
   
 ตามเส้นทางตาก-แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 105)
 น้ำตกผาเท
 น้ำตกลานสาง
 น้ำตกผาผึ้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_patae.jpg (5565 bytes)  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_lansang.jpg (6130 bytes)  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_papueng.jpg (5295 bytes)  
ท่องเที่ยว
 น้ำตกลานเลี้ยงม้า
 อุทยานแห่งชาติลานสาง
 ผาลาด
     
 น้ำตกผาเงิน
 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 น้ำตกผาน้ำย้อย
     
 ต้นกระบากใหญ่
 น้ำตกแม่ย่าป้า
 สะพานหินธรรมชาติ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  tree_tabak_taksin.jpg (4797 bytes)  
ท่องเที่ยว
   
     
 พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมถ้องถิ่น
 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 สถานีทดลองพึชสวนดอยมูเซอ
     
 ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา
 ศาลเจ้าพระวอ
 เนินพิศวง
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลเจ้าพะวอ  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เนินพิศวง  
ท่องเที่ยว
 ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
 ทวีชัยแลนด์
 ไร่สรการฤธิรณ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลเจ้าพะวอ  
ท่องเที่ยว
   
 อำเภอแม่สอด
 วัดมณีไพรสณฑ์
 วัดชุมพลครี
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดมณีไพรสณฑ์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดชุมพลคีรี  
ท่องเที่ยว
 แม่น้ำเมย
 ตลาดริมเมย
 วัดไทยวัฒนาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แม่น้ำเมย  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ตลาดริมเมย  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดไทยวัฒนาราม  
ท่องเที่ยว
 คอกช้างเผือก
 พระธาตุหินกิ่ที่ดอยดินจี่
 ตลาดมูเซอ
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระธาตุ ดอยดินจี่  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ตลาดมูเซอ  
ท่องเที่ยว
 ตามเส้นทางแม่สอด-พบพระ-อุ้งผาง (ทางหลวงหมายเลข 1090)
 น้ำตกธารารักษ์
 น้ำตกนางครวญ
 อำเภอพบพระ
     
 น้ำตกพาเจริญ
 น้ำตกป่าหวาย
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  pacharoen_waterfall.jpg (7405 bytes)  
ท่องเที่ยว
   
     
 อำเภออุ้มผาง
 อำเภออุ้มผาง
 ดอยหัวหมด
 ถ้ำตะโค๊ะบิ
     
 น้ำตกทีลอซู
 หมู่บ้านกระเหรี่ยง ปะละทะ
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_telosu.jpg (9550 bytes)  
ท่องเที่ยว
   
     
 ตามเส้นทางแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง (ทางหลวงหมายเลข 105)
  บ่อน้ำร้อนแม่าษา
 บ้านไม้สัก
 อำเภอแม่ระมาด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ่อน้ำร้อนแม่ภาษา  
ท่องเที่ยว
   
 วัดดอนแก้ว
 ลำน้ำแม่ตื่น
 อำเภอท่าสองยาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ่อน้ำร้อนแม่ภาษา  
ท่องเที่ยว
   
 ถ้ำแม่อุสุ
 ดอยม่อนกระทิง
 น้ำตกแม่าษา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำแม่อุสุ  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกแม่ภาษา  
ท่องเที่ยว
 ถ้ำแม่อุษา
แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง
น้ำตกทีมอโบ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำแม่อุษา  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกทีมอโบ  
ท่องเที่ยว
 อำเภอบ้านตาก
 อำเภอบ้านตาก
 วัดพระบรมธาตุ
 เจดีย์ยุทธหัตถี
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระบรมธาตุ  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์ยุทธหัตถึ  
ท่องเที่ยว
 อำเภอสามเงา

 ผาสามเงา

 เขื่อนภูมิพล
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ผาสามเงา  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
     
 

 

แผนผัง  ตาก
::: น้ำตกทีลอซู
::: ประวัติตาก
::: โรงแรมตาก
::: ที่พักตาก
::: ทัวร์น้ำตกทีลอซู
::: ทัวร์อุ้มผาง
::: ทัวร์ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง
::: ที่พักตาก
::: Phudoi Campsite
::: สถานที่ท่องเที่ยวตาก:
::: อำเภออุ้มผาง
:::
อำเภอบ้านตาก
::: อำเภอเมืองตาก

::: แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง 
::: อุทยานแห่งชาติลานสาง 
::: อุทยานแห่งชาติตากสิน
::: อำเภอสามเงา
::: การล่องแพในอำเภออุ้มผาง
::: กิจกรรมที่แนะนำล่องแพแม่ตื่น
::: เส้นทางตาก-แม่สอด
::: การเดินทาตาก
  ::: แผนที่ ตาก
::: รายชื่อบริษัททัวร์
::: ร้านอาหารตาก
::: ของฝากตาก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บริการนำเที่ยว ทีลอซู ตาก  
ท่องเที่ยว
ภูดอยแค้มป์ไซท์ รีสอร์ท
บริการนำเที่ยว
ทีลอซู
ตาก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว