สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ตาก

Tak English Version, Please Click Here !!

ตาก > ที่พักตาก > แผนที่ตาก > ร้านอาหารตาก > การเดินทางตาก > ประวัติตาก > ของฝากตาก


เส้นทางแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง (ทางหลวงหมายเลข 105), ตาก

 น้ำตกแม่กาษา


อยู่ที่ตำบลแม่กาษา แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด (ทางหลวงหมายเลข 105) ตรงกม.ที่13-14 มีป้ายทางเข้าเขียนว่าบ้านแม่กืEสามท่า จากปากทางเข้าทางลูกรังประมาณ 4 กม. จะมีทางแยกเข้าถนนดินอีกประมาณ 1.5 กม. เป็นทางแคบ ขรุขระสองข้างทางเป็นไม้ล้มลุกขึ้นสูง น้ำตกแม่กาษาเป็นน้ำตกใหญ่ที่ทางเดินขึ้นไปบนเขาสูง มีถ้ำและธารน้ำกว้างประมาณ 2 ม. เป็นทางจากปากถ้ำถึงน้ำตก ในฤดูฝนมีน้ำมากแต่ในฤดูแล้วไม่มีน้ำเลย ทางเข้าน้ำตกนี้ยังไม่ดี และในบริเวณน้ำตกยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นำท่องเที่ยว

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกแม่ภาษา  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

 อำเภอแม่ระมาด


เป็นอำเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าอีกอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดตาก อยู่ห่างตัวจังหวัด ๑๒ กม. การเดินทางไปอ.แม่ระมาด ใช้เส้นทาง ตาก - แม่สอด - แม่ระมาด หรือเส้นทางตาก - บ้านตาก - แม่ระมาดก็ได้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา สันนิษฐานว่าเดิม อ.แม่ระมาด เป็นชุมชนของชาวกระเหรี่ยง แต่ต่อมามีชาวไทยล้านนา อพยพไปอยู่เป็นจำนวนมาก จนยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2494

------------------------------------------ 

บ่อน้ำร้อนแม่กาษา

อยู่ที่ตำบลแม่กาษาเช่นกัน แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด ตรงกม.ที่13-14 เข้าทางลูกรัง 8 กม. ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้าน มีบ่อน้ำร้อนอยู่ 2 บ่อ บ่อหนึ่งมีความกว้างประมาณ 2 ม. อีกบ่อหนึ่งกว้างประมาณ 1 ม. นอกจากนี้ยังมีธารน้ำร้อนเป็นสายมาพบกับธารน้ำเย็น เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านจะได้กลิ่นกำมะถันกรุ่นอยู่ทั่วไปและมีไอน้ำจาง ลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย เมื่อเข้าไปดูที่ปากบ่อจะเห็นฟองและการเดือดของน้ำให้ชัดเจนอุณหภูมิของน้ำสูงพอสมควร บริเวณหมู่บ้านมีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและไร่นาของชาวบ้านแถบนั้นเขียวชอุ่มไปทั่ว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ่อน้ำร้อนแม่กาษา  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

ถ้ำแม่อุษา

อยู่ที่ตำบลแม่กาษาเช่นกัน แยกขวาจากเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด ตรงกม.ที่13-14 เข้าทางลูกรัง 8 กม. ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน บ่อน้ำร้อนนี้อยู่ในตัวหมู่บ้าน มีบ่อน้ำร้อนอยู่ 2 บ่อ บ่อหนึ่งมีความกว้างประมาณ 2 ม. อีกบ่อหนึ่งกว้างประมาณ 1 ม. นอกจากนี้ยังมีธารน้ำร้อนเป็นสายมาพบกับธารน้ำเย็น เมื่อผ่านเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านจะได้กลิ่นกำมะถันกรุ่นอยู่ทั่วไปและมีไอน้ำจาง ลอยขึ้นเหนือพื้นดินเล็กน้อย เมื่อเข้าไปดูที่ปากบ่อจะเห็นฟองและการเดือดของน้ำให้ชัดเจนอุณหภูมิของน้ำสูงพอสมควร บริเวณหมู่บ้านมีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและไร่นาของชาวบ้านแถบนั้นเขียวชอุ่มไปทั่ว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำแม่อุษา  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

 บ้านไม้สัก


ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 28-29 ริมถนนด้านขวามือเป็นบ้าน 2 ชั้น ที่สร้างด้วยไม้สักขนาดใหญ่ทั้งหลัง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและพักค้างคืนได้

------------------------------------------ 

 แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง


ใกล้กับที่ทำการมีหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่หลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกระคี บ้านแม่ระเมิง ซึ่งรถยนต์เข้าถึง ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้เป็นมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน และยังรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งการแต่งกายและคติความเชื่อ
สามารถเดินชมบ้านเรือนชาวกะเหรี่ยงซึ่งสร้างด้วยไม้ไผ่ยกพื้นสูงและมีเตาไฟอยู่ภายในได้ หากต้องการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ควรงดเสื้อผ้าหรือเงิน โดยมอบเป็นยารักษาโรคเกลือ สมุด ดินสอ หรือ เครื่องมือเย็บปักถักร้อย น่าจะเหมาะกว่า

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

น้ำตกทีมอโบ


ที่ตั้ง ริมถนน ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาก จ.ตาก
นำตกทีมอโบ เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงามและโดดเด่น

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง  
ท่องเที่ยว
 

------------------------------------------ 

วัดดอนแก้ว


ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอ.แม่ระมาด มีพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อน เป็นประติมากรรมพม่าได้แกะสลักขึ้นพร้อมกัน 3 องค์ องค์1 ประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน องค์ที่ 2 ประดิษฐานที่ประเทศอินเดียและองค์ที่  3 ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประดิษฐานในวิหารของวัดดอนแก้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามหาดูได้ยาก มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 63 นิ้ว

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

 อำเภอท่าสองยาง


เป็นอำเภอชายแดน ติดกับประเทศพม่า มีรูปร่างเรียวยาว ทอดตามลำน้ำเมย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยพื้นราบประกอบอาชีพทำไร ระยะทางจากแม่สอด - ท่าสองยาง ราว 84 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองตาก ถึง อ.ท่าสองยางราว 170 กม. สภาพเส้นทางเป็นทางลาดยาง

------------------------------------------ 

ดอยม่อนกระทิง


เป็นสถานที่สวยงามด้วยป่าเขาและสายธารหมอกในยามเช้า และยังมีสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กวาง ละมั่ง นก ฯลฯ การเดินทางไปดอยม่อนกระทิง จาก อ.แม่สอด เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่าน อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง มุ่งไปทางอ.แม่สะเรียง ประมาณ 114 กม. จะมีทางแยกขวามือที่จุดตรวจแม่สลิด เป็นทางที่จะตัดสูEอ.อมกEย จ.เชียงใหม่ เป็นทางขึ้นเขาไปอีกประมาณ 16 กม. เป็นเขาชันรถบัสใหญ่ขึ้นไม่ได้ จุดที่จะชมทะเลหมอกดอยม่อนกระทิงมีหลายจุด เช่น ม่อนครูบาไส ม่อนพูนสุดา และม่อนกิ่วลม

------------------------------------------ 

 ถ้ำแม่อุสุ


อยู่ในเขตวนอุทยานถ้ำแม่อุสุ หม่ 4 บ้านมีโนะโคะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ.ท่าสองยางไปทางเหนือประมาณ 12 กม. บนเส้นทางสายแม่สอด-แม่สะเรียง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1085) เลยกม.ที่94 เล็กน้อย จะมีทางแยกซ้ายมือ เข้าถนนลูกรังอีกประมาณ 1 กม.
            ถ้ำแม่อุสุเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีเพดานถ้ำสูง อากาศโปร่งและไม่มืดนัก มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่าน เมื่อจะเข้าถ้ำนี้จะต้องเดินลุยน้ำห้วยแม่อุสุเข้าไป น้ำใสเย็นสูงเสมอเข่าและไหลแรง ถ้าในฤดูฝนระดับน้ำจะสูงมากภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สวยงามมาก ทางด้านตะวันตกมีโพรงหินขนาดใหญ่ ในตอนบ่ายจะมีแสงแดดส่องเข้ามาเป็นลำ ทำให้ถ้ำดูสวยงามยิ่งขึ้น ทางเดินในถ้ำไม่ลำบากนัก แม้ว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนโขดหินก้อนใหญ่ บ้างก็ตาม ทางไม่ลื่นและยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรก็ยิ่งสวยงามมากขึ้น หากมีเวลาจะปีนทะลุโพรงหินนั้นขึ้นไปอีกก็ยังได้ เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำสักระยะหนึ่งแล้วหันกลับมาดูทางเข้า จะเห็นภาพลำห้วยที่ไหลคดเคี้ยวออกจากถ้ำที่มืด ไปสู่ปากถ้ำที่สว่างและมีแนวหลังเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมาก


 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำแม่อุสุ  
ท่องเที่ยว

------------------------------------------ 

 ลำน้ำแม่ตื่น


เป็นลำน้ำสาขาที่มีขนาดใหญ่ของลำน้ำแม่ปิง ซึ่งไหลลงบรรจบกับลำน้ำปิงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล การล่องแพจะเริ่มต้นที่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ในเขตอำเภอแม่ระมาด ซึ่งอยู่แยกจากทางสายแม่ระมาด-บ้านตาก ประมาณ กม. ที่ 30 ระยะทางประมาณ 12 กม. ล่องไปตามลำน้ำแม่ตื่น ผ่านกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ซึ่งนอกจากจะได้ชมความงามตามธรรมชาติของป่าไม้ และนกนานาพันธุ์แล้ว ยังจะได้ผจญภัยกับการล่องแพผ่านเกาะแก่งตามลำน้ำแม่ตื่น อีกทั้งการพักผ่อนและสัมผัสชีวิตของชาวแพเหนือทะเลสาบแม่ปิง

 
 

 

แผนผัง  ตาก
::: น้ำตกทีลอซู
::: ประวัติตาก
::: โรงแรมตาก
::: ที่พักตาก
::: ทัวร์น้ำตกทีลอซู
::: ทัวร์อุ้มผาง
::: ทัวร์ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง
::: ที่พักตาก
::: Phudoi Campsite
::: สถานที่ท่องเที่ยวตาก:
::: อำเภออุ้มผาง
:::
อำเภอบ้านตาก
::: อำเภอเมืองตาก

::: แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง 
::: อุทยานแห่งชาติลานสาง 
::: อุทยานแห่งชาติตากสิน
::: อำเภอสามเงา
::: การล่องแพในอำเภออุ้มผาง
::: กิจกรรมที่แนะนำล่องแพแม่ตื่น
::: เส้นทางตาก-แม่สอด
::: การเดินทาตาก
  ::: แผนที่ ตาก
::: รายชื่อบริษัททัวร์
::: ร้านอาหารตาก
::: ของฝากตาก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บริการนำเที่ยว ทีลอซู ตาก  
ท่องเที่ยว
ภูดอยแค้มป์ไซท์ รีสอร์ท
บริการนำเที่ยว
ทีลอซู
ตาก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว