สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

 

เชียงใหม่  ที่พักเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

" ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ "

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่กระจัดกระจายกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ได้จัดแบ่งตามเส้นทางหลวง ดังต่อไปนี้

วิธีใช้:   คลิกชื่อ ที่ขีดเส้นใต้...ต.ย. อำเภอเมือง... อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่

  อำเภอเมือง เชียงใหม่
วัดสวนดอก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสวนดอก  
ท่องเที่ยว
เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เสาหลักเมือง (ข้างใน)  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  
ท่องเที่ยว
วัดเจดีย์หลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยอดเจดีย์หักโค่นลง  
ท่องเที่ยว
วัดเชียงมั่น
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเชียงมั่น  
ท่องเที่ยว
วัดตำหนัก
วัดกู่เต้า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์คล้ายผลแตงโมงเรียงซ้อนกัน  
ท่องเที่ยว
วัดเจ็ดยอด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์เจ็ดยอด  
ท่องเที่ยว
วัดแสนฝาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดแสนฝาง (ศิลปแบบพม่า)  
ท่องเที่ยว
เวียงกุกาม cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดปู่เปี้ย  
ท่องเที่ยว
วัดเจดีย์เหลี่ยม(เจดีย์กู่คำ)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดอุโมงค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดอุโมงค์  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  
ท่องเที่ยว
ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  กาดสวนแก้ว  
ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
สนามบิน เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพันเตา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดมหาวัน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
Art in Paradise Chiang Mai
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
 
ท่องเที่ยว
 
  เส้นทางสายตะวันตก (ทางหลวง 1004)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยสุเทพ  
ท่องเที่ยว
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกห้วแก้ว  
ท่องเที่ยว
สวนสัตว์เชียงใหม่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมีแพนด้า  
ท่องเที่ยว
พระตำหนักภูพิงค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ป้ายหน้าพระตำหนักภูพิงค์  
ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
  เส้นทางสายตะวันตกเฉียงใต้ (ทางหลวง 108)
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
โรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผา
โรงงานทำเครื่องเขิน
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
บ้านถวาย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านถวาย  
ท่องเที่ยว
เวียงท่ากาน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง  
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยน้อย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยน้อย  
ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยามเย็น....บนยอดดอยอินทนนท์  
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
วัดพุทธเอิ้น
บ้านไร่ไผ่งาม
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาช่องขาด ที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง  
ท่องเที่ยว
หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 (แม่โถ)
ทะเลสาบดอยเต่า
น้ำตกวชิรธาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่กลาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่ยะ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกสิริภูมิ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
บ้านร้อยอันพันอย่าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อุทยานล้านนา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
กฤษดาดอย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
โครงการหลวงห้วยผักไผ่
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดท่ากาน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
  เส้นทางสายเหนือ (ทางหลวง 107 เชียงใหม่-ฝาง)
โรงงานไทยศิลาดล
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โรงงานไทยศิลาดล  
ท่องเที่ยว
 
รอยัลปิง การ์เดนท์ แอนด์สอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  รอยัลปิง การเด้นท์ รีสอร์ท  
ท่องเที่ยว
ศูนย์ฝึกช้างแตงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ถ้ำเชียงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดถ้ำเชียงดาว  
ท่องเที่ยว
ดอยเชียงดาว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ยอดดอยเชียงดาว  
ท่องเที่ยว
วัดถ้ำตับเต่า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าถ้ำ  
ท่องเที่ยว
โครงการหลวงห้วยลึก
ป่าเกี๊ยะ(แม่ตะมาน)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ล่อแพแม่ตะมาน  
ท่องเที่ยว
ดอยอ่างขาง cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ดอยอ่างขาง  
ท่องเที่ยว
ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก
บ่อน้ำร้อนฝาง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำพุร้อนฝาง  
ท่องเที่ยว
ดอยปู่หมื่น
วัดท่าตอน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดท่าตอน รอยต่อสองจังหวัด เชียงราย-เชียงใหม่  
ท่องเที่ยว
ท่าตอน-เชียงราย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แม่น้ำกก...เริ่มต้นล่องแก่งท่าตอน-เชียงราย...ที่นี่  
ท่องเที่ยว
 
  เส้นทางหลวง 1096 แม่ริม-สะเมิง แยกจากทางหลวง 107
ฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อสายน้ำผึ้ง
 
สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนกล้วยไม้ เมาท์เท่นออคิด  
ท่องเที่ยว
ฟาร์มงูแม่สา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าฟาร์มงูแม่สา  
ท่องเที่ยว
แม่สาเฮ้าส์ไปรเวทคอลเล็คชั่น
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เรือนไม้  
ท่องเที่ยว
สวนกล้วยไม้แม่แรม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนกล้วยไม้แม่แรม  
ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่สา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าน้ำตกแม่สา  
ท่องเที่ยว
ฟาร์มผีเสื้อแม่สา
 
การแสดงของช้าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
 
แม่สาวาเลย์ cool!
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Maesa Valley Resort  
ท่องเที่ยว
พระตำหนักดาราภิรมย์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระตำหนักดาราภิรมย์  
ท่องเที่ยว
เอราวัณรีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านควายไทย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมู่บ้านควายไทย  
ท่องเที่ยว
น้ำตกตาดหมอก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกตาดหมอก  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน  
ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิธภัณฑชาวเขา  
ท่องเที่ยว
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
น้ำตกแม่ยิ้ม

ม่อนแจ่ม
   
  เส้นทางหลวง 1095 แม่มาลัย-ปาย แยกจากทางหลวง 107
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  จุดชมวิวห้วยน้ำดัง  
ท่องเที่ยว
โป่งเดือดป่าแป๋
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย  
ท่องเที่ยว
น้ำตกหมอกฟ้า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกหมอกฟ้า  
ท่องเที่ยว
ม่อนอังเกตุ
 ห้วยน้ำรู(สามหมื่น)
 ป่าสนบ้านวัดจันทร์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ป่าสนวัดจันทร์  
ท่องเที่ยว
  เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ทางหลวง 1001 เชียงใหม่-พร้าว)
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อ่างเก็บน้ำแม่งัด  
ท่องเที่ยว
วัดดอยแม่ปั๋ง
  เส้นทางสายตะวันออก (ทางหลวง 118 และ 1006)
หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  การทำร่มบ่อสร้าง  
ท่องเที่ยว
วัดบวกครกหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์และวิหาร วัดบวกครกหลวง  
ท่องเที่ยว
กาดดารา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้ากาดดารา  
ท่องเที่ยว
ถ้ำเมืองออน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำเมืองออน  
ท่องเที่ยว
น้ำพุร้อนสันกำแพง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
รุ่งอรุณน้ำพุร้อน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  รุ่งอรุณน้ำพุร้อน  
ท่องเที่ยว
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขื่อนแม่กวง  
ท่องเที่ยว
หนองบัวพระเจ้าหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ท่องเที่ยว

 

 ที่พักเชียงใหม่
::: เที่ยวเชียงใหม่
::: ดอยอินทนนท์
::: ทีพักเชียงใหม่
:::
ที่พัก เชียงใหม่ วิวสวย ราคาโดน
:::
ที่พัก แม่ริม ชิมสตอเบอรี่
:::
โรงแรมเชียงใหม่  
::: ทัวร์เชียงใหม่
::: ทัวร์ดอยอินทนนท์  
::: ที่พักดอยอินทนนท์  
::: ที่พักเชียงใหม่
::: สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่:

::: อำเภอเมืองเชียงใหม่
::: อำเภอแม่ริม

:::
อำเภอหางดง
::: แม่มาลัย-ปาย-แม่แตง
::: อำเภอสันกำแพง
:::
อำเภอเชียงดาว
:::
ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 1001
:::
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
:::
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
:::
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
:::
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
:::
อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา
:::
เส้นทางตะวันตกเฉียงใต้ 108
:::
เส้นทางตะวันตก 1004
::: อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
::: อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
::: อุทยานแห่งชาติออบขาน
::: ดอยอ่างขาง

::: การเดินทาง เชียงใหม่
  ::: แผนที่เชียงใหม่
::: แผนที่ดอยอินทนนท์
::: แผนที่ดอยสุเทพ - ดอยปุย
::: เทศกาลเชียงใหม่
::: ร้านอาหารเชียงใหม่
::: ของฝากเชียงใหม่
::: แนะนำที่เที่ยวยอดนิยม
:::  ดอยอินทนนท์
:::  ดอยอ่างขาง

:::  สวนสัตว์เชียงใหม่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว