สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ชลบุรี

...เสนอที่พัก พัทยา ราคาพิเศษ สำหรับการจองและชำระล่วงหน้าผ่านไทยทัวร์เท่านั้น คลิกได้เลย...

ชลบุรี > แผนที่ชลบุรี > ที่พักชลบุรี > ร้านอาหาร > การเดินทาง > ประวัติ > เทศกาลรื่นเริง

อำเภอเมือง, ชลบุรี
 

วัดใหญ่อินทราราม 

เดิมชื่อวัดหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรีสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดกรูปเทพชุมนุมองค์โตเหมือนในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่กรุงเทพฯ ในพระอุโบสถวัดนื้เองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จประทับเมื่อครั้งออกจากพระนครศรีอยุธยาตอนใกล้จะเสียกรุงแก่พม่า ในปีพ.ศ.2310สิ่งที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งในวัดก็คือ พลับพลาตรีมุข อันสร้างด้วยไม้เก่าแก่ มีพระพุทธรูปหล่อสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงามมาก ชาวเมืองชลบุรีเรียกกันว่า หลวงพ่อเฉย ซึ่งนับว่าศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเศษผ้าจีวรที่คลุมองค์หลวงพ่อ นำไปผูกข้อมือเด็กที่เจ็บออดแอดเลี้ยงยากก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอย่างน่าอัศจรรย์

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดใหญ่อินทราราม  
ท่องเที่ยว
 

.............................................................

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ประดิษฐานอยู่ ณ หอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 500 เมตร พระพุทธสิหิงค์องค์นี้เป็นองค์จำลองขององค์จริง ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทำด้วยเงินบริสุทธิ์งดงามด้วยพุทธลักษณะและมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการมีพิธีหล่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503 ประดิษฐานที่หอพระเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2504 สมเด็จพระสังฆราชกิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ถวายพระนามว่า "พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ พุทธบริษัทราษฎร์กุศล สามัคคีปูชนียบพิตร"

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ  
ท่องเที่ยว
 

........................................................

อ่างศิลาหรืออ่างหิน

อ่างศิลาหรืออ่างหิน เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 5 กม. เคยเป็นสถานตากอากาศชายทะเล เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียง ในการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่การทำครกหิน และสัตว์หินแกะสลัก เช่น ช้าง ม้า เสือ เป็นต้น
นอกจากนั้นอ่างศิลายังเป็นย่านอาหารทะเล บริเวณชายหาดชาวบ้านจะแกะหอยนางรมสดขาย และมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อ่างศิลา  
ท่องเที่ยว

........................................................

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์ และ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม โดยความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีเนื้อที่ 30 ไร่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์กลาง ของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มได้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาดังนี้

วันธรรมดา 08.30 - 16.00 น.
วันหยุดราชการ 08.30 - 17.00 น.
(มีการสาธิตดำน้ำให้อาหารปลาเวลา 10.30 น.)
วันจันทร์ หยุด 1 วัน
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท นักเรียนในเครื่องแบบ 5 บาท เด็ก 10 บาท

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ ชมรม สมาคมต่างๆ โปรดทำหนังสือ ติดต่อล่วงหน้า โดยส่งมาที่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
โทร.(038) 391671-4

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
ท่องเที่ยว

........................................................

วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย

ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทด้านซ้ายมือก่อนจะถึงตัวเมือง ชลบุรีเล็กน้อย เดิมมีวัดโบราณสมัยอยุธยาอยู่เชิงเขาแต่ผุพังไปหมดแล้ว ต่อมาพระยาพิชิตชลเขต ผู้กำกับราชการเมืองชลบุรี ได้สร้างวัดพระพุทธบาทบางทรายขึ้นใหม่ในรัชการที่ 5 วัดนี้มีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และตึกหลังเล็กภายในมีพระพุทธไสยาสน์ตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขามีสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นทรงยุโรปสมัยรัชการที่ 5 หลายหลังมีประเพณีเดินขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทบางทรายในวันสิ้นเดือน 4 จนถึงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน ทุกๆ ปี และยังมีงานประเพณีตักบาตรเทโวเทศกาลออกพรรษาด้วย

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย  
ท่องเที่ยว
 

........................................................

วัดธรรมนิมิตต์

ตั้งอยู่บนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม จากแยกชลบุรีไปประมาณ 1 กิโล เมตร เป็นวัดเก่าแก่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 มีเนื้อที่ประมาณ 110 ไร่ พระครู นิมิตต์ ธรรมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตต์จัดเป็นวัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นนักเรียนบาลีอภิธรรม นักเรียนของพระภิกษุสงฆ์ มีปูชนยสถานขนาดความสุง 34 เมตร ปรางค์ประทับเรือ ขนานนามว่า "พระมงคลนิมิตร" ประดิษฐานอยู่ ณ เชิงเขาบริเวณวัดร่มรื่นรายล้อมด้วยแมกไม้ นานาพันธุ์ หากเดินเข้าไปยังยอดเขาสามารถมองเห็นำด้รอบทั้งสี่ทิศ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองชลบุรีได้เป็นอย่างดี

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดธรรมนิมิตต์  
ท่องเที่ยว
 

........................................................

เขาสามมุข  รวมภาพ เขาสามมุข

เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ เขาสามมุขนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาด บางแสน ไปตามถนนตัดเลียบริมหาดจากอ่างศิลาลาดขึ้นเขาสามมุข ณ เชิงเขา เป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุขซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป ภายในบริเวณจะเป็นสวนตะบองเพชรสวยงามมาก และบริเวณเขาสามมุขมีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เขาสามมุข  
ท่องเที่ยว

........................................................

หาดบางแสน  รวมภาพหาดบางแสน 

ชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานของจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียง 14 กม. แยกขวาจากถนนสุขุมวิท ตรงหลักกม.ที่ 104 เข้าไป 3 กม. เป็นทางราดยางตลอดในบริเวณหาดมีเครื่องดื่มและอาหารทะเล ประเภทของกินเล่นหาบมาขาย เช่น ปลาหมึก หอยแมลงภู่ ห่อหมก ฯลฯ มีเก้าอี้ผ้าใบ ลูกยางว่ายน้ำให้เช่า มีห้องอาบน้ำจืดไว้บริการร้านอาหารหลายแห่งเรียงรายอยู่ริมหาด หาดบางแสนเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยที่ต้องการพาครอบครัวไปพักผ่อนเพียงวันเดียวหรือไปปิกนิกและเล่นน้ำทะเล

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หาดบางแสน  
ท่องเที่ยว

........................................................

วัดแสนสุขสุทธิวราราม

อยู่ถนนสาย 2 เยื้องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว (สรท.) ภายในวัดมีรูปปั้นแสดงถึงนรก-สวรรค์

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดแสนสุขสุทธิวราราม  
ท่องเที่ยว
 

........................................................

ตลาดหนองมน   
อยู่ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กม.เศษ เป็นตลาดขายของที่ระลึก ของเมืองชลบุรี สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองชลบุรี หาซื้อได้จากตลาดหนองมน ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลาหมึกแห้ง หอยหลอด ปลาริวกิว กะปิ น้ำปลา ฯลฯ ขนม และอาหารสำเร็จรูป เช่น ห่อหมก ข้าวหลาม กล้วยฉาบและเผือกฉาบ ผลไม้กวนและผลไม้แช่อิ่มแช่อิ่ม และ เครื่องจักรสาน ไม้ไผ่และหวายที่มาจากอำเภอพนัสนิคม ผีมือการสานประณีตละเอียด
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว


........................................................

ตลาดน้ำ 4 ภาค   
ตลาดน้ำ 4 ภาค ได้จำลองทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย และได้แสดงออกมาให้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย และจะมีจุดเด่นของแต่ละภาคคือ จะมีหน้าจั่วที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างเช่นเรือนภาคเหนือ จะมีเอกลักษณ์คือกาแลไม้แกะสลัก อย่างงดงาม มีจำนวน 43 หลัง ภาคอีสานหน้าจั่วจะมีรูปรัศมีสีของพระอาทิตย์เรือนรอง เรียกว่า ยอดธง ประกอบด้วย เรือน 22 หลัง ภาคกลางจั่วจะเป็นปั้นลมมีจำนวน 31 หลัง และภาคสุดท้ายคือภาคใต้ จะมีจั่วที่เรียกว่าปีกผีเสื้อ ประกอบด้วยเรือน 15 หลัง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

........................................................

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ  
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธาที่กล่าวเช่นนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมาจากความศรัทธา
ของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึงพร้อมใจกันสร้างถวายแด่องค์ท่าน ปรากฎเป็นสิ่ง
มงคลยิ่งใหญ่ให้ผู้ผ่านเข้ามาสักการะยังปูชนียสถานแห่งนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาประทับไว้ในจิตใจ และนี้คือ
หลายสิ่งอันเป็นที่สุดในโลกที่เหล่าศิษยานุศิษย์ถวายด้วยแรงศรัทธา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

........................................................

แหลมแท่น  
แหลมแท่น เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล อยู่เลยหาดบางแสนมาทางเขาสามมุข เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน โดยเฉพาะช่วงเวลาตกเย็นถึงกลางคืน จะมีผู้คนมาที่แหลมแท่นกันมาก ที่แหลมแท่นมีอาหารและเครื่องดื่มมากมายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว อีกทั้งร้านอาหารที่มีให้เลือกรับประทานกันหลายร้าน โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ ก็มีหลายที่ไว้คอยบริการ ปัจจุบัน แหลมแท่นได้มีการจัดแต่งสวยงาม มีการดูแลความสะอาดที่ดี และเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของบางแสน ท่านสามารถมองเห็นเขาสามมุขทั้งลูก แนวชายหาดบางแสนเป็นแนวยาวสุดสายตา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว


........................................................

 

ตลาดเก่าอ่างศิลา
ตลาดเก่าอ่างศิลา133 ปี เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการตลาดเก่า อ่างศิลา133 ปี โทร. 0 3839 8497 , 08 0993 6743
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว


........................................................

 
แผนผัง ชลบุรี
::: ประวัติ ชลบุรี
::: พัทยา
::: 10 บ้านพัก พัทยา ปิ้ง ย่างได้

::: 10 สุดยอดบ้านพักพัทยา สระว่ายน้ำส่วนตัว

::: บางแสน

::: เกาะล้าน
:::
Art in Paradise
::: เกาะสีชัง
::: ที่พักพัทยา
::: พัทยารีสอร์ท
::: โรงแรมพัทยา
::: เที่ยว ชลบุรี:
::: อำเภอเมืองชลบุรี
::: อำเภอบ่อทอง
:::
อำเภอเกาะสีชัง
:::
เมืองพัทยา
:::
อำเภอพนัสนิคม
:::
อำเภอสัตหีบ
:::
อำเภอศรีราชา
::: การเดินทาง ชลบุรี
  ::: แผนที่พัทยา
:::
แผนที่ชลบุรี
กิจกรรม
::: สนามกอล์ฟ
:::
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
:::
ชมชีวิตสัตว์ป่ากลางคืน
:::
การแสดงโชว์
::: ทัวร์ชลบุรี
::: ทัวร์พัทยา
::: ทัวร์เกาะสีชัง
::: ทัวร์เกาะล้าน
::: เทศกาล ชลบุรี
::: ร้านอาหาร ชลบุรี
::: ของฝาก ชลบุรี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว