รถมาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง | รถมาตรฐาน 2 (รถแอร์ ป.2) | รถมาตรฐาน 3 (รถพัดลม)
0ภาคตะวันออก โทร. 0-2391-6846 00
สถานีขนส่ง เอกมัย
ตารางเวลาการเดินรถมาตรฐาน 2 (รถแอร์ ป.2) ภาคตะวันออก
 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาจากกรุงเทพฯ
เวลาจากปลายทาง
( บาท )
( กม. )
( ชม. )
   กรุงเทพฯ - ระยอง(ข)
98
182
3:30
05:45 | 10:45
13:45 | 14:45
05:45 | 10:45
14:45 | 15:45
   กรุงเทพฯ - สัตหีบ(ข)
88
161
3:20
05:40 - 19:00
มีรถออกทุก ๆ 1 ชั่วโมง
03:50 - 19:00
มีรถออกทุก ๆ 1 ชั่วโมง
   กรุงเทพฯ - ศรีราชา
59
104
2:20
05:15 - 19:50
มีรถออกทุก ๆ 25 นาที
04:20 - 18:30
มีรถออกทุก ๆ 25 นาท
   กรุงเทพฯ - ชลบุรี(ข)
46
80
1:50
05:45 - 20:00
มีรถออกทุก ๆ 20 นาที
05:00 - 19:30
มีรถออกทุก ๆ 20 นาที
   กรุงเทพฯ - บางเคล้า(ข)
63
111
2:20
09:00 | 17:00
06:00 | 16:30
   กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา(ข)
50
87
1:50
06:40 | 07:40 | 09:40
10:40 | 11:40 | 12:40
13:40 | 15:40 | 17:10
06:50 | 07:50 | 09:50
10:50 | 11:50 | 12:50
13:50 | 15:50 | 17:20
   กรุงเทพฯ - ตราด(ก)
193
387
6:30
04:00 | 08:45
05:00 | 09:30
12:00 | 15:00
   กรุงเทพฯ - จันทบุรี(ก)
157
309
5:30
05:30 | 06:00 | 06:10
07:30 | 10:10 | 13:30
14:30 | 15:00 | 16:00
05:00 | 07:30 | 08:00
10:00 | 12:30 | 15:00
17:00
   กรุงเทพฯ - ระยอง(ก)
109
206
4:30
09:00 | 17:00
06:00 | 16:30
   กรุงเทพฯ - พัทยา
78
141
2:40
04:40 - 21:00
มีรถออกทุก 15 นาที
03:30 - 18:30
มีรถออกทุก 15 นาท
   กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา(ก)
57
100
2:10
06:00 | 07:30 | 08:30
10:30 | 12:00 | 13:40
16:30
06:00 | 07:30 | 09:30
11:30 | 13:40 | 15:40
17:00
   กรุงเทพฯ - บางคล้า(ก)
70
124
2:30
09:00 | 11:00
08:30 | 10:30
   กรุงเทพฯ - จันทบุรี(ค)
125
239
4:10
15:30
08:30 | 13:30 | 17:00
   กรุงเทพฯ - ตราด(ค)
161
317
5:30
06:00 | 07:00 | 08:00
09:00 | 11:00 | 12:30
14:30 | 16:30 | 17:30
24 :00
06:30 | 08:30 | 10:30
13:30 | 15:30 | 16:30
17:30 | 23:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกาะเสม็ด | เกาะช้าง | ที่พักเกาะช้าง | บ้านพักพัทยา ที่พักหัวหิน

ปายเขาค้อเชียงคาน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา