รถมาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง | รถมาตรฐาน 2 (รถแอร์ ป.2) | รถมาตรฐาน 3 (รถพัดลม)
0ภาคตะวันออก โทร. 0-2391-6846 00
สถานีขนส่ง เอกมัย
ตารางเวลาการเดินรถมาตรฐาน 1 (ข) 40 ที่นั่ง ภาคตะวันออก
 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาจากกรุงเทพฯ
เวลาจากปลายทาง
( บาท )
( กม. )
( ชม. )
   กรุงเทพฯ - ระยอง
126
182
2:40
03:30 - 19:30
มีรถออกทุก ๆ 30 นาที
20:10 | 21:10 | 22:00
03:30 - 18:30
มีรถออกทุก ๆ 30 นาที
19:20 | 20:00 | 21:00
   กรุงเทพฯ - สัตหีบ
113
161
3
04:00 | 05:30 - 20:30
มีรถออกทุก ๆ 50 นาที
03:30 - 20:00
มีรถออกทุก ๆ 50 นาที
   กรุงเทพฯ - ศรีราชา
76
104
2
05:00 - 07:00
มีรถออกทุก ๆ 25 นาที
07:30 - 21:00
มีรถออกทุก ๆ 40 นาที
05:00 - 07:00
มีรถออกทุก ๆ 25 นาที
07:30 - 19:30
มีรถออกทุก ๆ 40 นาที
   กรุงเทพฯ - ชลบุรี
59
80
1:30
05:00 - 21:00
มีรถออกทุก ๆ 30 นาที
05:30 - 17:30
มีรถออกทุก ๆ 30 นาที
   กรุงเทพฯ - พัทยาฯ
97
136
2:20
05:00 - 23:00
มีรถออกทุก ๆ 40 นาที
05:30 - 21:00
มีรถออกทุก ๆ 30 นาท
   กรงเทพฯ - บางแสน
72
97
1.45
07:00 - 17:00
มีรถออกทุก ๆ 2 ชั่วโมง
07:00 - 17:00
มีรถออกทุก ๆ 2 ชั่วโมง
   กรุงเทพฯ - พนัสนิคม
76
104
2
10:30 | 12:30
15:00 | 17:30 | 19:30
07:30 | 09:30
11:30 | 13:30 | 17:30
   กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา
74
100
1:50
05:30 - 21:00
มีรถออกทุก ๆ 1:30 ชั่วโมง
05:30 - 18:30
มีรถออกทุก ๆ 1:30 ชั่วโมง
   กรุงเทพฯ - บางเคล้า
90
124
2:30
09:00 | 17:00
06:00 | 16:30
   กรุงเทพฯ - พนมสารคาม
88
122
2:20
10:00 | 19:30
06:00 | 14:00
   กรุงเทพฯ - จันทบุรี
160
139
4
04:00 - 24:00
มีรถออกทุก 30 นาที
04:00 - 24:00
มีรถออกทุก 30 นาที
   กรุงเทพฯ - บ้านแพ
135
196
3:10
05:00 - 19:00
มีรถออกทุก 1 ชั่วโมง
20:30
04:30 - 18:30
มีรถออกทุก 1 ชั่วโมง
   กรุงเทพฯ - แกลง
128
184
3
05:00 - 18:00
มีรถออกทุก 1 ชั่วโมง
20:00 | 22:00
04:30 - 16:00
มีรถออกทุก 1 ชั่วโมง
17:30 | 19:30
   กรุงเทพฯ - ตราด
207
317
5
06:00 | 07:00 | 09:30
11:00 | 12:30 | 14:00
15:30 | 17:30 | 19:30
20:30 | 22:00 | 23:30
07:00 | 08:00 | 09:00
09:30 | 10:00 | 11:00
12:30 | 13:00 | 14:30
16:00 | 17:00 | 18:00
23:00 | 23:30
   กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง
85
115
2:10
07:00 | 09:00 | 11:00
13:00 | 15:00 | 17:00
07:00 | 09:00 | 11:00
13:00 | 15:00 | 17:00
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกาะเสม็ด | เกาะช้าง | ที่พักเกาะช้าง | บ้านพักพัทยา ที่พักหัวหิน

ปายเขาค้อเชียงคาน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา