Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  2  3  next  
วัดในจังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 51 : 13:28 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


วัดในจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดทำขึ้นรวม 189 วัด ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 190 วัด คือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์(วัดโพธิ์ทอง) คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (นามพระราชทาน) มีพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (พระอาจารย์เย็นเชี้ยว). เจ้าอาวาสวัดเล่งเนยยี่เป็นองค์อุปถัมภ์ ในปี 2551

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 51 : 14:01 น.  โดย : jeab742  


1.วัดกระโจมทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล (สุทัศน์ ตามภานนท์) อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๒ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๕
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๒ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. ๒ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๐
ถูกทิ้งรกร้าง เหลือซากพระอุโบสถหลังเก่าและพระพุทธรูป พระอุโบสถหลังใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๙๔ นิ้ว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 51 : 14:04 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


บรรยากาศในวัด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 51 : 18:13 น.  โดย : jeab742  


๒.วัดกล้วย(บางกรวย) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
พระครูพิศิษฎ์อรรถเวที (อุฏฐาโน เจียม กันทอง) อุปสมบท ๔ เม.ย.พ.ศ. ๒๕๐๐ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๑
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. ๓ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 51 : 18:14 น.  โดย : jeab742  


๓.วัดกล้วย(เมืองนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ ถ.ชอยสันติ ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี เดิมเป็นวัดร้างกลางสวน จนมีผู้ร่วมกันบูรณะ ตั้งวัดเมื่อ ๒๑ ต.ค.๒๕๒๖ เจ้าอาวาส พระอธิการพิศิษฐศรณ์ มหิสฺสโร (พิศิษฐศรณ์ แสนเจริญ) อุปสมบทเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๒๒

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 51 : 18:15 น.  โดย : jeab742  


๔.วัดกลางเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองลัดเกร็ด ถ.ภูมิเวทย์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ติดแม่น้ำลัดเกร็ด มีพระอุโบสถขนาดเล็กเก่าแก่มาก (ปกติไม่เปิด) พระประธานปางมารวิชัย และมีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๑ วา (๒๒ เมตร) อายุกว่า ๑๐๐ ปีที่มีผู้นับถือจำนวนมาก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ พ่อค้าแม่ค้าทางเรือจะเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อโต วัดกลางเกร็ด แวะเวียนมาเพื่อปะพรมน้ำมนต์ให้เกิดสิริมงคลค้าขายรุ่งเรือง ภายในวัดยังมีพระไสยาสน์สักการะด้วย นอกจากนี้บริเวณริมน้ำหน้าวัด เป็นแหล่งที่มีปลาสวายจำนวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น พร้อมภาพชีวิตริมน้ำที่แตกต่างจาก บรรยกาศอันจอแจของแหล่งชุมชน เจ้าอาวาส พระครูนนทสารวิสิทธิ์ (นนฺทิโย วิสิทธิ์ ขวัญเมือง) อุปสมบทเมื่อ ๑๓ ก.ค. ๒๔๖๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 51 : 18:16 น.  โดย : jeab742  


๕.วัดกลางบางซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓ บ้านตลาดขวัญ ถ.นนทบุรี ๑ ม.๖ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี มีพระอุโบสถหลังเก่าสร้างสมัยอยุธยา และมีพระพุทธโบราณปางห้ามญาติ สูง ๒.๗๐ เมตร “หลวงพ่อพระกาฬ” มีผู้นับถือจำนวนมาก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔ บริเวณนี้มีวัดเก่าติดกัน 3 วัด วัดหัวเมือง(วัดร้าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอใช้ ยังมีพระประธานอยู่) วัดกลางบางซื่อ (ติดปากคลองบางซื่อ) วัดท้ายเมือง (ติดมหาวิทยาลัยฯสุวรรณภูมิ) เจ้าอาวาส พระปลัดศรีมอย พุทฺธิสาโร (จันทร์ฟอง) อุปสมบทเมื่อ ๑๔ มี.ค. ๒๕๓๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 51 : 10:16 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๖.วัดกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐ เดิมชื่อ วัดส้มป่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ พระอุโบสถสร้างเมื่อ ๒๒๒๖ พร้อมพระประธาน ปางมารวิชัย เจ้าอาวาส พระมหาวิชิตพงศ์ ถิรปุญฺโญ (วิชิตพงศ์ บุญมี) อุปสมบทเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๙

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 51 : 10:17 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๗.วัดกู้ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ ม.๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ พระยาเจ่ง หัวหน้าชาวมอญ สร้างเดิมชื่อ “วัดท่าสอน” พ.ศ.๒๔๒๓ เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้มลงใกล้บริเวณวัด ได้กู้พระศพฯพร้อมเรือพระที่นั่ง ขึ้นไว้ที่วัดเป็นการชั่วคราว จึงขนานนามใหม่ว่า “วัดกู้” ภายในวัดสร้างพระตำหนักพระนางฯเป็นอนุสรณ์ไว้ เจ้าอาวาส พระครูวิมลสุวรรณกร (จนฺทวโร สมพงษ์ แพฟื้น) อุปสมบท ๒๗ ม.ย. ๒๕๒๔
การเดินทาง
รถยนต์ จากท่าน้ำปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดกู้มาตามถนนสุขาประชาสรรค์ ผ่านวัดบางพูดนอก สวนทิพย์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดกู้อยู่ด้านซ้ายมือ
เรือ เช่าเรือจากท่าน้ำปากเกร็ดแล่นมาทางเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จะเห็นท่าน้ำวัดกู้อยู่ทางขวามือ


ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 51 : 10:18 น.  โดย : jeab742  


๘.วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านคลองบางกอกน้อย ม.๘ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๓๗๙ โดยลูกหลานนางเกดได้ถวายที่ดินและทรัพย์สินสร้างวัดชื่อ “วัดเกด” มีพระอุโบสถเก่า(๒๓๗๙) และวิหาร(๒๔๘๒) ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ นายประยงค์ นางเล็ก ตั้งตรงจิตร ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร เจ้าอาวาส พระใบฎีกาวิเชียร วชิโร (นาคหยวก) อุปสมบท ๒๔ มิ.ย. ๒๕๒๒
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับวัดเกดไว้ใน นิราศพระประธม ว่า
. . . . วัดเกษนึกเกษน้อง . . . . . . . . . . นงพงา พี่เอย
หอมยิ่งหอมบุหงา . . . . . . . . . . . . . . .ตระหลบฟุ้ง
ยามแนบนุชนิทรา . . . . . . . . . . . . . . รมย์รื่น รวยแม่
กลิ่นตระหลบอบมุ้ง . . . . . . . . . . . . . ห่อนสิ้นกลิ่นหอม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 51 : 10:19 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๙.วัดเกาะพญาเจ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ม.๑ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ โดยพระยาเจ่ง คชเสนี สร้างเดิมชื่อ “วัดเกาะบางพูด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๐๘ ลูกหลาน “คชเสนี” นำโดยคุณหลวงบรินัย คชเสนี และขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดพญาเจ่า” เจ้าอาวาส พระปลัดประสิทธิ์ เขมรโต (ประสิทธิ์ คงค้าน) อุปสมบทเมื่อ ๔ ก.ค. ๒๕๓๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 3 ต.ค. 51 : 10:50 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๑๐.วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ม.๕ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๕ อยู่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังตั้งเมืองนนทบุรีเพียง ๓ ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๑๑๐ หมู่บ้านที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่า บ้านธาตุ โบราณสถานสำคัญภายในวัดแก้วฟ้า ได้แก่ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ปางมารวิชัย เรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ มี อุโบสถหลังเก่า สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๑๑๔ เป็นอาคารเครื่องก่อแบบผนังรับน้ำหนักขนาด ๕ ห้อง ฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาด้านหน้ามีพาไล ฝาผนังหุ้มกลอง ก่ออิฐจรตอกไก่ มีประตูด้านหน้า ๒ บาน ด้านหลังเป็นผนังทึบ มีช่องเล็ก ๆ หลังพระประธาน ๑ ช่อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๑ องค์ และพระอัครสาวก ๒ องค์ รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแดง ลวดลายจำหลักตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์ มีซุ้มทรงกูบช้างทวิมุขกำแพงแก้วลักษณะบัวหลังเจียด บริเวณทางเข้ากำแพงเป็นหัวเสาเม็ดทรงมัณฑ์อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ ๑ ช่อง มุมกำแพงแก้วด้านละ ๔ มุม มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่นอกกำแพงแก้ว ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ย่อมมุมไม้ยี่สิบ ฐานสิงห์ยอดบัวตั้งอยู่ ๑ องค์ เจ้าอาวาส พระครูปลัด ไพศาล กิตฺติภทฺโท(บำรุงแคว้น) อุปสมบทเมื่อ ๕ พ.ค. ๒๕๒๗
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๒-๔๔๗-๕๔๔๖,๐๒-กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน นิราศพระประธม ว่า

. . . . แก้วฟ้าอาวาศไว้ . . . . . . . . . . . . . สมญา วัดฤๅ
เฉกชื่อแก้วขนิษฐา . . . . . . . . . . . . . . . .พี่ร้าง
แก้วทิพย์เทียบแก้วตา . . . . . . . . . . . . . ดูเพรอด กว่าแฮ
แก้วทั่วฟ้าหล้าอ้าง . . . . . . . . . . . . . . . .เปรียบได้ไป่เสมอ ฯ๘๗๙-๙๙๗๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:31 น.  โดย : jeab742  


๑๑.วัดขวัญเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ บ้านบางข่า ม.๘ ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมชื่อ “วัดบางข่า” เจ้าอาวาส พระครูสมุห์บรรจง ฉนฺทวโร(จำปาโพธิ์) อุปสมบทเมื่อ ๖ ก.ค. ๒๔๘๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:33 น.  โดย : jeab742  


๑๒.วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรงสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทอง(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑) ได้ทรงปฏิสังขรณ์ เรียกว่า “วัดเขมา” หรือ “วัดเข็นมา” มีอายุกว่า ๖๐๐ปี สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๒ (พระราชมารดารัชกาลที่ ๔)ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ต่อมารัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า “วัดเขมาภิรตาราม” และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ศาลาการเปรียญ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และโปรดเกล้าฯให้ชะลอพระที่นั่งมูลมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวังไปสร้างเป็นโรงเรียนของวัดนี้(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ) ปูชนียวัตถุมี ๑.พระมหาเจดีย์ สูง ๑๕ วา(๓๐ เมตร) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒.พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย พ.ศ.๒๓๗๑ ๓.พระอินทร์แปลง อัญเชิญมาจากพระราชวังจันเกษม อยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พ.ย. ๒๔๐๑ (สมัยอยุธยาไม่ทราบอายุ) ๔.พระทรงเครื่องศิลปะเขมรขนาดใหญ่ ๒ องค์ ๕.พระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามญาติ ๔ องค์ ปางไสยาสน์ ๑ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์ และ๖.พระตำหนักแดงอีกองค์ เจ้าอาวาส พระราชปฏิภาณโกศล (ละเอียด สลฺเลโย ผลพูน) อุปสมบท เมื่อ ๒ มิ.ย. ๒๕๐๖
การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 184 หรือรถโดยสารสองแถวสายเรวดี-วัดปากน้ำ หรือเรือด่วนเจ้าพระยา โดยลงที่ท่าน้ำนนทบุรี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสาย 203 หรือโดยสารเรือข้ามฟากจากท่าน้ำบางศรีเมือง ไปฝั่งท่าน้ำนนทบุรีแล้วต่อด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 203

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:35 น.  โดย : jeab742  


๑๓.วัดเขียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ ม.๒ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี พระอุโบสถเก่า พ.ศ.๒๓๒๕ พระประธานปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สร้าเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๓ เดิมเป็นท่าเทียบเรือสำเภาพ่อค้าจีน จนมีพ่อค้าชาวจีนชื่อ นายเคี้ยง ได้รวบรวมเงินและแรงงานสร้างวัดใน พ.ศ. ๒๓๒๓ ชื่อ “วัดเคี้ยง” ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “วัดเขียน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ เจ้าอาวาส พระปลัดจุลภัค เขมวิโร(รักไทย เจริญชิพ) อุปสมบทเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๒๕๓๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:37 น.  โดย : jeab742  


๑๔.วัดคงคา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ม.๓ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ เดิมชื่อ “วัดโครก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๒๔๓๔ เจ้าอาวาส พระครูสุตวัฒน์ภิรม(ปภากโร ประภาส นาคหรั่ง) อุปสมบทเมื่อ ๑๑ ก.ค. ๒๕๒๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 51 : 12:38 น.  โดย : jeab742  


๑๕.วัดคลองขวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านคลองขวาง ม.๖ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เดิมชื่อ “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” เขตละหาร บางบัวทองในอดีตเป็นป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. เจ้าอาวาส พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ (อํสุธมฺโม วิสุทธิ์ อ่องลออ) อุปสมบทเมื่อ ๕ มิ.ย. ๒๕๓๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 17:45 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๑๖.วัดคลองขุนศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านคลองขุนศรี ม.๓ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๙ ม.ค. พ.ศ.๒๔๕๒ เขตบางเลน นครปฐม ชาวบ้านเรียก “วัดขุนศรีเจริญราษฏร์” ต่อมาโอนเขตเป็นจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๐เจ้าอาวาส พระอธิการสุรินทร์ ฐานวโร (สุรินทร์ นราแหวว) อุปสมบทเมื่อ ๙ มิ.ย. ๒๕๓๓

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 17:46 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๑๗.วัดคลองเจ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านคลองทวีวัฒนา ม.๒ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ บริเวณวัดเป็นป่าทึบ หม่อมเจ้าทวีวัฒนาวงศ์ ได้ขุดคลอง ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดเรียกว่า “วัดคลองบางเจ้า” หรือ “วัดคลองทวีวัฒนา” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๐๐ เจ้าอาวาส พระอธิการทวีป ยุตฺตธมฺโม (ทวีป นุสิทธิ์)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 17:47 น.  โดย : jeab742  


๑๘.วัดคลองตาคล้าย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ บ้านคลองตาคล้าย ม.๒ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๔๖๙ เจ้าอาวาส พระครูถาวรสุตกิจ (ถาวโร เจียม แซ้ซื้อ) อุปสมบทเมื่อ ๒๙ ม.ย.๒๕๑๔

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 17:48 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๑๙.วัดค้างคาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ ม.๔ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒ ม.ค. ๒๓๒๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑ พ.ค. ๒๓๓๔ เจ้าอาวาสพระอธิการประมวล ถิรงฺกโร (ประมวล ศรีจาด) อุปสมบทเมื่อ ๓ มิ.ย. ๒๕๐๒

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 51 : 17:49 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๒๐.วัดแคนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ ถ.สนามบินน้ำ ม.๒ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๓ เจ้าอาวาส พระครูศรีสิทธิการ (ธมฺมเวที สมใจ ศรีทองอุทัย) อุปสมบทเมื่อ ๙ เม.ย. ๒๕๒๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:17 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๒๑.วัดแคใน ตั้งอยู่ที่ ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตโต (สามา) อุปสมบทเมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๓๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:20 น.  โดย : jeab742  


๒๒.วัดโคนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๔ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๗ ก.ค. ๒๕๓๐ เจ้าอาวาส พระอธิการประดิษฐ์ สาทโร (ประดิษฐ์ ศิลาอ่อน) อุปสมบทเมื่อ ๕ ก.ค. ๒๕๑๓

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:21 น.  โดย : jeab742  


๒๓.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘/๒ ม.๗ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๐ ส.ค. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๕ เจ้าอาวาส พระครูนนทวีรวัฒน์ (วีรธมฺโม สมเด็ด มีนุสรณ์) อุปสมบทเมื่อ ๓๐ เม.ย. ๒๕๑๗

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:21 น.  โดย : jeab742  


๒๔.วัดจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๖ ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๓๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๙ ม.ค. ๒๓๓๘ เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ศักดา โอภาโส(แสงทอง) อุปสมบทเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๒๕๓๒

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:22 น.  โดย : jeab742  


๒๕.วัดจำปา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบางขุนกอง ถ.นครอินทร์ ม.๓ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๑๙๓ พระอุโบสถเก่าแก่ สร้างเมื่อ ๒๑๙๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๗ เจ้าอาวาส พระครูวินัยธรสำเริง อโสโก (สอาดเย็น) อุปสมบทเมื่อ ๔ ก.ค.๒๕๑๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:23 น.  โดย : jeab742  


๒๖.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถ.สนามบินน้ำ ม.๕ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๐ เดิมชื่อ “วัดแจ้ง” ต่อมาพลโทพระยาสโมสรสรรพการ(ทัด) ศิริสัมพันธ์ ได้มาบูรณะใหม่หมด จึงไดชื่อว่า “วัดแจ้งศิริสัมพันธ์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เจ้าอาวาส พระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์ (ฐิตญาโณ ประจวบ มุตตาฟา)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:24 น.  โดย : jeab742  


๒๗.วัดฉิมพลี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ บ้านโอ่งอ่าง ม.๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี วัดนี้เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตั้งวัดเมื่อใดไม่ปรากฎ เดิมชื่อ “วัดป่าฝ้าย” ได้ถูกทิ้งร้างพร้อมกับวัดป่าเลไลยก์ที่อยู่ติดกัน ตั้งแต่ พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๘ จนปี ๒๓๑๗ พระเจ้าตากสินได้ให้ชาวมอญมาอาศัย วัดจึงถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ ชาวมอญเรียก “เภียะฝ้าย” แปลว่าวัดป่าฝ้าย จนถึงรัชกาลที่ ๒ ประมาณ พ.ศ.๒๓๕๘ ได้บูรณะวัดครั้งใหญ่ และเปลี่ยนชื่อ “วัดฉิมพลีสุทธาวาส” มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ อุโบสถ เป็นอุโบสถขนาดเล็กแต่มีความงดงามเป็นเลิศ อาจกล่าวได้ว่าเป็นโบสถ์สมัยอยุธยา ที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทย พระเจดีย์ เหนือโบสถ์มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นเจดีย์มุมสิบสอง และมีเจดีย์องค์เล็ก ๔ องค์ล้อมเจดีย์องค์ใหญ่ เจดีย์ทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยม องค์ระฆังพระเจดีย์ประดับด้วยกระจกสีทั้งหมด ซึ่งดูแปลกกว่าเจดีย์ที่อื่นๆ และดูสวยงาม เจ้าอาวาส พระสมศักดิ์ มุนิวํโส(ดอกเมฆ) อุปสมบทเมื่อ ๕ ม.ค. ๒๕๓๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:25 น.  โดย : jeab742  


๒๘.วัดเฉลิมพระเกียรติ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเยื้องศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑ กม. ตั้งวัดเมื่อ ๒๓๙๐ เป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมือง วัดอยู่ในเขตป้อมเก่า รัชกาลที่ ๓ ให้พระยาคลัง(ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองสร้าง เป็นการถวายพระเกียรติ พระอัยการพระวัยก์ และสมเด็จพระชนนี แห่งพระองค์ สร้างวัดยังไม่เสร็จ โปรดให้พระยาทิพกรวงศ์ (นำ บุญนาค) ต่อมารัชกาลที่ ๔ ทรงรับพระราชภารกิจในการสร้างวัดจนแล้วเสร็จ ภายในวัดมีพระอุโบสถสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจรดเศียร 8 ศอก 2 คืบ 4 นิ้ว พระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา" ในพระวิหารขวา ประดิษฐาน “พระศิลาขาว” พระการเปรียญหลวง(ซ้าย) ประดิษฐาน “พระพุทธปฏิมากรชัยวัฒน์” และพระมหาเจดีย์ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และเป็นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีฝ่ายมหานิกาย พระธรรมกิตติมุนี (ฐานมงฺคโล สาย ศรีมงคล) เกิด ๒๒ พ.ย. ๒๔๗๖ อุปสมบท ๑๙ เม.ย. ๒๔๙๗ เจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
วัดนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพ.ศ. ๒๕๓๖ จากสมาคมสถาปนิกสยาม สถาปัตยกรรมในวัดที่น่าสนใจได้แก่ พระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓ (คือ ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมาผสม) หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วยไม่เคลือบสี ถือปูนทับแนวทำเป็นลอนลูกฟูกแบบเก๋งจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี สลับลวดลายใบดอกพุดตาน กระจังฐานพระ ช่อฟ้าใบระกา ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสลับลายจากประเทศจีน ผนังด้านในเขียนสีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง มีช่อดอกพุดตานภายใน เพดานลายฉลุปิดทอง ซุ้ม ประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นรูปใบและดอกพุดตาน พื้นประดับกระจก
ผนังภายในพระอุโบสถเขียนสีลายดอกไม้ร่วง บานประตูหน้าต่างเขียนลายทองรดน้ำ กรอบประตูหน้าต่างประดับปูนปั้นยกดอกพุดตาน พื้นประดับกระจกส่วนด้านในของบานประตูหน้าต่างเขียนรูปกอบัว ดอกบัว นก และสัตว์น้ำ
พระประธานในพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ มีตำนานเล่าว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้ขุดแร่ทองแดงที่อำเภอจัณทึก จังหวัดนครราชสีมา ได้แร่ถลุงเป็นเนื้อทองแดงมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนาก่อน จึงโปรดเกล้าฯให้หล่อพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอาราม ซึ่งทรงสร้างใหม่ ๒ พระอาราม คือ วัดราชนัดดากับวัดเฉลิมพระเกียรติ และยังได้โปรดเกล้าฯให้หล่อพระพุทธรูปปางอื่นอีก ๓๔ ปางด้วย พระประธานนี้หล่อเสร็จเรียบร้อยเมื่อพ.ศ.๒๓๘๙ เฉพาะที่อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดราชนัดดานั้น เวลาชักเคลื่อนองค์พระไปวัดเกิดอาเพศ ตะเฆ่ (เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ) ประดิษฐานพระไปทับเอาเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) กับทนายอีก ๒ คน ตาย เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ถวายพระนามพระประธานว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา”
ภายในพระวิหารหลวง หรือเรียกกันว่า วิหารพระศิลาขาว อยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๑ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวาเป็นพระศิลานั่งพับเพียบซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงองค์เดียว พระเจดีย์ อยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง มักเรียกกันว่า ทรงลังกา เนื่องจากได้รับแบบอย่างมาจากลังกา พร้อมกับการเผยแพร่เข้ามาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ มีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้นสูง ๔๕ เมตร ภายในบรรจุพระบรมธาตุ
ยังมีถาวรวัตถุอื่นที่สำคัญ เช่น การเปรียญหลวง อาคารแบบผสมระหว่างอาคารทรงไทยกับเครื่องบนหลังคาแบบจีน ลักษณะเป็นตึกทรงโรงมีเสาอยู่ข้างใน ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรชัยวัฒน์ ซึ่งหาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมี กุฏิทรงไทย อยู่ด้านเหนือเขตพุทธาวาสจำนวน ๒๐ หลัง เป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ถุนสูง กำแพงแก้วและป้อมปราการ เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเหมือนกับกำแพงพระบรมมหาราชวัง มีป้อมปราการทั้งสี่มุม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพระศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์พันธุ์พุทธคยาที่ได้มาสมัยรัชกาลที่ ๔
การเดินทาง
รถยนต์ เข้าไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อยแล้วเลี้ยวเข้าท่าน้ำนนทบุรี(ฝั่งธนบุรี) จะมีป้ายบอกทางตลอด หากมาจากฝั่งกรุงเทพฯข้ามสะพานพระราม ๕ แล้วแยกเข้าถนนบางกรวย–ไทรน้อย หรือข้ามจากสะพานพระนั่งเกล้า ถึงแยกบางพลู เลี้ยวซ้ายผ่านวัดสวนแก้ว ขับไปตามทางมีป้ายบอกทางเช่นกัน
เรือ นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปยังท่าน้ำนนทบุรีแล้วลงเรือหางยาวประจำเส้นทางไปคลองบางใหญ่ ออกจากท่าน้ำนนทบุรีทุก ๒๐ นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕ นาที
รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือรถสองแถวจากท่าน้ำนนทบุรี (ฝั่งธนบุรี)
*หมายเหตุ-พระวิหารขวาบรรจุพระอัฐิพระอัยิกา(ยาย)และพระราชชนนี พระวิหารซ้ายบรรจุพระบรมอัฐิ(ส่วนหนึ่ง)รัชการที่ ๓ จากความทรงจำของผู้เขียน(สุขนิรันดร์ ดาวเรือง) จากหนังสือ เจ้าชีวิต และหนังสือจดหมายเหตุ(จำเล่นละเจ้าของหนังสือไม่ได้ ค้นหาไม่พบ)

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:26 น.  โดย : jeab742  


๒๙.วัดชมภูเวก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ ถ.สนามบินน้ำ ม.๔ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ เดิมชื่อ “วัดชมพูวิเวก”ครั้งชาวมอญ อพยพหนีพม่ามาอยู่ในบริเวณนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้พบซากโบราณสถานที่มีมาอยู่ก่อน จึงได้ร่วมกันสร้าง พระมุเตา คือพระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่นำมาจากเมืองมอญ เป็นที่สักการบูชา มีพระอุโบสถเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์หลังเก่าเป็นภาพพุทธประวัติและทศชาติ ประดิษฐานพระประธานสมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ นอกจากนี้บริเวณวัด ยังมีพระเจดีย์รามัญ เรียกว่า “พระมุเตา” สร้างโดยพระสงฆ์จากเมืองมอญเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ สันนิษฐานว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระวิหาร ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ ขนาดสามห้อง ฝาผนังด้านในมีภาพจิตรกรรม เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า และภาพพุทธประวัติ เดิมในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง
รูปปูนปั้นหลวงพ่อฟ้าผ่า เป็นรูปปั้นพระสงฆ์ชาวมอญ มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก เคร่งครัดในด้านวิปัสสนาเป็นพระเถรผู้ใหญ่ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงให้ความนับถือมาก และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมหาชนทั่วไป เมื่อท่านมรณภาพขณะที่ไฟพระราชทานมาถึง ฟ้าได้ผ่าลงที่ปราสาทตั้งศพ ไฟลุกไหม้สรีรศพของท่านในเวลาเดียวกัน ผู้คนจึงขนานนามท่าน “หลวงพ่อฟ้าผ่า”
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๑๑ เจ้าอาวาส พระครูศรีกิตติธาดา (ธมฺมวาที สังวาล โพธิ์น้อย) อุปสมบท ๖ พ.ค. ๒๔๙๓
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย ๖๙ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๑๘๔ หรือโดยสารรถสองแถวเล็กจากท่าสะพานพระนั่งเกล้า

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 51 : 08:27 น.  โดย : jeab742  


๓๐.วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยพระวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘/๘ ถ.ติวานนท์ ม.๑ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๕๐๓ เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมที่ร่มรื่นภายใต้ร่มไม้ที่มีอยู่ทั่วบริเวณวัดและมีการบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย์ โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุเป็นพระผู้ปฎิบัติธรรมที่ลือชื่อ เป็นที่รู้จักและนับถือของคนทั่วไป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๙ ก.พ. ๒๕๐๔ เจ้าอาวาส พระเทพปริยัติเมธี (ธีรปญฺโญ รุ่น รักษ์วงศ์) อุปสมบท ๒๘ มิ.ย. ๒๕๑๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 08:58 น.  โดย : สุขนิรันดร์ ดาวเรือง  


๓๑.วัดชลอ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๓ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ พระอุโบสถหลังเก่าอายุกว่า ๔๕๐ ปี แบบเรือสำเภา ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๒ วัดนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้ทรงเสด็จทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดนนทบุรีเรื่อยมาทางคลอง “ ลัด” ในปัจจุบันเรียกว่า “คลองบางกรวย” พระองค์ทรงเห็นว่า ที่ตรงนี้น่าจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่ง แต่เนื่องจากบริเวณนั้นในอดีตเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจีนล่มและจมลง มีลูกเรือล้มตายมาก มีความเชื่อว่าเป็นที่อาถรรพ์ ในระหว่างการก่อสร้างก็มีอุปสรรคนานัปการ จึงทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐานกับเทพยดาและมีพระสุบินนิมิตไปว่า ชายจีนชรามากราบทูลว่า ต้องสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาเพื่อการแก้เคล็ด จึงทรงสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ได้ทรงพระราชทานนามวัดดังกล่าวว่า” วัดชลอ” วัดชลอถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาโดยตลอดเพิ่งจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาในรัชกาลที่ ๓ หรือ รัชกาลที่ ๔ สิ่งที่น่าชมในวัดนี้คือ โบสถ์เรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยหลวงพ่อวัดชลอหรือท่านพระครูนนทปัญญาวิมล ได้เล่าถึงนิมิตรเห็นเรือหงส์ลอยมาอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่า (โบสถ์ที่มีลักษณะเหมือนเรือสำเภา) จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้าง เจ้าอาวาส พระครูปลัด ทนงค์ ฐิตรํสี(ธรรมศูนย์) อุปสมบท ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๕ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๔๔๗-๕๑๒๑, ๐๒-๘๘๓-๙๒๗๗
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงนิพนธ์ไว้ใน นิราศพระประธม ของพระองค์ท่านว่า
. . . . วัดชลอคิดใคร่จ้าง . . . . . . . . . . คนจร
ปลอบชลอบรรจฐรณ์ - . . . . . . . . . . แท่นน้อง
มาร่วมเรือที่นอน . . . . . . . . . . . . . . .แนบน่อย หนึ่งนา
คิดบ่สมคิดข้อง . . . . . . . . . . . . . . . . ขัดแค้นคำชลอ ฯ
สุนทรภู่ ผ่านหน้าวัดชะลอคราวไปพระประธม ได้เขียนไว้ใน นิราศพระประธม ว่า
วัดชะลอใครหนอชะลอฉลาด
เอาอาวาสมาไว้ให้อาศัยสงฆ์
ช่วยชะลอวรลักษณ์ที่รักทรง
ให้มาลงเรือร่วมนวมที่นอน ฯ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 08:59 น.  โดย : jeab742  


๓๒.วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ม.๔ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๗ เม.ย. ๒๓๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์บุญญวัฒน์ อคฺคธมฺโม(ทับทิมเทศ) อุปสมบท ๕ ธ.ค. ๒๕๒๓

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:00 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๓.วัดเชิงกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖/๓ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๑ ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อประมาณ ๒๓๑๐ ขาดการบำรุงจนร้าง กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเป็นวัดใหม่ วันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๑๒ ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดป่า” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๘ มิ.ย.๒๕๑๖ เจ้าอาวาส พระสมุห์ณัฐวุฒิ ฐิตธมฺโม (พลอยสีสังข์) อุปสมบท ๒๔ มี.ค.๒๕๑๓

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:01 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๔.วัดเชิงเลน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ม.๘ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี สันนิษฐานสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง พร้อมวัดท้ายอ่าว(ร้าง) และวัดเชิงท่า(ร้าง) ทรุดโทรมลงจนปี พ.ศ.๒๔๕๐ เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดใหม่ และขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๕๖ เจ้าอาวาส พระครูนนทคุณพิพัฒน์(อมโร ประเสริฐ อมรี) อุปสมบท ๑๔ พ.ค. ๒๕๓๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:03 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๕.วัดโชติการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ม.๓ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐เดิมชื่อ “วัดสามจีน” มีพระอุโบสถเก่าแก่สวยงานตามศิลปะจีน เจ้าพระยาโชดึกราชเศรษฐี ได้ทำการบูรณะและก่อสร้างอีกหลายรายการ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๕ ธ.ค.๒๔๖๐ ซุ้มประตูหน้าต่างที่พระอุโบสถเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ บานประตูวิหารเป็นไม้จำหลักรูปเซี่ยวกางสวยงามมาก โบราณสถานในวัดได้แก่ วิหารทรงโรงก่ออิฐถือปูน ๓ ห้อง ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีจิตรกรรมฝาผนังภายใน ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติตอนต่างๆ เช่น ตอนมารผจญ ตอนสัตตมหาสถาน ตอนเสด็จโปรดพุทธมารดาเสด็จจากดาวดึงส์ เจ้าอาวาส พระวินัยธรถวิน ถาวโร (กรใหม่) อุปสมบทเมื่อ ๖ เม.ย. ๒๕๓๓
การเดินทาง
ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปวัดสังฆทานจะมีป้ายชี้บอกตลอดทาง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:04 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๖.วัดซองพลู ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านบางขุนกอง ม.๒ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๕ พระอุโบสถเก่าแก่หน้าบันไม้สักแกะสลักนารายณ์ทรงครุฑ(เป็นพระวิหาร) เจ้าอาวาส พระครูวิสิฐกิตติญาณ(กิตฺติญาโณ จุฬาวัล แสงใส) อุปสมบทเมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๒๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:05 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๗.วัดดอนสะแก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๔ ม.๑๖ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี
วัดดอนสะแกเคยเป็นวัดร้างมาก่อนราว 200 ปี ( อยุธยาตอนปลาย ) จากประวัติจากคนเก่า ๆ เล่าต่อกันมาว่า แต่เดิมวัดดอนสะแกเป็นป่าสะแกมีลักษณะเป็นที่โล่งและเป็นที่ดอน สมัยก่อนพระสงฆ์มีการทำพิธีกรรมร่วมกัน พระสงฆ์จึงต้องเดินเท้าเพื่อเพื่อมาร่วมพิธีดังกล่าว การเดินทางด้วยเท้าจึงเป็นการเดินทางที่ลำบากและใช้เวลานาน จึงต้องมีการพักค้างแรม ณ ป่าดอนสะแกแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของวัดดอนสะแก เพราะเป็นวัดร้าง จึงถูกนายทุนและข้าราชการโกงออกโฉนดขายให้หมู่บ้าน ชาวบ้านทนไม่ได้ ปี๒๕๓๗ จึงกราบอาราธนา พระสมุห์วิศาล ติกฺขญาโญมาจำพรรษาที่วัดร้าง จนถึง ๒๕๔๔ จึงได้กราบอาราธนา พระวรวุฒิ มหาลาโภ มาจำพรรษาที่วัดร้าง จนถึงปี ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการขอออกโฉนด จัดตั้งวัดขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าอาวาสองค์แรก พระครูสังฆรักษ์วรวุฒิ มหาลาโภ (เวชประสิทธิ์) อุปสมบทเมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๔๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:05 น.  โดย : คม คัทเตอร์  


๓๘.วัดแดงธรรมชาติ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑ บ้านวัดแดง ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นที่รวบรวมของใช้เก่าแก่เพื่อให้เป็นที่ศึกษาของอนุชนคนรุ่นหลัง เจ้าอาวาส พระครูปรีชาพัฒนาโสภณ(ถาวโร ชาญ เชยอักษร) อุปสมบทเมื่อ ๑๑ เม.ย. ๒๕๑๒

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 51 : 09:06 น.  โดย : สุขนิรันดร์  


๓๙.วัดแดงประชาราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๖ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๓ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ ร้างอยู่ประมาณ ๑๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ตั้งวัดใหม่ชื่อ “วัดแดงเปรมประชาราษฎร์” เจ้าอาวาสถูกฆาตกรรม ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ เจ้าอาวาสองค์ใหม่จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแดงประชาราษฎร์” เจ้าอาวาส พระอธิการพิเชษฐ์ อภิชาโต (แสงสวรรค์) อุปสมบทเมื่อ ๒๗ ก.ค. ๒๕๓๙

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in E:\vhosts\thai-tour.com\httpdocs\wb\view_topic.php on line 224