Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  [180]  
ข้อความเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 55 : 08:51 น.  โดย : ร.๓๑ พัน.๓ รอ.  


อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17901 โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 57 : 13:30 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ในหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานหนัก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ทุกคนมีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17902 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 14:56 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17903 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 14:56 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองพระองค์ให้มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17904 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 14:57 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอน้อมดวงจิตเพื่อถวายในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17905 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 14:59 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17906 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 14:59 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17907 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:00 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทำตัวเป็นคนดี สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17908 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:02 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17909 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17910 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17911 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทรงพัฒนาทุกย่อมหญ้าเพื่อปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17912 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:04 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เรายึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17913 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:04 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย เพื่อในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17914 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:04 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17915 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:05 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17916 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:05 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

รู้รักสามัคคีเพื่อเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17917 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:05 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

แม้จะไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมดูแลราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17918 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:06 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทำดีเพื่อในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17919 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:06 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17920 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:06 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17921 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:07 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียว
หรือรวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทย เพื่อพ่อของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17922 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:07 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เห็นตอนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน จะต้องมีแผนที่กับดินสอ กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก
ติดไปตลอดเวลา ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านให้มหาดเล็กถือให้เลย จะทรงถือเองตลอดเวลา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17923 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:08 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17924 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:08 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17925 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:09 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17926 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:09 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17927 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:09 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17928 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:10 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17929 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:10 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17930 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:10 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17931 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:11 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17932 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:11 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวสยาม รวมใจ รัก ในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17933 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:12 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17934 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:12 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17935 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:12 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17936 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:13 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17937 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:13 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17938 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17939 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17940 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17941 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:15 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17942 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:15 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17943 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:15 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17944 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:16 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17945 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:16 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17946 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:17 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดวามจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17947 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:17 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17948 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:17 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17949 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:18 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17950 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:18 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

การกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพื่อพ่อของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17951 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล
ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญพระพลานามัยแข็งแรง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17952 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17953 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17954 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ยามวิกฤติพ่อช่วยไว้ ยามทุกข์ใจพ่อปลอบขวัญ นิจนิรันดร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17955 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:21 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ชาติไทยเรืองนาม ด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17956 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:21 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

พระบิดาผู้มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17957 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:21 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

ผองข้าฯขออภิวาท แทบเบื้องบาทพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17958 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

น้ำพระทัย มอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17959 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

" สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา "

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 17960 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : ฝกพ.ศปก.ทบ.  

เราทุกคนมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นข้าพระบาทได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  [180]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว