สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ปัตตานี

จองที่พักปัตตานี ราคาถูก...

ปัตตานี > แผนที่ปัตตานี > ที่พักปัตตานี > ร้านอาหาร > ของฝาก > การเดินทาง > ประวัติ > เทศกาลรื่นเริง


 

 ประวัติและอาณาเขต, ปัตตานี
 
 

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออก ของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ 2,052 ตร.กม. และเป็นจังหวัดที่มี ขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต ภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือแม่น้ำตานี และแม่น้ำสายบุรี ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนโดยฝนจะตกชุกระหว่างเดือน ธันวาคม-มกราคม

ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูในมาเลเซีย

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

ปัจจุบันยังมี ซากเมืองเก่า ของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่ อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติด ชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตรจึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางการ ปกครอง การค้า และวัฒนธรรมมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถาน ทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  dried_tree_sunset.jpg (4457 bytes)  
ท่องเที่ยว

action.gif (910 bytes) การปกครอง

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ                จดกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้                    จดกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก          จดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก            จดกับอ่าวไทย

แผนผัง ปัตตานี
::: ประวัติ ปัตานี
::: ทัวร์ปัตตานี
::: ที่พัก ปัตตานี
 
::: เที่ยวปัตตานี:
::: อำเภอเมืองปัตตานี
::: อำเภอโคกโพธิ์
::: อำเภอไม้แก่น

::: อำเภอมายอ

::: อำเภอหนองจิก

::: อำเภอปะนาเระ
::: อำเภอสายบุรี
::: อำเภอยะรัง
::: อำเภอยะหริ่ง
::: การเดินทาง ปัตตานี
  ::: แผนที่ ปัตตานี
::: เทศกาล ปัตตานี
::: ร้านอาหาร ปัตตานี
::: ของฝาก ปัตตานี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว