สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

นครศรีธรรมราช

Nakornsithammarat English Version Click Here.......


 
นครศรีธรรมราช
"เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสาม กษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"
 
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 พระพุทธสิหิงค์
 หอพระอิศวร
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หอพระพุทธสิหิงค์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หอพระอิศวร  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระมหาธาตุ  
ท่องเที่ยว
 หอพระนารายณ์
 พระวิหารสูง
 กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หอพระนารายณ์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระวิหารสูง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เรือนไทย  
ท่องเที่ยว
 วัดสวนป่าน
 สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
 วัดสวนหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าสำนักสงฆ์  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศิลปะนูนสูง  
ท่องเที่ยว
 เก๋งจีนวัดประดู่และวัดแจ้ง
 เจดีย์ยักษ์
 วัดท้าวโคตร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เก๋งจีนวัดแจ้ง  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เจดีย์ยักษ์  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระพุทธในโบสถ์หลังเก่า  
ท่องเที่ยว
 
 บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
 กำแพงเมือง
 สนามหน้าเมือง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หนังตะลุงของคุณลุงสุชาติ ทรัพย์สิน  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  กำแพงเมือง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สนามหน้าเมือง  
ท่องเที่ยว
 สำนักงานโบราณคดีและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 11
 ศาลาโดหก
 สระล้างดาบศรีปราชญ์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อาคารพิพิทธภัณฑ์  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลาโดหก  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สระล้างดาบศรีปราชญ์  
ท่องเที่ยว
 
 อนุสาวรีย์ไทย
 พิพิทธภัณฑ์เมือง
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อนุสาวร๊ย์ยุวทหาร  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พิพิทธภัณฑ์เมือง  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนสมเด็จย่า  
ท่องเที่ยว
 
 บางปู
   
     
 อำเภอลานสกา
 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
 น้ำตกกะโรม
 บ้านคีรีวง
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกกะโรม  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านคิรีวง  
ท่องเที่ยว
 
 ยอดเขาหลวง
   
     
 อำเภอพรหมคีรี
 เรือนรับรองเมืองนคร
 วัดเขาขุนพนม
 น้ำตกพรหมโลก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางเข้าเรือนรับรอง  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบสถ์มหาอุตถ์  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกพรหมโลก  
ท่องเที่ยว
 
 น้ำตกอ้ายเขียว
 น้ำตกปลายอวน
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  น้ำตกอ้ายเขียว  
ท่องเที่ยว
 
   
 กิ่งอำเภอนบพิตำ
 น้ำตกกรุงชิง
 ล่องแก่งคลองกลาย
 ถ้ำหงส์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_kungching.jpg (3941 bytes)  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  elephantriding_klongklai.jpg (5352 bytes)  
ท่องเที่ยว
 
 
     
 น้ำตกยอดเหลือง
   
     
 กิ่งอำเภอช้างกลาง
 น้ำตกท่าแพ
 น้ำตกสวนอาย
 น้ำตกสวนขัน
     
 อำเภอถ้ำพรรณรา
 วัดถ้ำทองพรรณรา
   
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดถ้ำทองพรรณรา  
ท่องเที่ยว
   
     
 อำเภอขนอม
 หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
 อ่าวขนอม
 วัดกระดังงา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 ถ้ำเขาวังทอง
 เขาพลายดำ
 อ่าวท้องหยี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 วัดธาตุธาราม
 วัดเจดีย์หลวง
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 อำเภอสิชล
 หาดสิชล
 หาดหินงาม
 หาดคอเขา (หาดปิติ)
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หาดสิชล  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หาดหินงาม  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หาดคอเขา  
ท่องเที่ยว
 
 น้ำตกสี่ขีด
 แหล่งโบราณคดีเขาคา
 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โบราณสถานเขาคา  
ท่องเที่ยว
 
 
 อำเภอท่าศาลา
 อุทยานแห่งชาติเขานัน
 หาดสระบัว
 โบราณคดีวัดโมคลาน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_kaonan.jpg (5318 bytes)  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หาดสระบัว  
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดโมคลาน  
ท่องเที่ยว
 
 อำเภอปากพนัง
 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
 ชายทะเลปากพนัง และแหลมตะลุมพุก
 บ้านรังนก
     
 วัดนันทาราม
   
     
 อำเภอพิปูน
 ศิลาจารึกเขาช่องคอย
 หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ
 
     
 อำเภอทุ่งสง
 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 ถ้ำตลอด
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  waterfall_yong.jpg (6686 bytes)  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ถ้ำตลอด  
ท่องเที่ยว
 
     
 อำเภอนาบอน
 น้ำตกคลองจังและเดินป่าเขาหมน
   
     

แผนผัง นครศรีธรรมราช
::: ประวัติ นครศรีธรรมราช
::: ทัวร์นครศรีธรรมราช
::: โรงแรมนครศรีธรรมราช
::: ที่พักนครศรีธรรมราช
::: เที่ยวนครศรีธรรมราช:
::: อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
:::
อำเภอขนอม
:::
กิ่งอำเภอช้างกลาง

:::
อำเภอลานสกา
:::
อำเภอนาบอน
::: อำเภอนบพิตำ
:::
อำเภอปากพนัง
:::
อำเภอพิปูน
:::
อำเภอพรหมคีรี
:::
อำเภอสิชล
:::
อำเภอถ้ำพรรณรา
:::
อำเภอท่าศาลา
:::
อำเภอทุ่งสง
::: การเดินทาง นครศรีธรรมราช
  ::: แผนที่ นครศรีธรรมราช
::: เทศกาล นครศรีธรรมราช
::: ร้านอาหาร นครศรีธรรมราช
::: ของฝาก นครศรีธรรมราช

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว