สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

เลย

แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว ภูเรือ คลิกได้เลย..............

เลย > ที่พักเลย > แผนที่เลย ร้านอาหารเลย > การเดินทางเลย > ประวัติเลย > เทศกาลเลย

อำเภอภูเรือ, เลย
 

  อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ
ตั้งอยู่ตำบลปลาบ่า เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านวิชาการในการศึกษาค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผล ทั้งของเมืองหนาวและพืชสวนของท้องถิ่นที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศและระบบนิเวศ ได้แก่ ทุ่งซัลเวีย แปลงไม้กฤษณา สวนไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ แปลงสตรอว์เบอร์รี่ โรงเรือนเพาะชำ ไม้กระถาง จากนั้นก็ถ่ายทอดเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่เกตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวควรไปช่วงเดือนกันยายน-เมษายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 042-891199, 042-891398

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 

หมู่บ้านสุดหนาวในสยาม จุดกำเนิดต้นน้ำป่าสัก (สักหง่า)
อยู่ที่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า เป็นที่คอยชม แม่คะนิ้ง หรือเกร็ดน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รถสามารถขึ้นยอดเขาด้านหน่วยพิทักษ์โคกกระบา และเดินเท้าเที่ยวชมลานหิน สวนสน หน้าผาหิน ทุ่งหญ้า และดอกไม้ป่า โทร. 0 4280 1955

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 

 น้ำตกปลาบ่า หรือน้ำตกตาดสาน
อยู่ที่หมู่ 1 บ้านปลาบ่า ตำบลปลาบ่า เป็นน้ำตกที่ตกมาจากแผ่นหินขนาดใหญ่อย่างสวยงามลงสู่แอ่งน้ำ เบื้องล่างเหมาะสำหรับเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร บริเวณน้ำตกยังไม่มีร้านอาหาร
การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 203 (ภูเรือ-ด่านซ้าย) บริเวณหลักกม.ที่ 57-58 เลี้ยวซ้ายตรงสถานีทดลองเกษตรที่สูง-ภูเรือ (บ้านกกโพธิ์) เข้าไปตามทางราดยาง 6.7 กม. ก็จะถึงบ้านปลาบ่า จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางอีกประมาณ 2 กม. จะถึงน้ำตก รวมระยะทางจากอำเภอภูเรือถึงน้ำตก 18 กม. นักท่องเที่ยว

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

น้ำตกสองคอน
อยู่ที่บ้านสองคอน ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ห่างจากถนนเลย-หล่มสัก บริเวณแยกบ้านกกโพธิ์-แสนเอี้ยม ประมาณ 16 กม. เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีลานหินเหมาะสำหรับการพักผ่อน-หย่อนใจเป็นอย่างมากเส้นทางเข้าไปสะดวกเส้นทางก่อนถึงสถานีทดลองพืชไร่เกษตรที่สูง

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 ทุ่งคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีบริการห้องน้ำ ที่จอดรถ และที่พักนักเดินทาง พร้อมจำหน่ายสินค้าโอทอป โทร.0 4289 9004

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-----------------------------------------------------------------

 สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือชาโต เดอ เลย

ใช้เส้นทางสายเมืองเลย-ภูเรือ-ด่านซ้าย ระยะทางประมาณ 65 กม. เป็นสวนองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกองุ่นนับพันไร่ ทั้งองุ่นรับประทานสดและองุ่นสำหรับผลิดไวน์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าชมภายในสวนได้ บริเวณด้านหน้าเป็นร้านค้าจำหน่ายผลองุ่นสด ผักปลอดสารพิษ ไวน์ชาโต เดอ เลย บรั่นดีวิกตอรี และสินค้าที่ระลึกต่างๆ หากสนใจที่จะเข้าชมโรงงานผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 042-891970

-----------------------------------------------------------------

 ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง

เป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดอกเมืองหนาวของเกษตรกรที่มีมากมายหลายชนิด สามารถชมความงามของไม้ดอกและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน

การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 203 สาย เลย-ภูเรือ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม.

-----------------------------------------------------------------

  คำนวนเนิร์สเซอรี

อยู่ห่างจากตัวอำเภอภูเวียง 3 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับ โดยเฉพาะพีทูเนียแขวนและคริสต์มาส นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพรรณไม้และเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ โทร.042-8011389
การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 203 สายภูเรือ-ด่านซ้าย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม.

-----------------------------------------------------------------

 ไร่สัณยา

ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งแล่น ไร่นี้ผลิตเห็ดหอมตลอดทั้งปี เพื่อจำหน่ายในท้องถิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของฝากกลับบ้านจากไร่ได้ นอกจากนี้ ยังมีที่พักบริการ สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่โทร 081-9543573, 0819757623

-----------------------------------------------------------------

 สวนส้มสยามภูเรือ

ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งแล่น เป็นสวนส้มโชกุนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ปลูกนับร้อยไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวนและเลือกซื้อส้มโชกุนที่มีรสชาติหวานอร่อยเป็นของฝากได้ สอบถามโทร. 081-9754212

-----------------------------------------------------------------

 บริษัท เอส เอ จำกัด

ตั้งอยู่ที่บ้านกกโพธิ์ ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักต่างๆ เพื่อเพาะเมล็ดสำหรับจำหน่าย ภายในบริเวณสามารถเที่ยวชมแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณที่สวยงามได้ สอบถามโทร.042-891408
การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 203 สายภูเรือ-ด่านซ้าย ห่างจากตัวอำเภอภูเรือ 7 กม. แล้วเลี้ยวขวาไม่ประมาณ 1 กม.

จังหวัดเลย
::: เชียงคาน NEW !
:::
ภูเรือ
NEW !
::: ประวัติ เลย
::: ที่พัก เชียงคาน ท่ามกลางสายหมอก
::: ที่พักภูเรือ
::: โรงแรมเชียงคาน
::: ทัวร์ภูเรือ
::: ทัวร์ลาวใต้
::: ทัวร์ภูกระดึง

::: ทัวร์เชียงคาน
::: ทัวร์เมืองเลย
::: ที่พักเลย
::: สถานที่ท่องเที่ยวเลย:
::: อำเภอเมืองเลย
::: อำเภอท่าลี่
::: อำเภอเชียงคาน
::: อำเภอด่านซ้าย
::: อำเภอนาแห้ว
::: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
::: อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
::: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
::: อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
::: อำเภอภูเรือ
::: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
::: อำเภอวังสะพุง
::: การเดินทาง เลย
::: แผนที่เลย
::: เทศกาล เลย
::: ร้านอาหาร เลย
::: ของฝาก เลย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว