สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ขอนแก่น

... โรงแรม โฆษะขอนแก่น เสนอราคาพิเศษสำหรับการจองทางอินเตอร์เน็ตผ่านไทยทัวร์ สนใจคลิก ...

ขอนแก่น > ที่พักขอนแก่น > แผนที่ขอนแก่น > ร้านอาหารขอนแก่น > การเดินทางขอนแก่น > ประวัติขอนแก่น

> ของฝากขอนแก่น

ของฝาก, ขอนแก่น
 

ผ้าไหมมัดหมี่ อ.ชนบท

ผ้าไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอีสานที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหมด้วย วิธีโบราณสืบต่อกัน มานาน โดยนำเส้นไหมมามัดแล้วย้อมสีต่างๆตามที่กำหนด และเมื่อนำเส้นไหมที่ย้อมสี แล้วไปทอ ก็จะได้ผ้าไหมที่มีลวดลายสีสันสวยงาม กรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้ชาวอีสานเรียกว่า "มัด หมี่" อำเภอชนบทเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นอุตสาหกรรมหลัก เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะผ่านเลย ไปเสียมิได้ มักจะแวะชมกรรมวิธีการผลิต ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึง นำรังไหมมาต้มเพื่อสาว เส้นไหม เล็กๆ สีทองออกมา มัดหมี่ย้อมลวดลายจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้าสำเร็จ อำเภอชนบทห่างจากตัวจังหวัด ขอนแก่น ประมาณ 54 กม. ไปตามถนนมิตรภาพขอนแก่น-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึง อำเภอบ้านไผ่แล้วแยกขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่-ชนบท อีกประมาณ 10 กม.

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่

ชาวบ้านที่นี่แทบทุกครัวเรือน จะทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ และซิ่นไหม มัดหมี่ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากคือการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการทอเช่นเดียว กับผ้าไหมมัดหมี่ ลวดลายผ้าดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมที่พบเห็น ผ้าฝ้ายที่นี่นับได้ว่ามีคุณภาพดี สวย งาม และราคาย่อมเยา ผู้ที่ต้องการจะแวะซื้อผ้าพร้อมทั้งชมกรรมวิธีการผลิตสามารถมาที่บ้านเมืองเพียได้ ชาวบ้านจะทอขายเองตามบ้าน บ้านเมืองเพียจะอยู่ห่างจากบ้านไผ่ 3 กม.

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ที่ศูนย์ศิลปเพื่อการพัฒนาสตรีอีสาน เป็นศูนย์ที่รวบรวมชาวบ้านในเขต อ.เมือง อ.หนองเรือ อ.ภูเวียง และอ.ชุมแพ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้สีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ที่มีอยู่ ในท้องถิ่น มาทำสีย้อมผ้า และจากจุดนี้เองที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์ ต้นไม้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านนี้ไว้ตลอดไป มีหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอที่ผลิตผ้าฝ้ายทอ มือย้อมสี ธรรมชาติ ได้แก่ บ้านสุขสมบูรณ์ ในอ.ชุมแพ บ้านหัวฝาน บ้านหนองย่างแลน บ้านหนองทุ่ง ในอ. ภูเวียง บ้านโนนทอง บ้านฟาง ในอ.หนองเรือ บ้านเหล่าเกวียนหัก ในอ.เมือง และ บ้านตลาด บ้านหนองแขม ใน อ.ก้านเหลือง ผู้ที่สนใจจะไปเยี่ยมชม และศึกษากระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางไปยังหมู่ บ้านได้ ช่วงต้นเดือนจะอยู่ในช่วงการย้อมสีผ้า ส่วนกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงของการทอ ชาวบ้านจะทำเช่นนี้ไปทุกเดือน

 

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในเขตอำเภอเมือง

ประเภทหัตถกรรมพื้นบ้าน
กลุ่มแพรพรรณ (ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาสตรีอีสาน) 131-193 ถนนชาตะผดุง โทร. 337216 (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ)
มรดกไทย 87/26-27 ถนนอำมาตย์ โทร. 243827 (เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ทุกชนิด)
แม่หญิง 435/3 ถนนหน้าเมือง โทร. 321263 (ผ้าทอพื้นเมือง)
รินไหมไทย 412 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง โทร. 221042, 220705 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย หมอนขิต ฯลฯ)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ โทร. 242047 โทรสาร 238318 (ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชาวบ้าน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันธ์ ขอนแก่น 79/2-3 ถนนรื่นรมย์ โทร. 221548, 224080 โทรสาร 321776 (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน)
สืบสาย 227/71 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร โทร. 337103 โทรสาร 241788 (ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ)
ประเภทอาหารแห้ง
กุนเชียงนายบู๊ 198-200 ถนนร่วมจิต โทร. 223009 (กุนเชียง หมูแผ่น หมูหยอง)
เจ๊รัช ถนนกลางเมือง โทร. 237787 (หมูยอ แหนม กุนเชียง หมูแผ่น)
เตียฮั่วหยู 584 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง โทร. 224472 (ถั่วกระจก ขนมตุ๊บตั๊บ ถั่วตัด ฯลฯ)
ไสวรสทิพย์ 179/32 ถนนประชาสโมสร โทร. 239733 (ไส้กรอก หมูยอ แจ่ว ฯลฯ)
แหนมลับแล 42 ถนนกลางเมือง โทร. 236537 (แหนม กุนเชียง หมูยอ เนื้อแผ่น)
เฮงง่วนเฮียง 54/1-2 ถนนกลางเมือง โทร. 239458, 236735 (หมูยอ กุนเชียง หมูแผ่น ฯลฯ)
 

 

แผนผัง ขอนแก่น
::: ประวัติ ขอนแก่น
::: ที่พักขอนแก่น
::: โรงแรมขอนแก่น
::: ทัวร์ขอนแก่น
::: ทัวร์เขื่อนอุบลรัตน์
::: ทัวร์อุทยานภูเวียง
::: ที่พักขอนแก่น
 
::: สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น::
::: อำเภอเมืองขอนแก่น
::: 
อำเภอน้ำพอง
::: 
อำเภออุบลรัตน์
::: 
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
::: อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
:::
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
:::
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
:::
อำเภอภูผาม่าน
:::
อำเภอมัญจาคีรี
:::
อำเภอชนบท
::: อำเภอเปือยน้อย
::: อำเภอภูเวียง
::: อำเภอชุมแพ
::: อำเภอหนองสองห้อง
:::: การเดินทาง ขอนแก่น
::: แผนที่ขอนแก่น
::: เทศกาล ขอนแก่น
::: ร้านอาหาร ขอนแก่น
::: ของฝาก ขอนแก่น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว