สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

แพร่

Prae English Version, Please Click Here !!

แพร่ > ที่พักแพร่ > แผนที่แพร่ร้านอาหารแพร่ > การเดินทางแพร่ > ประวัติแพร่ > เทศกาลแพร่


แพร่  สถานที่ท่องเที่ยว

" หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม "
แพร่

 
 อำเภอเมือง แพร่
บ้านประทับใจ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  บ้านไม้สัก  
ท่องเที่ยว
วัดจอมสวรรค์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดจอมสวรรค์ (วัดไทยใหญ่) ศิลปแบบพม่า  
ท่องเที่ยว
วนอุทยานแพะเมืองผี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  แพะเมืองผี  
ท่องเที่ยว
วัดหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วิหารวัดหลวง  
ท่องเที่ยว
วัดสระบ่อแก้ว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลาการเปรียญ  
ท่องเที่ยว
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองแพร่
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศาลหลักเมือง  
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุช่อแฮ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุช่อแฮ  
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุจอมแจ้ง  
ท่องเที่ยว
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อนุสาวรียฯ  
ท่องเที่ยว
วัดพระนอน
หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
หมู่บ้านโป่งศรี
หมู่บ้านร่องฟอง
น้ำตกแม่แคม
น้ำตกตาดหมอก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดพระธาตุดอยเล็ง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระธาตุดอยเล็ง  
ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง  
ท่องเที่ยว
   
 อำเภอสูงเม่น
ตลาดหัวดง
วัดพระหลวงหรือวัดพระหลวงธาตุเนิ้ง
บ้านเพื่อนฝูง
อ่างเก็บน้ำแม่มาน
 อำเภอเด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลศีรี
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระธาตุสุโทนมงคลศีรี  
ท่องเที่ยว
 อำเภอลอง
สวนหินมหาราช
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  สวนหินมหาราช  
ท่องเที่ยว
แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ
วัดพระธาตุศรีดอนคำ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระธาตุศรีดอนคำ  
ท่องเที่ยว
หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หมู่บ้านทอผ้าตีนจก  
ท่องเที่ยว
 อำเภอวังชิ้น
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และแม่เกิ๋งน้อย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Mae Keung Waterfall  
ท่องเที่ยว
บ่อน้ำร้อนแม่จอก
 อำเภอหนองม่วงไข่
ถ้ำจำปู
 
 อำเภอร้องกวาง
พระธาตุปูแจ
น้ำตกตาดซาววา
ถ้ำผานางคอย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยโรง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 อำเภอสอง
พระธาตุพระลอ
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Mae Yom River  
ท่องเที่ยว
 

 

แผนผัง แพร่
::: ประวัติแพร่
::: ที่พักแพร่
::: โรงแรมแพร่
::: ทัวร์แพร่
::: ทัวร์วัดพระธาตุช่อแฮ
::: ที่พักแพร่
::: สถานที่ท่องเที่ยวแพร่:
::: อำเภอเมืองแพร่
:::
อำเภอเด่นชัย
::: อำเภอลอง

:::
อำเภอร้องกวาง
:::
อำเภอสอง
:::
อำภอสูงเม่น
:::
อำเภอวังชื้น
::: การเดินทางแพร่
  ::: แผนที่แพร่
::: เทศกาลแพร่
::: ร้านอาหารแพร่
::: ของฝากแพร่
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว