สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

พะเยา

Payao English Version, Please Click Here !!

พะเยา > ที่พักพะเยา > แผนที่พะเยา > ร้านอาหารพะเยาการเดินทางพะเยา > ประวัติพะเยา > เทศกาลพะเยา


พะเยา  สถานที่ท่องเที่ยว

" กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม "
พะเยา

 
 อำเภอเชียงคำ
วัดพระนั่งดิน
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระนั่งดิน  
ท่องเที่ยว
อนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท. 2324
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อนุสรณ์ผู้เสียสละบนทางหลวง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุสบแวน  
ท่องเที่ยว
วัดนันตาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดนันตาราม (ศิลปะพม่า)  
ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ศูนย์ศิลปะไทยลื้อ ที่วัดหย่วน  
ท่องเที่ยว
  อำเภอเมือง พะเยา
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
กว๊านพะเยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อาทิตย์ตกที่กว้านพะเยา  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หอ วัฒนธรรมนิท้ศน์ พะเยา  
ท่องเที่ยว
วัดศรีโคมคำ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระเจ้าตนหลวง  
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุจอมทอง  
ท่องเที่ยว
วัดอนาลโย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
วัดศรีอุโมงค์คำ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดลี  
ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 
วัดติโลกอาราม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองพะเยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
     
  อำเภอดอกคำใต้
วนอุทยานบ้านถ้ำ
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 
 
 อำเภอจุน
โบราณสถานเวียงลอ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
วัดพระธาตุขิงแกง
 
 
 อำเภอภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง
 
บ้านฮวก
 
 
 

 

แผนพัง พะเยา
::: ประวัติพะเยา
::: ที่พักพะเยา
::: ทัวร์พะเยา
::: ทัวร์กว๊านพะเยา
::: ทีพัก พะเยา:
::: สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา

เมืองพะเยา
เชียงคำ
จุน
ดอกคำใต้
กิ่งอ.ภูซาง
อุทยานฯภูซาง
อุทยานฯดอยภูนาง

::: การเดินทางพะเยา
::: แผนที่พะเยา
::: ร้านอาหารพะเยา
::: ของฝากพะเยา
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Gateway Hotel  
ท่องเที่ยว

Gateway Hotel
1,200 Bht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว