สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

แม่ฮ่องสอน

ที่พักปาย 5 ดาว

แม่ฮ่องสอน > ที่พักแม่ฮ่องสอน > แผนที่แม่ฮ่องสอน > ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน > การเดินทางแม่ฮ่องสอน 

การเดินทาง, แม่ฮ่องสอน
 

ทางรถยนต์

แม่ฮ่องสอนในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง

มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง ในปัจจุบันมีถนนขากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ถึงอ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กม. นอกจากนี้เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นถนนราดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอ.แม่สอด-แม่ระมาด-ทางสองยาง ถึงอ.แม่สะเรียง ระยะทางประมาณ 300 กม. เป็นทางราดยาง

            ทางรถโดยสารประจำทางicon_bus.gif (237 bytes)

รถโดยสารธรรมดา มีบริการทุกวัน โดยออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) วันละ 1 เที่ยว คือ เวลา 19.00 น. อัตราค่าโดยสาร 245 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร 537-8055
รถปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 ชม. มีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุกวัน เวลา 18.00 น. อัตราค่อโดยสาร 442 บาท รถ วี.ไอ.พี. 502 บาท รายละเอียดติดต่อ บริษัทเมืองเหนือยานยนต์ทัวร์ โทร01-441-6871 หรือสำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร (053) 611514

   จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทาง คือaction.gif (910 bytes)

  • สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
    (ทางหลวงหมายเลข 108)
มีบริการวันละหลายเที่ยวตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอ.แม่สะเรียง 4 ชม. ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชม.
  • สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน
    (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095)
มีบริการวันละหลานเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.

รายละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชาชนขนส่ง จำกัด โทร (053) 244737, 242767

ทางเครื่องบินicon_airway.gif (964 bytes)

บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนทุกวัน รายละเอียดติดต่อโทร. 280-0070-90, 628-2000 สำนักงานเชียงใหม่ โทร (053) 210043-5. 211044-7 และสำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร (053) 611297, 611194

 บริษัทนำเที่ยวต่างๆ [click here]thaigraphic_02007.gif (2167 bytes)

 

 

 

--
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
::: ปาย
::: ประวัติแม่ฮ่องสอน
::: โรงแรมแม่ฮ่องสอน
::: ที่พัก ปาย เมืองสายหมอก ราคาหลักร้อย
::: ทัวร์ปาย
::: ทัวร์ขี่ช้าง
::: ทัวร์ปางอุ๋ง
::: ทัวร์กระเหรี่ยงคอยาว
::: ทัวร์แม่ฮ่องสอน
::: ที่พักแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

::: สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน:
::: อำเภอสบเมย
:::
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
:::
เขตขุนยวม
:::
อำเภอแม่ลาน้อย
:::
อำเภอแม่สะเรียง
:::
น้ำตกแม่สุรินทร์
:::
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
:::
อำเภอปาย
:::
กิ่งอำเภอปางมะผ้า
::: การเดินทางแม่ฮ่องสอน
  ::: แผนที่ แม่ฮ่องสอน
:::
แผนที่ ปาย
::: ท่องเที่ยว ปาย
::: บริษัทนำเที่ยว
:::: กิจกรรมที่แนะนำ
  ::: ล่องแก่งแม่น้ำปาย
::: เทศกาลแม่ฮ่องสอน
::: ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน
::: ของฝากแม่ฮ่องสอน
::: แนะนำที่เที่ยวยอดนิยม
::: ปาย
::: ถนนคนเดินปาย
::: หมู่บ้านจีนยูนาน
::: ปางอุ๋ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว