สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

แม่ฮ่องสอน

ที่พักปาย 5 ดาว

แม่ฮ่องสอน > ที่พักแม่ฮ่องสอน > แผนที่แม่ฮ่องสอน > ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน > การเดินทางแม่ฮ่องสอน 

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สภาพโดยทั่วไป
หมู่บ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร รวม 19 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซนต์ มีที่ราบแคบ ๆ ตามหุบเขา มีสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าสนเขา,สนสองใบ, สนสามใบ, เต็งและ รัง พื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.4 องศา ต่ำสุด 4 องศาเซลเซส และแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยแจ่มหลวง, ห้วยฮ้อม, ห้วยแม่อุบ, ห้วยนาเกล็ดหอยและห้วยยาเป็นแหล่งต้นน้ำแม่แจ่ม

ปัจจุบันโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ดำเนินการปลูกสร้างเสริมป่า โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปลูก 100 ไร่ เป็นแปลงสาธิต และจัดสรรให้ราษฎร ในพื้นที่โครงการฯ ปลูกปีละ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นครอบครัวๆละ 40 ไร่และดูแลรักษาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ได้รับอุดหนุนรัฐบาลดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว ราว 9,400 ไร่และได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปด้วย

การเดินทาง แผนที่วัดจันทร์

ารเดินทางจาก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางที่สะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด เส้นทางอื่นเป็นทางลูกรัง

เส้นแรกทางหมายเลข 107 ตรงตลาดแม่มาลัยเลี้ยวซ้าย เข้าเส้นทาง 1095
(ตลาดแม่มาลัย - ปาย) และก่อนถึงอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตรตรงด่านป่าไม้
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังเส้นทางหมายเลข 1265 ตรงป้ายบอกทางเข้าบ้านวัดจันทร์
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพถนนราดยางตลอดสาย สามารถขับรถเก๋งยังวัดจันทร์ได้สบาย ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของป่าสน รวมระยะทาง 160 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เส้นทางที่สองสามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง107
(แม่ริม-สะเมิง-บ่อแก้ว-วัดจันทร์)
สามารถเดินทางจากหมายเลขทางหลวง 107 เข้าอำเภอแม่ริมแล้วมุ่งไปยังทางหลวงหมายเลข 1096 ผ่านอำเภอสะเมิงไปบ้านแม่สาบ บ้านบ่อแก้ว แจ่มน้อย และเข้าหมู่บ้านวัดจันทร์ จากหมู่บ้านไปทางเส้นทางวัดจันทร์ปายประมาณ 3 กิโลเมตร โครงการฯจะอยู่ทางซ้ายมือของท่าน รวมระยะทาง 154 กิโลเมตร เส้นทางลูกรังสลับยางดำ เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

แนะนำให้อ่าน กระทู้บ้านวัดจันทร์
แนะนำให้อ่าน โครงการเกษตรที่ราบสูงบ้านวัดจันทร์ เลยจากที่นี่ไปอีก 2 กม. สุดทางหลวงแผ่นดิน (ณ ปี พ.ย. 50) ที่ต้องเขียนไว้อย่างนี้เพราะผมทราบมาว่าทางการฯกำลังเตรียมตัดถนนจากที่นี่ไปอ.แม่แจ่ม

Photos taken

on Nov 26, 2007

สำนักงาน

ในหลวง

มีให้พบเห็นแทบทุกบ้านหรือหน่อยงานต่างๆ ใน หมู่บ้านแห่งนี้

ที่พักท่ามกลางป่าสน

ทีพัก

แผนที่ในโครงการ

ทางเดินในโครงการ

ต้นสน

ต้นสน

ป่าสน

ใบสน

ภายในโครงการ

ร้านอาหาร

ร้านขายของที่ระลึก

ถนนในโครงการ กลางป่าสน

ฟ้าสดใสกลางป่าสน

แมงมุมที่บ้านวัดจันทร์ มีกี่ขาช่วยดูหน่อย

แมลง

ตันไม้ทั่วไปในโครงการ

---------------------------------------------------------------------------

 ที่พักปาย

Huean Muang Pai
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
190 หมู่2 ต.แม่นาเติง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ราคา 900 - 1,500 บาท
Pai Country Home
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
หมู่ 1 ถ.แม่มาลัย - แม่ฮ่องสอน ต. ทุ่งยาว จ.แม่ฮ่องสอน
ราคา 1,000 บาท
ปายเฮิร์บ รีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Fern Resort - Mae Hong Son  
ท่องเที่ยว
323 บ้านหัวนา ถ.ชัยสงคราม หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน โทร 02-1641001 to 9 ราคา 800 - 3,500 บาท
Pai Praya Resort
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ม.1 ต.ทางยาว อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน 58130 ราคา 2,000 - 3,000 บาท+อาหารเช้า โทร. 02-1641001 to 9
        Pai Panalee
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
176 หมู่ 5  ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ราคา 1,350
        @pai Resort
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
88 หมู่ 1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 ราคา 1,500 - 3,000 บาท + อาหารเช้า
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
93 ม.1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน 58130 ราคา 3,500  - 8,000 บาท+อาหารเช้า โทร. 02-1641001 to 9
วิมานคีรี รีสอร์ท
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
128 ม.2 ต.เวียงนาย อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน 58130 ราคา 1,000  - 3,000 บาท+อาหารเช้า โทร.
02-1641001 to 9
 เบลวิลล่า
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
113 Moo 6 HuayPoo - WiangNua Rd., Tambol WiangTai, Amphur Pai, Mae HongSon 58130 ราคา 2,400 บาท โทร. 02-1641001 to 9
 
Bulun Buri Pai
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
55 หมู่ 1 เวียงเหนือ โทร 02-1641001 to 9 ราคา 2,900-4,800 บาท
 ปายฮ้อทสปิง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  Tha Pai Spa Camping  
ท่องเที่ยว
ก่อนถึง อ.ปาย 8 กม. ห่างจากห้วยน้ำดังนิดเดียว มีน้ำแร่ต่อจากเขาให้อาบทุกห้อง มีอ่างอาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ อยู่ท่ามกลางเขา โทร. 02-1641001 to 9 (สนง ไทยทัวร์) ราคา 600-1200 บาท
เมืองปาย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
94 หมู่บ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ราคาห้องพัก 1,000 - 1,800 บาท รวมอาหารเช้า โทร. 02-1641001 to 9
 ริมปาย ค็อทเท็จ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  rim pai cottage  
ท่องเที่ยว
99/1 หมู่ 3 เวียใต้ โทร.02-1641001 to 9(สนง ไทยทัวร์) ราคา 500-1000 บาท
Pura Vida
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
65 หมู่ 3 ต. เวียงเหนือ อ. ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 ราคา 1,100 - 2,500 บาท + อาหารเช้า โทร.02-1641001 to 9
 บ้านกระทิง
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
119 หมู่ 2 เวียงเหนือ ปาย โทร. 02-1641001 to 9 (สนง ไทยทัวร์) ราคา 1600-2500 บาท
Pai River Corner
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
94 หมู่ 3 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน  โทร.02-1641001 to 9 (สนง ไทยทัวร์) ราคา 1600-4100 บาท
 
Pai River Mountain
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
15 หมู่ 10 ทองยาว ปาย แม่ฮ่องสอน โทร. 02-1641001 to 9(สนง ไทยทัวร์) ราคา 1,500 บาท
Pai Vimaan
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
73 หมู่ 3 ถ.เทศบาล 1 ต. เวียงใต้ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน 58130 ราคา 1,550 - 3,700 บาท + อาหารเช้า โทร. 02-1641001 to 9
วังช้างเผือก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 โทร. 02-1641001 to 9
ฮัทอิงปาย
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
29หมู่4 ปาย แม่ฮ่องสอน ราคา 1200-2000 บาท
บ้านปาย วิลเลจ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
88 หมู่ 3 ปาย แม่ฮ่องสอน ราคา 500 - 1,200 บาท
The Quarter
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
245 หมู่ 1 ปาย แม่ฮ่องสอน ราคา 2,600 - 3,900 บาท
Pai Tara Resort
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
อำเภอปาย โทร 02-1641001 to 9 ราคา 1,300-2,200 บาท
Bura Lumpai Resort
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
91 หมู่ 10 ต.ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน โทร 02-1641001 to 9 ราคา 2,000 - 7,000 บาท รวมอาหารเช้า
Pai Baanthai Resort
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
206 หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน โทร.02-1641001 to 9 ราคา 1,600 บาท
Yoma Hotel
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
56 หมู่ 6 ต.เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน โทร 02-1641001 to 9 ราคา 2,000 - 4,500 บาท

---------------------------------------------------------------------------

 

--
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
::: ปาย
::: ประวัติแม่ฮ่องสอน
::: โรงแรมแม่ฮ่องสอน
::: ที่พัก ปาย เมืองสายหมอก ราคาหลักร้อย
::: ทัวร์ปาย
::: ทัวร์ขี่ช้าง
::: ทัวร์ปางอุ๋ง
::: ทัวร์กระเหรี่ยงคอยาว
::: ทัวร์แม่ฮ่องสอน
::: ที่พักแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

::: สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน:
::: อำเภอสบเมย
:::
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
:::
เขตขุนยวม
:::
อำเภอแม่ลาน้อย
:::
อำเภอแม่สะเรียง
:::
น้ำตกแม่สุรินทร์
:::
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
:::
อำเภอปาย
:::
กิ่งอำเภอปางมะผ้า
::: การเดินทางแม่ฮ่องสอน
  ::: แผนที่ แม่ฮ่องสอน
:::
แผนที่ ปาย
::: ท่องเที่ยว ปาย
::: บริษัทนำเที่ยว
:::: กิจกรรมที่แนะนำ
  ::: ล่องแก่งแม่น้ำปาย
::: เทศกาลแม่ฮ่องสอน
::: ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน
::: ของฝากแม่ฮ่องสอน
::: แนะนำที่เที่ยวยอดนิยม
::: ปาย
::: ถนนคนเดินปาย
::: หมู่บ้านจีนยูนาน
::: ปางอุ๋ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว