สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

ลำพูน

Lumpun English Version, Please Click Here !!

ลำพูน > ที่พักลำพูน > แผนที่ลำพูน > ร้านอาหารลำพูนการเดินทางลำพูน > ประวัติลำพูน > เทศกาลลำพูน


 อำเภอป่าซาง, ลำพูน

ลำพูน

 ตลาดสินค้าพื้นเมืองป่าซาง

ตั้งอยู่ริมถนนสายลำพูน-ป่าซาง ประมาณ 11 กิโลเมตรตรงกันข้ามกับวัดป่าซางงาม เป็นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าทอมือซึ่งมีแหล่งผลิตจากบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง ซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 4 กิโลเมตร

-------------------------------------------

 แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ส่งไปจำหน่ายยังแหล่งขายของที่ระลึกอื่นๆในเมืองเชียงใหม่

-------------------------------------------

 วัดหนองเงือก

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง ไปตามถนนสายลำพูน-ลี้ มีถนนลูกรังแยกจากถนนใหญ่ใต้สะพานบ้านมะกอกด้านตะวันตก เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สามารถพบเห็นศิลปกรรมฝีมือช่างพื้นบ้าน สิ่งที่น่าสนใจประกอบด้วย ศิลปะปูนปั้นที่ซุ้มประตูของวัดและหอไตร ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบพม่า มีลักษณะเป็นตึกโบราณสองชั้น ชั้นล่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

-------------------------------------------

 พระพุทธบาทตากผ้า ภาพ พระพุทธบาทตากผ้า

อยู่ห่างจากป่าซาง ตามถนนป่าซาง-ลี้ประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร วัดนี้เป็นปูชนียสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ตามตำนานการสร้างวัดเล่าว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับที่นี่ แล้วทรงนำจีวรออกตากกับหน้าผาหินแถวนั้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของพระอยู่จนทุกวันนี้ จากนั้นจึงทรงอธิษฐานเหยียบพระบาท ประดิษฐานรอยไว้บนลานผาลาดซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน นอกจากนี้บนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย โดยมีบันไดนาคเชื่อมระหว่างเจดีย์บนท่อนดอยกับวัดพระธาตุตากผ้าที่เชิงดอย เมื่อถึงวันเดือนแปดเหนือแรม 8 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีการสรงน้ำพระพุทธบาทเป็นประเพณีทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  ทางไปยอดเขา ชมพระธาตุฯ  
ท่องเที่ยว

-------------------------------------------

 วัดป่าเหียง ภาพ วัดป่าเหียง

ตั้งอยู่ที่บ้านกองงาม ตำบลแม่แรง ไปตามถนนสายสบทา-ท่าลี่ เลี้ยวขวาเข้าบ้านกองงามอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านกองงาม ตามประวัติว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2420 มีหอไตรอายุกว่าร้อยปี เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสวยงามมาก หอไตรนี้สร้างไว้กลางสระ (ปัจจุบันเป็นสระคอนกรีต) เป็นศิลปกรรมแบบล้านนา สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้ว

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

-------------------------------------------

 แหล่งศิลาแลง

อยู่ในท้องที่บ้านพระบาท ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง ศิลาแลงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากในท้องที่จังหวัดลำพูน และผลิตออกจำหน่ายเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งบริเวณบ้าน มีความแข็งแรงทนทานและสวยงาม

-------------------------------------------

 ถ้ำเอราวัณ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 30 กิโลเมตร โดยไปตามถนนสายป่าซาง-ลี้ประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือที่บ้านแม่อาว ไปตามถนนสายแม่อาว-ห้วยไฟอีก 15 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามน่าชมเป็นจำนวนมาก

 
 

 

แผนผัง  ลำพูน
::: ประวัติลำพูน
::: ทัวร์ลำพูน
::: ที่พักลำพูน
::: สถานที่ท่องเที่ยวลำพูน:
::: อำเภอเมืองลำพูน
:::
อำเภอบ้านธิ
:::
อำเภอบ้านโฮ่ง

::: อำเภอลี้
:::
อำเภอแม่ทา
:::
อำเภอป่าซาง
:::
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
::: การเดินทางลำพูน
  ::: แผนที่ลำพูน
::: เทศกาล ลำพูน
::: ร้านอาหาร ลำพูน
::: ของฝาก ลำพูน

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว