สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

จันทบุรี

...แนะนำที่พักแซนด์ & ซี รีสอร์ท  คลิกที่นี่...

จันทบุรี > แผนที่จันทบุรี > ที่พักจันทบุรี > ทัวร์จันทบุรี > การเดินทาง > ประวัติ > เทศกาลรื่นเริง > ร้านอาหาร

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด, จันทบุรี

เดิมคือพระตำหนักเทาในวังสวนบ้านแก้วอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนานถึง 21 ปี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จากพระตำหนักเทามีทางเดินปูอิฐลดหลั่นเชื่อมไปยังอาคารสองหลังที่อยู่ด้านหลัง ตามทางประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ร่มรื่นสวยงามและมีเรือนเพาะชำ
   ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีได้อนุรักษ์พระตำหนักและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในอาคาร เป็นที่รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ อันประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และตัวอย่างลายเสื้อกกที่เคยผลิต นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นอนสุรณ์ ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจ. จันทบุรี

ประวัติ: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเลือก จ. จันทบุรีเป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถหลังเสด็จนิวัตประเทศไทยภายหลังรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต เมื่อมีผู้ถวายที่ดินจำนวน 725 ไร่ ในต. ขไร่ยา จึงทรงสร้างเป็นวังสวนบ้านแก้วที่มีเรือนไม้สองหลังเรียกว่าเรือนเขียวและเรือนแดง และอีก 3 ปี ต่อมา ทรงสร้างพระตำหนักเทาเป็นเรือนไม้สักทองหลังใหญ่ พระองค์เสด็จมาประทับที่พระตำหนักเทาครั้งแรกเมื่อ 30 มิ.ย. 2493 ส่วนเรือนเขียวเป็นที่พักของราชเลขานุการและเรือนแดงที่เป็นที่พักของข้าหลวงที่ติดตาม
  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงดำริให้มีการบุกเบิกปลูกข้าว ถั่วลิสง และผลไม้ต่าง ๆ และทรงริเริ่มตั้งโรงทอเสื่อขึ้นเพื่อปรับปรุงงานพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้วให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นอาชีพรองได้ทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวและปลูกไม้ดอกส่งขายตลาด ผลิตผลทั้งหมดจะมีตรา "สบก" ซึ่งย่อมากจากชื่อวังสวนบ้านแก้วติดอยู่
   พระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักเทาเป็นเวลา 18 ปี จึงเสด็จกลับไปประทับที่วังสุโขทัยที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมาปีพ.ศ. 2515 ทรงมอบวังสวนบ้านแก้วให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยครูรำไพพรรณี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีดังเช่นปัจจุบัน

   

     
แผนผัง จันทบุรี
::: โรงแรมจันทบุรี
::: ประวัติ จันทบุรี

::: ทัวร์จันทบุรี
::: ที่พัก จันทบุรี
::: โรงแรมจันทบุรี
::: เที่ยวจันทบุรี:  
::: อำเภอเมืองจันทบุรี
:::
อำเภอเมือง-แหลมสิงห์-ขลุง
:::
อำเภอเมือง-มะขาม-สอยดาว
:::
อำเภอเมือง-ท่าใหม่-คุ้งวิมาน
:::
น้ำตกกระทิง

:::
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
:::
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
:::
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
::: เส้นทางระยอง-จันทบุรี
::: การเดินทาง จันทบุรี
  ::: แผนที่จันทบุรี
:::
แผนที่อ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว                            
::: เทศกาล จันทบุรี
::: ร้านอาหาร จันทบุรี
::: ของฝาก จันทบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว