สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

สุพรรณบุรี

 

จองโรงแรมสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี > ที่พักสุพรรณบุรี > แผนที่สุพรรณบุรี > ทัวร์อยุธยา > ร้านอาหารสุพรรณบุรี > ของฝากสุพรรณบุรี


 อำเภอดอนเจดีย์, สุพรรณบรี

 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  รวมภาพ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

อยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 31 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 322 ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึกและ องค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อ เฉลิมฉลอง ชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2134 และในปี พ.ศ. 2495 กองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้างด้านละ 36 เมตร ครอบเจดีย์องค์เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จทรงประกอบพิธีบวงสรวง และเปิด พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2502 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และถือเป็น วันกองทัพไทยด้วย พร้อมกันนั้นทางจังหวัดได้จัดให้มีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์เฉลิมฉลองด้วย

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  อนุสาวรีย์ดอนเจดีย์  
ท่องเที่ยว

----------------------------------------------------------------

 หนองสาหร่าย รวมภาพ หนองสาหร่าย

อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 40 กม. เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า สมเด็จพระนเรศวรทรงเลือกบริเวณหนองสาหร่ายเป็นที่ตั้งทัพ เพื่ออาศัยเป็นแหล่งน้ำประกอบกับเป็นชัยภูมิที่ตั้งสูงห่างข้าศึก ปัจจุบันสภาพหนองได้ตื้นเขินและมีเนื้อที่เหลือที่เป็นหนองน้ำ 25 ไร่ มีศาลากลางหนองน้ำ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่น และมีรั้วล้อมรอบตลอด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  หนองสาหร่าย  
ท่องเที่ยว
แผนผัง สุพรรณบุรี
โปรแกรมเที่ยว สุพรรณบุรี
::: ตลาดเก้าห้อง

:::
ตลาดสามชุก
::: ประวัติ สุพรรณบุรี
::: สุพรรณบุรี
::: ทัวร์สุพรรณบุรี
::: โรงแรมสุพรรณบุรี
::: ที่พักสุพรรณบุรี
::: เที่ยวสุพรรณบุรี:
::: อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
:::
อำเภอบางปลาม้า
:::
อำเภอด่านช้าง
:::
อำเภอเดิมบางนางบวช
:::
อำเภอดอนเจดีย์
:::
อำเภอสามชุก
:::
อำเภอสองพี่น้อง
:::
อำเภอศรีประจันต์
:::
อำเภออู่ทอง
::: ทัวร์อยุธยา
::: การเดินทาง สุพรรณบุรี
  ::: แผนที่สุพรรณบุรี
::: เทศกาล สุพรรณบุรี
::: ร้านอาหาร สุพรรณบุรี
::: ของฝาก สุพรรณบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว