Baan Tai Had Resort & Water Sports

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์ สปอร์ต

Baan Tai Haad Resort

Baan Tai Had Resort
1 Moo 2 T. Tai Had, A. Muang, Samutsongkhram 75000


 

Ban Tai Had

Facilities
 


Swimming Pool Free
For Rent  
Kayak 300    Bath/hour
Jet ski Personal water craft 1,500 Bath/hour
Thai Massage 300 Bath/hour
Sport Bike 80      Bath/hour

 

Baan Tai Had Resort & Water Sports  Samutsongkhram

Accommodation
 Map

 
การเดินทาง

     ทางรถยนต์


      ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรีปากท่อ) ผ่านดอนหอยหลอดประมาณ กม.ที่66 ข้ามสะพานสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย       (ข้ามแม่น้ำแม่กลอง) ลงสะพานชิดซ้ายออกคู่ขนาน กลับรถใต้สะพานแล้วเลี้ยวขวา

     ทางรถโดยสารประจำทาง

      เดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โดยบริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 02-435-5031 (ปรับอากาศ) และโทร. 02-435-5558
      ถึงท่ารถ จ.สมุทรสงคราม ต่อรถรับจ้างมาท่าเรือแสงวานิชแล้วนั่งเรือหางยาวบริการขึ้นที่รีสอร์ทหรือนั่งเรือข้ามฟากมา      ต่อรถโดยสาร

      ทางรถไฟ :

        มีรถดีเซลรางออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ทุกวัน สายวงเวียนใหญ่-สมุทรสงคราม ถึง สมุทรสาคร (มหาชัย) นั่งเรือข้าม
        แม่น้ำท่าจีน ไปต่อรถไฟที่สถานีบ้านแหลมอีกทอดหนึ่ง ถึง จ.สมุทรสงคราม แล้วนั่งเรือหางยาวมาขึ้นที่รีสอร์ทหรือนั่งเรือ
        ข้ามฟากมาต่อรถโดยสาร

 โปรแกรมท่องเที่ย

  โปรแกรมที่ 1    200 บาท/ท่าน (6 คนขึ้นไป/ถ้าไม่ถึงเหมา 1,200 บาท)
  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-
  ท่าคา
   ตลาดนัดทางน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการขายสินค้า
   ชมและเลือกซื้อผลไม้โดยตรงจากชาวบ้าน
  วัดบางกุ้ง    แหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา
   ขอพรหลวงพ่อนิลมณี ที่ประดิษฐานภายในโบสถ์ปรกโพธิ์
  วัดบางแคน้อย    ทึ่งในฝีมือการแกะสลักไม้ของช่างชาวจังหวัดเพชรบุรี
   ที่บรรจงแกะสลักลวดลายภายในโบสถ์ได้อย่างงดงาม
  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง    ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
   ชมกุฎีทองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์และงดงามอย่างเห็นได้ชัด
  อุทยาน ร.2    พักผ่อนในบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ชมและศึกษาพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด
  โปรแกรมที่ 2      150 บาท/ท่าน (6 คนขึ้นไป/ถ้าไม่ถึงเหมา 900 บาท)
  วัดจุฬามณี     สักการะหลวงพ่อเนื่อง ที่ร่างของท่านยังคงสภาพไม่เน่าเปื่อย
   (เรื่องราวของท่านเคยลงในเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกมาแล้ว)
  บ้านเบญจรงค์     ชมฝีมือการเขียนลายเบญจรงค์อันทรงคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเล็กๆ ริมแม่น้ำ
    แวะชมจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์วัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งเป็นภาพพระราชประวัติ            ของรัชกาลที่ 2และภาพบางส่วนเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-        สยามบรมราชกุมารีทรงเขียน
    สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่ยึดสายน้ำเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต
  วัดภุมรินทร์กุฎีทอง     ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  
    ชมกุฎีทองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์และงดงามอย่างเห็นได้ชัด
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
   
ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่กลอง
สามารถเช่าเรือล่องชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนคนและเรือปั้นหยา ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เช่น วัดอัมพวัน  วัดบางแคใหญ่  วัดบางแคน้อย
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง หรือจะนั่งเรือเข้าไปในลำคลองเล็ก ๆ ผ่านสวนมะพร้าว สวนลิ้นจี่
บรรยากาศร่มรื่นและเป็นเส้นทางที่ยังไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวมาก
 
 
วัดจุฬามณ
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแค) กิโลเมตร 34-35
ตำบลบางช้าง เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก
วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 
 
อุทยานพระบรมราชอนุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(อุทยาน ร.2)

ภายในอุทยานมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
มีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ เป็นสวนพันธุ์ในวรรณคดีนานาชนิด และมีร้าน
จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายพันธุ์ไม้ เป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับเข้าไป
เยี่ยมชมบรรยากาศแบบไทย เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
   
อาสนวิหารพระบังเกิด
โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่อยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2433 (ค.ศ.1890) ใช้เวลาสร้าง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ของประเทศฝรั่งเศส
ฉาบด้วยปูนดำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีงดงาม รูปปั้นและรูปแกะสลักนับเป็นโบสถ์
ที่มีความงามและไม่ไกลจากฝั่งแม่น้ำ
 
 
ดอนหอยหลอด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองสมุทรสงคราม เป็นสันดอนปากแม่น้ำเกิดจาก
การตกตะกอนของดินปนทราย บริเวณนี้จะมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะหอยหลอด
เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชม คือ ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
 
 
ตลาดน้ำบางน้อย
อยู่ที่ สุขาภิบาลกระดังงา อำเภอบางคนที มีในวัน
- ขึ้นแรม 3 ค่ำ
- ขึ้นแรม 13 ค่ำ (ช่วงเวลา 06.00-11.00 น.)
 
 
ตลาดน้ำท่าคา
อยู่ที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา มีในวัน
- ขึ้นและวันแรม 2 ค่ำ
- ขึ้นและวันแรม 7 ค่ำ
- ขึ้นและวันแรม 12 ค่ำ (ช่วงเวลา 07.00- 12.00 น.                 
 
 
ตลาดน้ำอัมพวา
อยู่ที่หน้าวัดอัมพวันเจติยาราม เทศบาลอัมพวา อำเภออัมพวา
มีทุกวันช่วง 06.00-09.00 น.
 
 
วัดอัมพวันเจติยาราม
เป็นวัดที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 

 

 

-----------------------------------------


Special Rate for Pre-Payment Only

ราคาพิเศษสำหรับการจองและชำระล่วงหน้าเท่านั้น

Room Type + ABF

Now - 31 Oct 09

Weekday Weekend
 Standard Room 1,300 1,500
 Deluxe Room 1,550 1,800
 Grand Deluxe 1,850 2,100
 Junior Suite 3,500 4,000
 Extra Bed 450
Remark:
 • The above rates are  inclusive of 7 %government tax and service charges.
 • Rates above are inclusive ABF
 • Rates are subject to change without prior notice.
 • Reservation Policy:
  - All bookings requires cash prepayment or credit card (visa/master card only). Plus 3.5% service charge in case of payment by card.
 • Payment Policy:
  - payment must be made within 10 days prior to arrival date. Visa/master card is accepted with no service charge.
 • Cancellation and No Show Policy:
  - Cancellation must be made in written notice or email to us with our acknowledgement within 30 days prior to arrival date. No Show will be 100% charged without refund.

Reservation Form

 Guest Name:

Address:
Email:
Important!
2nd email (optional)
Tel :
Type of Room :
No of Room(s) :
Date of Checkin :
Date of Checkout :
Other Requirements:
e.g. extra bed; children

The above form is not a confirmation.  We shall let you know the result of room availability and payment via the given email or telephone as soon as possible.

If you find any difficulties in using the above reservation form, please use this reservation form.

..........................................................................
Samutsonkram  Reservation

................................................................................................

Hotels & Resorts Index by Regions and Provinces

 North Chiangmai, Chiangrai, Kampaengpetch, Lampun, Lampang, MaeHongSon, Nakornsawan, Nan, Payao, Pichit, Pitsanulok, Prae, Sukhothai, Tak Utaradit
 Central Bangkok Bangkok Tour, Angthong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chainat, Kanchanaburi, Lopburi, Nakornnayok, Nakornpathom, Nonthaburi, Pathumthani, Petchaburi, Prachinburi, Prachuabkirikhan Hua Hin Resort Hua Hin Hotels, Ratchaburi, Samutrprakarn, Samutsakorn, Samutsongkram, Saraburi, Singburi, Srakaew, Supanburi, Uthaithani
 East Chonburi, Pattaya Resort, Rayong Koh Samet , Chanthaburi, Trat/ Koh Chang Koh Chang Resorts
 Northern East Amnatcharoen, Buriram, Chaiyaphum, Kalasin, Khonkaen, Loei, Mahasarakham, Mukdaharn, Nakornphanom, Nakornratchasima, Nongbualampoo, Nongkai, Roied, Sakonnakorn, Srisakes, Surin, Ubonratchathani, Udornthani, Yasothorn, Buengkan
 South Phuket, Chumporn, Krabi Phi Phi Hotels, Nakornsrithammarat, Narathiwat, Pang-nga, Pattalung, Pattani, Ranong, Satun, Songkhla, Suratthani, Trang, Yala, Koh Tao, Samui Hotels, Koh Phangan

----------------------------------------------------------

English

[ Thailand Tourist Information ]

Thai

[ Thai-Tour.Com ]

 

เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์

TAT License
11/04452

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001 7  แฟกซ์ 02-1641010
Email:
info@thai-tour.com 

 
All rights reserved by Thai-Tour.Com